Themaboek Inrichten en meer | Heutink kinderopvang

Dit boek bevat meer dan 300 pagina's aan inspiratie, inrichtingsvoorbeelden, praktijkverhalen, tips, activiteiten én een uitgebreid assortiment met meubilair.

Thuis . in de kinderopvang

Inrichten en meer

Bestel- boek

Tradities, trends & toekomst Inrichtingsvoorbeelden

Praktijkverhalen Tips & activiteiten

Inrichten en meer Thuis . in de kinderopvang

Bewust Spelen

ERVAREN

Overtuigingen

ONTMOETEN Kinderen Podium Vaardigheid Hygiëne

Pedagogische visie

GROEIEN

Team REGELS

(VER)ZORGEN Aanbod

Welkom

Materialen

Activiteiten

Rust, reinheid, regelmaat

Talent

OUDERS

ONTWIKKELEN

Veiligheid

Expertise

RANDVOORWAARDEN Vaardigheden GEZOND

Thuis

MAKEN

2

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

De kinderopvang : het is alles hiernaast en zoveel meer.

En het komt samen daar waar het allemaal gebeurt... op de groep, de locatie, de opvang.

De inrichting van jouw opvang is het hart van de organisatie. Het is de plek waar kinderen en PM’ers elkaar ontmoeten. Waar iedereen welkom is. Waar het veilig is en waar ruimte is voor spelen, ontdekken, talenten en ontwikkeling. Waar de missie en visie van jouw organisatie terug te zien én te voelen zijn in iedere ruimte. Het gebouw, de inrichting, de aankleding en het aanbod zijn de basis, het team en de kinderen maken het compleet.

HET HART VAN DE KINDEROPVANG Voor je ligt het boek ‘Inrichten en meer’, het hart van een set van vijf themaboeken speciaal voor de kinderopvang. En laat je door de naam niet misleiden, want naast kwaliteitsmeubilair en inspiratie voor inrichting bevat dit boek ook een heleboel achtergrondartikelen, interviews, kindtypes, tips, activiteiten en meer.

Het boek is opgebouwd aan de hand van 4 thema’s: ALLES VOOR BEWUST & GEZOND

ALLES VOOR TALENT & VAARDIGHEID ALLES VOOR SPELEN & BEWEGEN ALLES VOOR ONTDEKKEN & MAKEN

GEEN HOKJES MAAR HANDVATTEN Geen kinderopvang is hetzelfde. Net zoals dat geldt voor de kinderen die er gebruik van maken. Zie deze thema’s dan ook niet als ‘hokjes’, maar als handvatten en ideeën voor uiteenlopende onderwerpen, toepasbaar binnen elk opvangtype.

Thuis in de kinderopvang.

3

Inrichten en meer Thuis . in de kinderopvang

Thuis . in de kinderopvang

Inrichten en meer

Bestel- boek

Tradities, trends & toekomst Inrichtingsvoorbeelden

Inrichten en meer

Praktijkverhalen Tips & activiteiten

Anders Celsiusstraat 15 7442 PB Nijverdal

info@heutink.nl www.heutink.nl

Voor je ligt het boek Inrichten en meer. Een boek dat bestaat uit twee delen: een inspiratiedeel en een catalogusdeel. In het inspiratiedeel vind je gevarieerde inrichtingsvoorbeelden, praktijkverhalen, trends en thema's, kindtypes, tips, activiteiten en slimme maatwerkoplossingen. In het catalogusdeel vind je ons standaard assortiment meubilair.

Ontdek ook de andere boeken uit de themaboekenset:

Thuis . in de kinderopvang Knutselen

Thuis . in de kinderopvang

Thuis . in de kinderopvang

Thuis . in de kinderopvang

Organiseren en faciliteren

Ontwikkelen en ontdekken

Spelen en bewegen

Hebben? Kijk voor meer informatie op heutink.nl of vraag een exemplaar aan via onze klantenservice of je adviseur.

4

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

54

06

Inspiratie. met aandacht voor talent & vaardigheid

DE BASIS ruimtes & inrichting. ................ 56 DE VERDIEPING achtergrondartikelen & praktijkverhalen. ................... 68 DE GEBRUIKERS tips & activiteiten per kindtype............................... 76 DE PRAKTIJK aan de slag met thema’s & trends............... 84

Inspiratie. voor een bewuste & gezonde omgeving

14

Introductie

DE BASIS ruimtes & inrichting .......................................................... 16 DE VERDIEPING achtergrondartikelen & praktijkverhalen ............ 30 DE GEBRUIKERS tips & activiteiten per kindtype. ........................... 40 DE PRAKTIJK aan de slag met thema’s & trends............................. 48

Tradities, trends & toekomst ..................... 06

128

OVER HEUTINK PROJECT- INRICHTING ............... 162 MEER INSPIRATIE . ... 168

Inspiratie. om volop te spelen & bewegen

184

Inspiratie. waar ontdekken & maken centraal staan

Assortiment

90

Slapen ........................... 186 (Grond)boxen ................ 200 Verschonen & verzorgen . 210 Groepsruimte ............... 218 Montessori en Pikler .... 260 Kantoor ......................... 268 Buiten ........................... 280 Leesomgeving .............. 286 Kleurstalen ................... 288

DE BASIS ruimtes & inrichting......................................... 130 DE VERDIEPING achtergrondartikelen & praktijkverhalen. ............................................................. 140 DE GEBRUIKERS tips & activiteiten per kindtype. ......... 148 DE PRAKTIJK aan de slag met thema’s & trends........... 156

DE BASIS ruimtes & inrichting.............. 92 DE VERDIEPING achtergrond- artikelen & praktijkverhalen.................. 106 DE GEBRUIKERS tips & activiteiten per kindtype............................................ 114 DE PRAKTIJK aan de slag met thema’s & trends............................ 122

5

TRADITIES TRENDS TOEKOMST Dagelijks gaan duizenden kinderen naar de kinderopvang. De term zelf is als je erover nadenkt best een beetje plat: kinderopvang is zóveel meer dan alleen een opvangplek voor kinderen. En dan te bedenken dat het principe eind achttiende eeuw ‘Kinderbewaarplaatsen’ werd genoemd. Er is veel veranderd sindsdien, en gelukkig maar! Was het lang geleden vooral een noodzakelijke vorm van opvang van kinderen, tegenwoordig zijn steeds meer minimale vanzelfsprekendheden en kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Denk aan hygiëne, licht, lucht, ruimte en in plaats van meerdere kindjes in één bed voor iedereen een eigen plekje. In de twintigste eeuw maakte de opvang een enorme kwaliteitssprong. Vanaf toen waren zaken als veiligheid, rust-reinheid-regelmaat, spelen, ontwikkelen, aandacht en geborgenheid de norm. Ook zien we de afgelopen decennia eens in de zoveel tijd veranderingen op grote schaal door bijvoorbeeld wijzigende wet- en regelgeving, subsidies en trends. insteek en naar vormen van kinderopvang die voor iedereen toegankelijk zijn. Allemaal factoren die direct invloed hebben op de inrichting van de ruimtes, het aanbod van materialen, de diversiteit en specialismen binnen het team en de activiteiten die worden geboden. Talent krijgt meer en meer de ruimte en ieder kind is uniek. Ook ontwikkelingen als IKC’s, VVE, meertaligheid, inclusiviteit en de behoefte onderscheidend te zijn maken dat we vandaag de dag meer ‘smaken’ dan ooit hebben op het gebied van soorten kinderopvang. Een geweldige ontwikkeling voor kinderen! Kinderopvangorganisaties van vandaag streven steeds meer naar en een huiselijke plek, naar een thematische

Een greep uit typische tradities en trends

STOFFEN Traditie: vooral kunstleer en de gladde, ‘koude’ stoffen. Lekker praktisch want makkelijk schoon te houden. Trend: stoffen met een zachte uitstraling, die op stof lijken maar toch kunstleer zijn. En dus nog steeds lekker praktisch!

KLEUREN Traditie: hardere, veelal primaire kleuren en kale, effen vlakken. En een vrolijke, frisse sfeer.

Trend: lichtere tinten en zachte pastels. En een huiselijke, warme sfeer. Verschuiving in kleurkeuzes is terug te zien tot in de huisstijl van organisaties.

#Weetje Steeds meer organisaties passen bijvoorbeeld hun logo aan, zodat deze meer aansluit bij het zachte en huiselijke.

HOOGTES Traditie: vroeger was het gebruikelijk dat alles laag gebeurde. Dus kleine stoeltjes en tafeltjes, alles op kinderhoogte. Ergonomisch niet het meest ideaal. Trend: kijkend naar het feit dat kinderen thuis ook niet altijd laag zitten, wordt gevarieerd zitten in hoogte ook in de kinderopvang steeds meer doorgevoerd.

Er wordt allang niet meer alleen laag gezeten.

STIJL Traditie: voornamelijk beuken meubilair, alles in dezelfde (lichte) houtkleur. Trend: van whitewash tot donker hout gecombineerd met zwart staal voor een stoerdere look. Vooral voor de bso ideaal, waar steeds vaker wordt gekozen voor het ‘honk’ gevoel. #Weetje Kies je voor ‘mooi’ en ‘huiselijk’? Hoe houd je het dan toch netjes? Houd de basis huiselijk maar strak. Daarna wordt het wel opgevuld door werk van de kinderen.

SLAPEN EN VERZORGEN Traditie: veilige slaapplekken, gecertificeerde bedden, degelijke bedjes en commodes. Trend: dit zal altijd zo blijven. Bedden en boxen kennen speciale eisen. Wel zien we een toename in buitenslaap- plekken en veiligheidsaccessoires zoals de uitrolbeveiliging.

6

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

Introductie

Hoe kun je inrichten en aankleden voor verschillende leeftijden, zodat het voor iedereen een leuke en fijne ruimte is?

ETEN Traditie: een stamtafel in de bso als centrale plek om samen te komen en te eten en drinken, ongeacht leeftijd. Trend: de stamtafel is ook in de huidige bso een vast gegeven.

GROEPEN Traditie: leeftijden en doelgroepen apart. Kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gescheiden, veelal op verschillende locaties. Trend: peuterspeelzalen zijn peutergroepen geworden en zijn geïntegreerd in kindcentra, waar zich ook de bso bevindt. Zo kan eenvoudig dezelfde ruimte in de ochtend gebruikt worden voor de peuters en in de middag voor de bso.

GRONDBOXEN Traditie: hoge boxen waar jongere kinderen rustig konden liggen, op afstand van de oudere kinderen op de groep. Veilig uit de buurt van rondcrossende fietsjes en rennende voetjes. Trend: verschuiving naar grondboxen. Of voor de 100% babygroepen die we weer steeds meer zien zelfs helemaal geen box meer, maar de hele vloer benut als speelplek, bijvoorbeeld met een speciale vloer of gewoon een lekker kleed. CONCEPTEN Traditie: kinderopvangorganisaties die volledig zijn ingericht en werken volgens de principes van bijvoorbeeld Montessori en Pikler. Trend: bepaalde stromingen van ontwikkelingspsychologen blijven altijd. Tegenwoordig zien we naast ‘dedicated’ organisaties ook steeds vaker dat men kiest voor een selectie aan meubels en materialen, aangevuld met ‘normale’ materialen. AANBOD Traditie: fantasiemateriaal, realistische objecten in een niet-realistische uitvoering (zoals bijvoorbeeld ‘houten’ bouwblokken van soft-foam). Trend: er wordt steeds meer gewerkt met levensechte materialen. Houten blokken zijn in het echt veel zwaarder dan bijvoorbeeld de piepschuim-variant.

VEILIGHEID Veiligheid is niet echt te vangen in tradities en trends.

Het is eerder een feit. Wel verandert de manier waarop er invulling aan wordt gegeven, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten, ontwikkelingen, technologieen en veranderende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan recente ontwikkelingen zoals de verplichte VOG, keuring van bedden en boxen en het vierogenprincipe.

De kracht van samen leuke dingen doen is belangrijk.

ACTIVITEITEN Traditie: een tafelvoetbaltafel of een trampoline... dat was toch best bijzonder. Nu hebben veel kinderen dat thuis waardoor het minder speciaal is geworden. Blijven innoveren en kijken naar kindtypes en unieke talenten biedt mogelijkheden! Trend: buiten dat ze het fijn moeten hebben op de bso en het leuk ingericht is moeten er materialen liggen waarbij je de groep nodig hebt om leuke activiteiten te doen. Thuis kun je dat als kind niet altijd, omdat je dan misschien geen broertjes of zusjes hebt waarmee je kan spelen.

#Weetje Er wordt steeds meer nagedacht over of we kinderen wel het juiste aanleren.

Er wordt steeds meer gekeken naar hoe je het gevoel van thuis naar de opvang kunt halen.

7

Typisch KO

0-4

Peutergroepen

Baby-/dreumesruimte

Verticale groepen

3-4 4-8 8-12

3-4

0-4

3 tot 4 jaar

0 t/m 1,5 jaar

0 tot 4 jaar

3-4 4-8 8-12

4-8

3-4

0-4

Meestal 16 kinderen

Meestal 9 kinderen

Meestal 14 kinderen

3-4 4-8 8-12

4-8

3-4

3 PM’ers

2-3 PM’ers

3 PM’ers

4-8

TRADITIONELE INRICHTINGSELEMENTEN • Grondbox en/of hoge box 0-4 0-4

TRADITIONELE INRICHTINGSELEMENTEN • G rondbox en/of hoge box 0-4 0-4 0 4-

TRADITIONELE INRICHTINGSELEMENTEN • V erschoonruimte, maar kleiner • V oor alle kinderen hoog zitten of samen laag zitten en combinaties hiervan • Groeps-/kringopstelling • Muziekplek/-installatie • V oor ten minste 8 kinderen laag zitten (B2 hoogte) • Enkele rustbedjes • Bouwhoek/blokken/LEGO DUPLO • Poppenhoek • Zand-watertafel • Keukentje • Knutselen/creatief • Keuzekasten 0-4 3-4 4-8 3-4 4-8 8-12 0-4 3-4 4-8 3-4 4-8 8-12 4-8

3-4 4-8 8-12 3-4 4-8 8-12 3-

3-4 4-8 8-12 3-4 4-8 8-12

3-4

3-4

• Verschoonruimte • Voedingsruimte • V oor alle kinderen hoog zitten in kinderstoelen en/of aan hoge banken met zitjes • P lek voor laag zitten (A1 hoogte) voor +/- 6 kinderen • Kruip-/motoriekoefeningen in grotere grondbox • V oor alle kinderen een slaapplek (3-4 jarigen rustbedjes) • Bouwhoek/blokken/LEGO DUPLO • Poppenhoek • Keukentje • Knutselen/creatief • Keuzekasten 4-8 3-4 4-8

• Pikler-materialen • Verschoonruimte • Voedingsruimte 4-8 3-4 4-8

• V oor ten minste 6 kinderen hoog zitten in kinderstoelen en/of aan hoge banken met zitjes • Kruip-/motoriekoefeningen • V oor alle kinderen een slaapplek

Typisch bso

0-4

3-4 4-8 8-12

0-4

3-4

3-4 4-8 8-12

Bso-groep ouder

Bso-groep jong

3-4

4-8

4-8

8 tot 12 jaar

4 tot 8 jaar

Meestal 20 kinderen

Meestal 20 kinderen

3 PM’ers

3 PM’ers

TRADITIONELE INRICHTINGSELEMENTEN • G rote groepstafels op D4 hoogte • B ijpassende stoelen, krukken, poefjes, zitbanken 0-4 3-4 4-8 3-4 4-8 8-12 0-4 3-4 3-4 4-8 8-12 4-8

TRADITIONELE INRICHTINGSELEMENTEN • G rote groepstafels op F6 hoogte • B ijpassende stoelen, krukken 0-4 3-4 3-4 4-8 8-12 0-4 3-4 4-8 8-12 4-8

4-8 3-4 4-8

4-8

8

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

Introductie

Thuis . in de kinderopvang

Verfrissende inrichtingselementen VOOR ALLE LEEFTIJDEN Leeshoek met boekenbakken voor de strips en tijdschriften Relax-/loungehoek met een huiselijke uitstraling Banken & zitzakken om in weg te duiken Gamehoek met TV-scherm, Playstation en themakast gamen Knutselen met uitdagende materialen en gereedschappen en vernieuwende technieken Binnen bewegen met speeltafels Gezelschapsspellen met bijbehorende kast waar de spellen overzichtelijk in staan Werkverdieping verhoging in de ruimte om je terug te trekken Huiswerkhoek stille ruimte met leerlingtafels en -stoelen, whiteboard, toegang tot internet en computer Atelier met voldoende daglicht en aantrekkelijke schilderspullen Werkbank met gereedschappen en veiligheidsmiddelen Talentplek met podium, theater, verkleedkleding en schmincktafel Constructiemateriaal op een speciaal bouwpodium zodat bouwwerken bewaard en getoond kunnen worden Multimediahoek met mogelijkheden om muziek, vlogs en podcasts te maken, of om te werken aan een stuk voor de bso-krant of een toekomstige bestseller Keuken een kookeiland op meerdere werkhoogtes en keukengerei om samen het eten te bereiden, te koken en te bakken Ontdektuin een moestuin waar kinderen zelf kruiden, groenten en fruiten verbouwen, oogsten en eten/verkopen Bso-shop winkel waar de zelfgemaakte producten van kinderen verkocht worden (bijvoorbeeld uit de ontdektuin, zelfgekookte maaltijden, vogelhuisjes, kunstwerkjes) Buitenspelen en sporten met alle ruimte voor bewegen, een gevarieerd aanbod aan materialen en attributen en goede opbergmogelijkheden

“Het lijkt alsof we maar niet af komen van het kinderopvangimago als oppasclub. Bij het vertellen over UniKidz, reageren de meeste mensen heel enthousiast. Maar we zien ook een kleine groep die de vraag stelt; ‘maar moeten ze dat allemaal dan doen?’. Die groep vindt het juist belangrijk dat kinderen ook niks kunnen doen. Natuurlijk kan dat bij ons. We leggen er alleen niet het accent op. Wij bieden alle rust en ruimte aan kinderen om hun eigen reis te maken naar wie ze zijn. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Waar wil ik beter in worden? Wat wil ik later worden? Kinderopvang en de ontwikkeling van onze kinderen is heel waardevol. Laten we dat omarmen met elkaar. Met een gelijk aanbod voor ieder kind. Want ieder kind is uniek en heeft z’n eigen talenten.”

- Svetlana Lalic, founder UniKidz -

9

Introductie Talenten & kindtypes

IEDER KIND Z’N EIGEN TALENT Iedere ouder vindt zijn of haar kind de knapste en slimste van de wereld. En ze hebben nog gelijk ook! Ouders zien namelijk als geen ander waar de talenten van hun kind liggen. Daar is geen talentenjacht of test voor nodig. Goed kijken naar het kind is voldoende. Bij talent wordt vaak gedacht aan een kind dat veel sneller dan gemiddeld ontwikkelt op een bepaald vlak, extreem hoge cijfers haalt, uitmunt in sport, of enorm muzikaal is. Maar talent gaat niet alleen over grote talenten en kan net zo goed of misschien juist wel in de kleine, alledaagse handelingen verstopt zitten. Kleine talenten zijn groots in de context van een kind. En één ding staat vast: ieder kind heeft talent! KINDEROPVANG ALS PODIUM Op de kinderopvang komt talent in alle soorten, maten en groottes voorbij. En met talent ook interesses en ontwikkelgebieden, karakters en dus kindtypes. Hoe zorg je ervoor dat jouw kinderopvang voor elk type kind veilig, vertrouwd, verrassend én verrijkend is? En dat jouw kinderopvang een podium is voor talentjes in de dop? TALENT SPOTTEN Valt het talent van een kind niet gelijk op? Het kan helpen niet alleen te kijken naar waar het kind goed in is, maar ook naar wat het kind leuk vindt om te doen. Waar geniet hij of zij van? Waar ligt de passie van dit kind? Passie ligt vaak in het verlengde van talent. VAN TALENT NAAR GELUK Een kind dat ergens goed in is, beleeft daar plezier aan en put er zelfvertrouwen uit, wat de kans op succes vervolgens weer groter maakt. Volgens onderzoek in de positieve psychologie (Seligman en Csikszentmihaly, 2000) zorgt onder meer het ontdekken van je talent en dit talent doelgericht kunnen ontwikkelen voor positieve emoties. Als je dat vaak doet zorgt het uiteindelijk voor persoonlijk, maar vaak ook maatschappelijk geluk.

De taalliefhebber

Voor kinderen die van taal houden is het niet moeilijk om allerlei materialen en spelletjes te vinden. Zowel in het dagelijks leven als op de opvang en op school spelen taal- en taalontwikkeling een heel belangrijke rol in het kinderleven. Taal is veel meer dan een (educatieve) vaardigheid. Taal is een middel tot zelfexpressie, nodigt uit tot creativiteit en opent de blik op de wereld. Best iets om te koesteren dus, de liefde van een kind voor taal.

DE TAALLIEFHEBBER ...heeft veel interesse in (voor)lezen, schrijven, woordgrapjes, het oplossen van raadsels en puzzels en het doen van taalspelletjes.

Waar veilige, vertrouwde, verrassende én verrijkende opvang wordt geboden krijgt talent de ruimte

10

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

Talenten & kindtypes

Talenten & kindtypes

DE ACTIEVELING …houdt van sporten, klimmen, klauteren, dansen, buitenspelen, stoeien of bewegen.

De actieveling Iedereen kent ze: kinderen die niet kunnen stilzitten, die altijd aan het klimmen en klauteren zijn. Die houden van sporten, dansen, buitenspelen, stoeien en bewegen. Stilzitten is misschien niet het kinds grootste talent, maar daar staat heel wat tegenover. Actief bezig zijn is hartstikke gezond, en sport en beweging zijn echte brain-boosters. Sterker nog, er komt steeds meer bewijs dat ‘bewegend leren’ heel effectief is. Maar dat is nog niet alles. Kinderen leren ontzettend veel van sporten en in beweging zijn, ook op cognitief gebied. Geef een actieveling de ruimte en hij ontwikkelt al rennend, sportend en ravottend zijn of haar talent.

DE SPELLETJESFANAAT ...is graag bezig met het spelen van spelletjes en kan over het algemeen goed omgaan met spelregels, communicatie, winnen en verliezen.

De fantasiespeler Kinderen en fantasie horen bij elkaar. Dit begint al vroeg, bij de eerste imitatie-, kiekeboe- en vliegtuigspelletjes. De fantasie ontwikkelt mee met het kind; vanaf een jaar of drie kunnen ze helemaal opgaan in fantasieverhalen en -spelletjes. Rollenspellen en ‘doen alsof’ zijn voor kinderen een manier om de wereld te verkennen, om te leren hoe de dingen werken en om te leren omgaan met emoties. Als een kind een rijke fantasie heeft en die graag gebruikt voor zijn spel, zal hij zich niet snel vervelen. Stimuleer fantasiespelletjes en zorg voor leuke attributen waarmee een eigen wereldje gecreëerd kan worden. Garantie voor succes!

De spelletjesfanaat De meeste kinderen zijn gek op spelletjes spelen. En waar de een meer houdt van spelletje die je in je eentje kunt doen, vindt een ander het juist leuk om gezellig samen een (bord)spel te doen. De een geniet van nadenken en strategische plannetjes verzinnen, de ander misschien gewoon van winnen en de beste zijn. Wat ook de reden is, één ding staat vast: hij leert er enorm veel van. En niet alleen van educatieve spelletjes, die slim gebruikmaken van het gegeven dat kinderen spelletjes leuk vinden, maar van álle spelletjes.

DE FANTASIESPELER ...doet niets liever dan rollenspellen spelen, fantaseren of spelen met poppen en knuffels.

11

Introductie Talenten & kindtypes

DE DENKER ...is graag bezig met het oplossen van logische puzzels en geheugenspelletjes, houdt van schaken, dammen of filosoferen.

De natuur- liefhebber

De bouwer Heeft een kind een rijke fantasie en kan hij eindeloos bezig zijn om zijn fantasie na te bouwen met blokjes, bouwsteentjes, autootjes of figuurtjes? Dan is hij een echte bouwer. Bouwers ontdekken al spelend en bouwend hoe de wereld in elkaar zit. Want achter het maken van constructies en bouwwerken gaat veel schuil. Zo worden de fijne motoriek, het ontwikkelen van emotionele vaardigheden en van analyseren en ontwerpen getraind. Lekker leren door te doen, te experimenteren en te ontdekken. Door te spelen met bouw- en constructiemateriaal ontwikkelt een kind ongemerkt een heleboel 21e-eeuwse vaardigheden.

Lekker banjeren en spelen in de modder, je eigen tomaatjes kweken, alles willen weten over dino’s, insecten verzamelen in een potje, het weer voorspellen of paarden verzorgen. De natuur is voor veel kinderen oneindig fascinerend. Voor kinderen die van de natuur houden is het heerlijk als ze de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om dit talent te laten groeien en bloeien. Dat vies worden niet erg is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert, juist ook in de digitale wereld waarin kinderen van nu opgroeien.

De denker

Sommige kinderen zitten nu eenmaal wat meer ‘in hun hoofd’ dan anderen. Ze houden van nadenken en activiteiten waarbij de hersenen lekker aan het werk worden gezet. Ze denken verder dan dat wat ze aangereikt krijgen, zijn nieuwsgierig een leergierig. ‘Houden van denken’ wordt vaak geassocieerd met hoogbegaafdheid. De meeste hoogbegaafde kinderen vinden het inderdaad fijn om lekker diep na te denken en geprikkeld te worden met uitdagende denkopgaven. Toch is het genieten van denken echt niet iets dat is voorbehouden aan slimme kinderen. Denken is gewoon leuk!

DE NATUURLIEFHEBBER ...heeft veel interesse in dieren, planten, beestjes, planeten, natuur- verschijnselen en alle wat buiten bloeit en groeit.

DE BOUWER ...bedenkt eigen speelwerelden en bouwt deze met blokken, bouwsteentjes, autootjes, dieren of figuren.

Kijk op pagina’s 40, 76, 114 en 148 voor doe-tips en activiteiten passend binnen de verschillende thema’s en voor elk kindtype.

12

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

Talenten & kindtypes

DE KUNSTENAAR ...kan uren bezig zijn met knoeien, knutselen, tekenen, voelen, verplaatsen, opmaken, versieren, kleien en knippen.

De wetenschapper Verwondering en vragen stellen: wetenschap en techniek is meer dan het doen van proefjes en het maken van producten. Op steeds meer opvanglocaties en scholen krijgen kinderen aan de hand van bijvoorbeeld programmeren en onderzoekend en ontwerpend leren de kans om competenties te ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijke manier van werken of met het werken als ontwerper. Deze manier van experimenteren en leren daagt kinderen uit en doet een beroep op hun creativiteit en denkvaardigheden.

De kunstenaar Bij kunst of creativiteit denken we al snel aan tekenen of schilderen. Maar kinderkunstenaars kunnen vele gedaantes aannemen! Want ook als je houdt van, om maar eens wat te noemen, graffiti spuiten, het timmeren van vogelhuisjes, het maken van collages of kijkdozen, het naaien van kleertjes voor de knuffel of het bouwen van een robot, mag je jezelf een kunstenaar noemen. Bij creativiteit gaat het namelijk allemaal om het denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Om onderzoeken, experimenteren, leren...en nog een keer proberen. Dat is pas (een) kunst!

De muziek- liefhebber

Zingen, zelf muziek maken, luisteren naar muziek, lekker dansen…. Vrijwel alle kinderen (én volwassenen!) zijn gek op muziek. Het leuke is: bezig zijn met muziek is ook nog eens enorm goed voor de ontwikkeling van het kind. Muziek helpt ontspannen en bevordert taalverwerving, luistervaardigheid, geheugen en motoriek. Samen muziek maken of er naar luisteren schept een band en ondertussen wordt het brein van het kind ook nog eens prettig geprikkeld. Een goede reden dus om kinderen zo veel mogelijk te stimuleren met muziek bezig te gaan.

DE WETENSCHAPPER ...wil dolgraag weten hoe de wereld in elkaar steekt en houdt van onderzoeken en experimenteren.

DE MUZIEKLIEFHEBBER …houdt van geluiden maken, liedjes, dansen, muziek luisteren, zelf muziek maken, ritmes en melodieën.

13

Bewust & gezond

Inspiratie . voor de bewuste & gezonde opvangomgeving

14

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

Bewust & gezond

DE BASIS

Ruimtes & inrichting

Achtergrondartikelen & praktijkverhalen DE VERDIEPING

DE GEBRUIKERS

Tips & activiteiten per kindtype

Aan de slag met thema's & trends DE PRAKTIJK

Freekids Zaandam

15

Bewust & gezond

Inrichting met de natuur als uitgangspunt

16

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

De basis

Een multifunctioneel gebouw: kinderopvanglocatie, onderwijsplek en bestuurskantoor

Kadans in Vroomshoop huisvest een kinderopvang, twee scholen en het bestuurskantoor. Door één stijl – de natuur – als uitgangspunt voor de inrichting en aankleding te nemen is dit grote gebouw met gebruikers van jong tot oud toch één mooi geheel.

de boom in de centrale hal zijn zo geplaatst dat dit de kruin van de boom verbeeld.

Meubels hergebruiken De basisschool en een gedeelte van de kinderopvang is ingericht met materiaal wat men heeft meegenomen, omdat dit nog niet was afgeschreven. Natuur binnen De natuur is letterlijk naar binnen gehaald. De beplanting (echte planten) is aangelegd tijdens de bouw, waarbij de watervoorziening in de bouw is meegenomen. Er zijn twee bomen geplaatst om de natuur binnen te benadrukken, in de centrale hal beneden en in de gang op de eerste etage bij het speciaal onderwijs. De twee bomen die geplaatst zijn tijdens de bouw zijn bomen die bewerkt zijn met een middel, zodat het niet gaat schimmelen of anderszins vergaat. De mos-cirkels aan de wand boven

Kleuren, vormen, materialen en zelfs namen Allemaal staan ze in het teken van de natuur. Voor alle inrichtingselementen is gekozen voor natuurlijke materialen en kleuren, ondersteund door visuals die de naam van de groepen vertegenwoordigen, zoals de groepen Berk, Beuk en Kastanje. De inrichting is zo gekozen dat er een rustige sfeer gecreëerd is en het thema natuur als een rode draad door het gebouw loopt.

Boomstam als tafel De boomstamtafels in de centrale hal zijn opgebouwd uit massieve bladen gezaagd uit één boom.

17

Bewust & gezond

Net echt In de meeste ruimtes is slim gebruikgemaakt van de muren om sfeer te verhogen en het thema natuur terug te laten komen. Grote visuals met realistische en natuurlijke prints prijken in de verschillende ruimtes.

Ronde vormen Ronde vormen zijn overal in het gebouw terug te vinden. Ook op de vloer is hier handig gebruik van gemaakt en heeft de ronde belijning een wegwijs-functie.

Open en toch privé Door de ramen van bepaalde ruimtes (bijvoorbeeld expertruimtes, directie- en teamkamers) te voorzien van signing wordt niet alleen sfeer gecreëerd maar voelt de ruimte, ondanks het vele glas, toch privé.

Boekenplanken in stijl Takken als boekenplanken? Jazeker!

Een mooi voorbeeld van de vele elementen als knipoog naar het thema natuur die terug te vinden zijn in het gebouw.

18

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

De basis

Planten die 'vanzelf' water krijgen

Echte bomen binnen!

De ronde belijning heeft een wegwijs­ functie

19

Bewust & gezond

Natuurlijk... Pikler!

Pikler is een begrip. Daar is over nagedacht. En dus is daar een mooie lijn standaard meubels en elementen voor ontwikkeld waaruit gekozen kan worden. Inrichting die de onderzoeksdrang uitdaagt Een ruimte ingericht vanuit de pedagogische visie van Emmi Pikler daagt de onderzoeksdrang uit, waarbij zelfstandige bewegingsontwikkeling, een betrouwbare relatie met de volwassene, spel en klimmen centraal staan. De ruimte is zo ingericht dat baby’s zich vrij kunnen bewegen en spelmateriaal aangeboden krijgen waar zij eindeloos en geconcentreerd mee kunnen spelen. Dit komt onder andere de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden en gevoel van zelfvertrouwen ten goede. Een ander belangrijk kenmerk is dat pedagogisch medewerkers bewust de tijd nemen voor individuele aandacht voor de kinderen, met name tijdens de verschillende verzorgingsmomenten op een dag. De inrichting van een ruimte gestoeld op het Pikler-gedachtegoed is helemaal in dienst van deze ‘pure’ werkwijze.

DUIMELOT ZENDEREN

Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen,

Zowel de babygroep als de dreumesgroep van Duimelot zijn van top tot teen volgens het Pikler-principe ingericht. De inrichting kenmerkt zich door pure, natuurlijke materialen met basisvormen . Baby’s kunnen op ontdekkingstocht in een enorme grondbox die nog net niet de hele groep in beslag neemt. Binnenin is een klimwalhalla gecreëerd waar je u tegen zegt: door de kruiptunnel, via de klimplateaus over de klimdriehoek, de brug en klimplank naar het zitbankje: alles kan in deze gymgrondbox! De dreumesgroep is naast functioneel ook een fijne, ruime en knusse plek die uitnodigt om al spelend te leren. Naast de vertrouwde Pikler-klimelementen worden de kinderen in deze ruimte ook op het tactiele vlak uitgedaagd en voor de echte waaghalzen is een heuse klimwand aanwezig!

beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is. - Emmi Pikler -

20

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

De basis

HUMANKIND BERKELWIJK LEUSDEN

Humankind Berkelwijk heeft haar babygroepen, verticale groepen en bso gezamenlijk in de aula van de school met een basisschool. De inrichting van de diverse ruimtes is geheel passend bij de stijl en huisstijl van de organisatie en haar pedagogische visie. Naast gevarieerd zitten, grondboxen met veel speelruimte, bedden met speciaal gekleurde dakjes en buitenbedden voor frisse rustmomenten is ook een divers aanbod aan pure en uitdagende Pikler-elementen gebruikt.

BEKIJK OOK het themaboek ‘Spelen en bewegen’ Tip

21

Bewust & gezond

Bewust kiezen voor... Pikler

Inrichting die de onderzoeksdrang uitdaagt

Lees meer over Pikler in het boek Ontwikkelen & ontdekken

De pedagogische visie van Emmi Pikler

samen te zijn met het kind. De kwaliteit van de zorg wordt mede bepaald door wederkerigheid in de interactie tussen de volwassene en het kind. Als een kind de kans krijgt in zijn eigen verzorging een actieve deelnemer te zijn in plaats van een passieve ontvanger, vergroot dit zijn gevoel van autonomie en zelfvertrouwen. 3. Spel V oor een kind dat de tijd en ruimte krijgt tot eigen activiteit bestaat er geen onderscheid tussen bewegen, spelen en leren. Deze drie vormen ‘het werk’ van baby en peuter. De volwassene staat garant voor een afwisselende en uitdagende omgeving die nauwkeurig is afgestemd op de interesse en ontwikkelfase van het kind. 4. Klimmen B aby’s die beginnen met tijgeren ontwikkelen ook de drang tot klimmen. Het is belangrijk dat ze hun eerste ervaringen met klimmen dicht bij de grond kunnen opdoen. Zo leren ze onder andere hoe ze zichzelf kunnen opvangen als ze vallen. Dit helpt hen in het vinden van de juiste balans. Door bewegen en klimmen vergroot een kind zijn eigen fysieke vaardigheid en ontwikkelt het een duidelijk gevoel voor zijn mogelijkheden en grenzen.

• H et kind is al bij zijn geboorte uitgerust met het vermogen tot communiceren en leren. De volwassene schept de voorwaarden waaronder de competenties en de autonomie van het kind tot ontwikkeling kunnen komen. • D e liefdevolle aandacht van mens tot mens geeft het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Kinderen slapen tevreden en spelen aandachtig wanneer ze in de verzorgingssituatie rust, tijd en aandacht krijgen. • B aby’s zijn nieuwsgierig en ondernemend. Ieder kind leert spelend en bewegend. Voor de volwassenen is het de uitdaging om de voorwaarden daartoe te scheppen. 1. Zelfstandige bewegingsontwikkeling De volwassene bereidt een veilige omgeving voor waarin het kind uit eigen initiatief actief kan bewegen en spelen. Een kind dat de kans krijgt in zijn eigen tempo te leren bewegen, onderzoeken en spelen, leert goed kruipen, zitten, staan en lopen; een harmonieuze bewegingsontwikkeling. 2. B etrouwbare relatie met de volwassene D e verzorgingsmomenten, maaltijden, verschonen, aan- en uitkleden en naar bed brengen bieden de mogelijkheid Voorwaarden

Emmi Pikler (1902- 1984) was kinderarts in Boedapest. Later nam ze de leiding van een kindertehuis over waardoor ze 50 jaar lang het jonge kind nauwlettend kon observeren. Ze werkte vanuit de visie dat kinderen recht hebben op aandachtige en liefdevolle begeleiding door de volwassenen.

22

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

Verdieping

Bewust kiezen voor... Montessori

Voor de natuurlijke leergierigheid van het kind

“Vanuit de Montessori visie ontwikkelen we materialen die een stimulerende leeromgeving creëren, waarin het kind altijd centraal staat.”

Montessori focust op aandacht, betrokkenheid en perfectie

Deze elementen zijn niet alleen belangrijk bij het gebruik van materialen maar vormen ook de basis voor hun ontstaan. Nienhuis Montessori combineert vaardigheden met vooruitstrevende technologie en moderne uitrusting. Het resultaat: een hoogwaardig product. Al meer dan 85 jaar gebruikt Nienhuis Montessori deze speciale en traditionele methodes bij het creëren van materialen. Zij investeren een hele hoop liefde in de vorm, kleur en het karakter van de gecreëerde materialen. Unieke materialen voor unieke kinderen.

Maria Montessori (1870-1952) was een Italiaanse arts en pedagoog die vooral bekend werd door het naar haar genoemde Montessori-onderwijs. Maria Montessori geloofde dat kinderen beter leren wanneer zij oprecht geïnteresseerd in het onderwerp zijn. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat zij hun eigen weg gaan.

Meubilair gestoeld op de visie van Maria Montessori

Vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori hebben we uitdagend en mooi meubilair op maat ontwikkeld. Kleine kasten, lage stoeltjes en tafeltjes, alles op kinderformaat en verplaatsbaar voor en door kinderen. De kasten zijn zodanig ingericht, dat de kinderen zelf overal bij kunnen. Onze Montessori meubellijn is van uitstekende kwaliteit, geproduceerd volgens nauwkeurige specificaties en gemaakt van de beste grondstoffen.

Thuis . in de kinderopvang

Ontwikkelen en ontdekken

Nienhuis Montessori is opgericht in 1929 door Albert Nienhuis, die samenwerkte met Maria Montessori bij het ontwikkelen van een serie producten die aansloten bij de onderwijsvisie van Maria Montessori.

Meer Montessori? Kijk dan in het boek Ontwikkelen en ontdekken

23

Bewust & gezond

Bewuste keuze voor DeZein

Haal de natuur naar binnen met DeZein Het kindermeubilair van DeZein brengt de natuur naar binnen. De term ‘buiten naar binnen halen’ is letterlijk vertaald in deze kindermeubellijn. Alle meubels hebben een organisch en natuurlijk uiterlijk en de vormen zijn geïnspireerd op de natuurlijke, ronde en hier en daar grillige vormen en structuren van een boom. Er is nergens een rechte lijn te bekennen in het meubilair. Tafels hebben poten met uitgefreesde boomnerven, stoelen zijn voorzien van dezelfde nerven en hebben noesten en aan de zijkant van kasten prijken boomstammen met de mooiste details. Alle stoelen, tafels en kasten zijn gemaakt van berkenhout. Met de meubels van DeZein krijgt de natuur een plekje binnen. De individuele meubilairstukken creëren samen een omgeving die het ontdekkend spelen en leren op een actieve manier stimuleert. DeZein meubilair is duurzaam en wordt gemaakt van hoogwaardig FSC- gecertificeerd berkenhout met niet giftige materialen.

ORGANISCHE, NATUURLIJKE EN HUISELIJKE MEUBELLIJN

24

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

De basis

‘De luxe en het huiselijke design zijn een uniek aspect van de kinderdagverblijven van Zein. Geen felle kleuren of een ‘klinische’

HET ONTSTAAN VAN DE DEZEIN-LIJN

uitstraling, maar mooie en natuurlijke wandbekleding en meubels ‘net als thuis’.

Bij een unieke benadering van kinderopvang, volledig gericht op kinderen en ouders uit het buitenland, hoort een unieke inrichting. Daarom mochten we een aantal jaren geleden samen met een interieurdesigner en interieurarchitect een compleet nieuwe, unieke meubellijn ontwikkelen voor de inrichting van alle vestigingen van Zein Childcare: DutchDeZein.

- Zein Childcare -

Organisch gevormde grondbox

Natuurlijke details

De grondbox loopt in een organische, speels slingerende lijn tussen twee kasten die zorgen voor optimale stabiliteit.

De wanden passen helemaal in het natuurlijke thema van Zein. Neem bijvoorbeeld deze wand, waarop behang met berkenprint is aangebracht.

Muizenholletjes

Leuk detail: onderin de boom aan de zijkanten van de meubels zit een heus muizenholletje!

Slapen onder een boom

Ook de babybedjes hebben het rustige en unieke Zein- uiterlijk. Zowel op het hoofd- als het voeteneind prijkt de zo typerende boom. De wieltjes maken de bedjes verrijdbaar. Leuk extraatje: het voeteneind van de peuterbedjes is voorzien van een toepasselijke tekst!

Plafondlampen worden extra leuk met een print aan de binnenkant.

Hier is gekozen voor een afbeelding van een bos, waarmee de gedachte ‘buiten naar binnen halen’ nog eens extra wordt onderstreept.

25

Bewust & gezond

LEKKER BUITEN SPELEN

" De kinderen spelen vrij in de tuin en kunnen terecht in de op leeftijd ingerichte zones."

Spelen, ontdekken, relaxen, verzorgen en genieten

Eigen fruit verbouwen

Bij een kinderopvangorganisatie waar binnen al als buiten voelt, is natuurlijk ook veel aandacht besteed aan de inrichting van de buitenruimte. Kinderen spelen vrij in de tuin en kunnen terecht in de op leeftijd ingerichte zones. Er is ruimte voor spelen, ontdekken, relaxen, verzorgen en genieten.

De groepen van Zein zijn vernoemd naar fruitsoorten. Iedere groep verbouwt vervolgens dit fruit ook in het echt in de daarvoor bestemde bakken in de Magical Garden. De kinderen uit de strawberrygroep verbouwen aardbeien, de kinderen uit de cherrygroep verbouwen kersen.

26

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

De basis

met VVE Bewust bezig

#WEETJE De themawanden worden door de kinderen van de kinderopvang, peuterspeelzaal en bso gebruikt. Ze zijn dus niet alleen multifunctioneel in gebruik, maar ook in gebruiker.

VOORLEESPODIUM OP MAAT Twee uitvoeringen, één concept: een boekenkastwand, een voorleesplek en bergruimte, gevangen in één maatwerk meubel. SAMEN EN ALLEEN Het podium wordt in de praktijk op verschillende manieren gebruikt. Kinderen nemen er plaats om rustig en zelfstandig een boekje te lezen, terwijl pedagogisch medewerkers het gebruiken om samen met een groepje kinderen een leesactiviteit te doen. VASTE ELEMENTEN Kiezen voor vaste elementen in een ruimte is best spannend, want hoe weet je zeker dat wat nu leuk lijkt ook echt lang bruikbaar is en niet gaat vervelen? Het vooraf goed nadenken over zaken als lichtinval, veiligheid en werkbaarheid helpt je bij het maken van de juiste keuze. Voor Kinderopvang Waterland vertaalde dit zich in een oplossing die om het raam heen gebouwd kon worden, voorzien van de juiste afwerking, zithoogte en -diepte.

KinderopvangWaterland, Monnickendam

Boekenkast, VVE-voorleespodium en opberger in 1 Als je je als organisatie, vanuit de pedagogische visie, hard maakt voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, dan wil je ook een waardige, zichtbare die ruimte biedt aan al deze spullen. Een centraal punt voor het voorlezen, spelen met poppen en het gebruik van de rest van de materialen uit het VVE-pakket. plek voor alle VVE-materialen. Bijvoorbeeld deze themawand

ALLE CENTIMETERS BENUT Ruimte is altijd een ‘dingetje’ in de kinderopvang. In het ontwerp van deze VVE-oplossing is daar maximaal rekening mee gehouden. Door onder andere extra bergruimte te creëren in het podium zijn echt alle centimeters benut zonder dat dit ten koste is gegaan van de speel- en leefruimte.

27

voor onderwijs én opvang Bewust ingericht Bewust & gezond

CKO de Ark, Lopik

Eén kast kan omgetoverd worden in een uitnodigende, frisse kast bomvol uitdagende materialen.

Multi-inzetbaar voor kinderen van 2 tot 12 jaar Als de ruimte beperkt is terwijl de gebruikers ervan juist enorm uiteenlopen, dan wil je natuurlijk het liefst dat de ruimte heel flexibel inzetbaar is. Bijvoorbeeld als je ’s ochtends een groep klimmende, klauterende en nieuwsgierige peuters hebt, die ’s middags plaatsmaken voor een groep uitgelaten, ondernemende kleuters en schoolgaande kinderen. Door te kiezen voor meubilair dat zich eenvoudig laat veranderen, verplaatsen en verstellen, benut je de ruimte optimaal en creëer je in een handomdraai een prettige leef- en leerruimte voor kinderen van alle leeftijden.

> Peuterhoogte

Met één druk op de knop de juiste hoogte Een mooi voorbeeld van flexibel inrichten met het oog op meerdere gebruikersgroepen: deze elektrisch verstelbare tafels . ’s Ochtends staan ze op peuterhoogte (B2) en ’s middags staan ze met één druk op de knop op bso-hoogte (F6). Leuk extraatje aan deze tafel: de geïntegreerde (afsluitbare) openingen met transparante bakken onder het blad, om bijvoorbeeld knutsel- of bouwmateriaal in op te bergen.

> bso-hoogte

28

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

De basis

Natuurlijke accenten? Natuur- lijk!

DE GRABBELTON GELDROP Multifunctionele inrichting met duurzame materialen

De trap is omgebouwd tot oerwoud. Eronder bevindt zich een leesboomhut en boven in de hal vind je een speelboomhut.

Kleurrijke themawanden maken het plaatje compleet

Welkom in de haven van Vlissingen

Verhalenboom in stijl

Het kinderopvanggedeelte is rustig gehouden. Maar dankzij het gebruik van subtiele details, zoals het schapenhek en de zachtgroene kleuren geeft het toch dat natuurlijke gevoel.

29

Bewust & gezond

VillaWilhelmina, Purmerend

Meer zien? Kijk op heutink.nl

Jong en oud komen samen

Er was eens een kinderboek met de naam…Villa Willemina. Het meisje Willemina verhuist met haar ouders naar een groot oud huis op een afgelegen rotseiland, waar de oude bewoners van het huis vol met verhalen zitten. Ze beleeft er allerlei avonturen, oud en jong trekken samen op. En dat is nu precies waarmee de samenwerking van De Zorgcirkel en SKDH is begonnen: de gezamenlijke droom om jong en oud te verbinden. Een bijzondere ontmoetingsplek! Natuurlijke materialen en kleuren zorgen voor eenheid en een warme sfeer op deze locatie. Naast een prachtig aangelegde buitenplaats zijn de wanden op de groepen voorzien van realistisch fotobehang met een bosprint en kunnen de kinderen plaatsnemen op boomstampoefjes op verschillende hoogtes. Op de groepen zijn verrijdbare kasten geplaatst, zodat de ruimte keer op keer makkelijk schoongemaakt of anders ingedeeld kan worden.

KDV De Notenbalk bevindt zich in een bosrijke omgeving in Hilversum. En dus hebben we de kleur van het interieur daarop laten aansluiten door te kiezen voor een combinatie van houtnerf, olijfboomkleur en wit. Van verschoontafels tot ergobanken. Van groepstafels tot de entree. Alles is uitgevoerd in deze frisse, natuurlijke combinatie.

30

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

De basis

Kindcentrum Haarzicht , Vleuten

Tafel van gerecyclede oude eiken meubels

Humankind Berkelwijk, Leusden

VOOR DE AULA IS GEKOZEN VOOR EEN HUISELIJKE SETTING

UITDAGEND PLEIN MET AANDACHT VOOR NATUURLIJKE MATERIALEN EN KLEUREN

De grote tafel in de aula zorgt voor een huiselijke setting. De tafel is gemaakt van gerecyclede oude eiken meubels en gecombineerd met stoelen in verschillende soorten, kleuren en maten.

Tegenwoordig zien we steeds meer tafels in bijzondere vormen. Met een uitsparing om makkelijk te koppelen of even aan te schuiven, driehoekig om de interactie te verhogen, of zoals deze boom-tafel, met organische vormen voor een ‘groen’ tintje.

Unikidz Neptunus , Amsterdam

Mooie GROENE EYECATCHER op een groot raam in de bso-ruimte bij Sinne IKC Prins Maurits in Leeuwarden.

Een tafel hoeft niet meer rond of recht te zijn...

31

Bewust & gezond

“Wij vinden het waardevol als kinderen al op jonge leeftijd in contact komen met alles wat groeit en bloeit”

EEN LEUKE DOE-TIP VOOR DE PM’ER

Het blote-voeten-pad is altijd een succes. Vul wat bakken met verschillende (natuurlijke) materialen en laat de kinderen daar met hun blote voeten doorheen lopen of kruipen. Tijdens de koudere maanden kun je dit gewoon binnen doen.

32

Thuis . in de kinderopvang Inrichten en meer

Verdieping

Het Kalfje Agrarische kinderopvang in Bergentheim

Agrarische kinderopvang Het Kalfje biedt opvang aan op de boerderij. Een veelzijdige plek waar kinderen kunnen genieten van ruimte, rust en natuur met in totaal 100 kindplaatsen, verspreid over drie groepen van 0 - 4 jaar en twee buitenschoolse opvanggroepen. Alina Timmermans, eigenaar van kinderopvang Het Kalfje vertelt hoe het er bij hen aan toegaat.

‘bosje’ en crossen op de skelters en fietsen. We proberen elke dag een kijkje bij de koeien te nemen. De schepjes, bezems en kruiwagens staan klaar om te helpen met het voeren van de kalfjes. We hebben op onze opvang geen tv of schermpjes. Ouders zijn vaak blij als ze dat horen! Op het gebied van knutselen, maken we de omslag van resultaatgericht naar procesgericht werken. Zo komt het ontdekken en experimenteren met materialen centraal te staan. Bij de bouw hebben we er bewust voor gekozen de ruimtes groter te maken dan gebruikelijk is. Hierdoor kunnen kinderen de gezelligheid opzoeken of zich juist in een rustig hoekje terugtrekken. We werken kindvolgend. Elk kind is uniek en mag zich bij ons ontwikkelen in zijn eigen tempo. Aan de pm’ers de taak om goed naar het kind te kijken en het te begeleiden en stimuleren waar nodig. Het contact met de ouders is hierin ook belangrijk voor ons. Bij de bso bieden we geen verplicht programma van activiteiten. Binnen de vaste kaders mogen de kinderen zelf weten wat ze doen. Hoe ervaren ouders jullie vorm van opvang? We krijgen van ouders vaak te horen dat ze de sfeer, ruimte, het buitenspelen en het contact met dieren waarderen. Ook zien ze dat het team echt betrokken is bij de kinderen. Daar zijn we erg blij mee om te horen! Elk kind is uniek en heeft andere behoeftes. Hoe spelen jullie hierop in?

groepen is het boerenleven nooit ver weg. Je kijkt aan de ene kant uit op de groene buitenruimte en het weiland, aan de andere kant op de schuur met kalfjes.

Waarom hebben jullie gekozen voor een agrarische opvang?

Op de boerderij is de natuur altijd dichtbij. We vinden het waardevol als kinderen al op jonge leeftijd in contact komen met alles wat groeit en bloeit. Het ritme van de seizoenen, de groei en oogst van de gewassen op het land of in de moestuin, de verzorging van de dieren. Dit speelt daarom een belangrijke rol in onze opvang. We werken vanuit de groene visie van de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) waarbij we zij aangesloten. Hoe geven jullie daar invulling aan? Onze binnenruimten zijn licht en ruim opgezet met rustige kleuren en hout als materiaal. Door de grote ramen op de

We hebben geen tv of schermpjes

De werkzaamheden van boer Gert worden door de kinderen met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid gevolgd. De buitenspeelruimte is per leeftijdsgroep ontworpen voor een echte ontdekkingstocht in de natuur. Het prikkelt de fantasie, creativiteit en motorische ontwikkeling. Zo kunnen de baby’s kruipen over een grasheuvel terwijl de bso-kinderen hutten bouwen in het

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online