Themaboek Inrichten en meer | Heutink kinderopvang

Verdieping

Het Kalfje Agrarische kinderopvang in Bergentheim

Agrarische kinderopvang Het Kalfje biedt opvang aan op de boerderij. Een veelzijdige plek waar kinderen kunnen genieten van ruimte, rust en natuur met in totaal 100 kindplaatsen, verspreid over drie groepen van 0 - 4 jaar en twee buitenschoolse opvanggroepen. Alina Timmermans, eigenaar van kinderopvang Het Kalfje vertelt hoe het er bij hen aan toegaat.

‘bosje’ en crossen op de skelters en fietsen. We proberen elke dag een kijkje bij de koeien te nemen. De schepjes, bezems en kruiwagens staan klaar om te helpen met het voeren van de kalfjes. We hebben op onze opvang geen tv of schermpjes. Ouders zijn vaak blij als ze dat horen! Op het gebied van knutselen, maken we de omslag van resultaatgericht naar procesgericht werken. Zo komt het ontdekken en experimenteren met materialen centraal te staan. Bij de bouw hebben we er bewust voor gekozen de ruimtes groter te maken dan gebruikelijk is. Hierdoor kunnen kinderen de gezelligheid opzoeken of zich juist in een rustig hoekje terugtrekken. We werken kindvolgend. Elk kind is uniek en mag zich bij ons ontwikkelen in zijn eigen tempo. Aan de pm’ers de taak om goed naar het kind te kijken en het te begeleiden en stimuleren waar nodig. Het contact met de ouders is hierin ook belangrijk voor ons. Bij de bso bieden we geen verplicht programma van activiteiten. Binnen de vaste kaders mogen de kinderen zelf weten wat ze doen. Hoe ervaren ouders jullie vorm van opvang? We krijgen van ouders vaak te horen dat ze de sfeer, ruimte, het buitenspelen en het contact met dieren waarderen. Ook zien ze dat het team echt betrokken is bij de kinderen. Daar zijn we erg blij mee om te horen! Elk kind is uniek en heeft andere behoeftes. Hoe spelen jullie hierop in?

groepen is het boerenleven nooit ver weg. Je kijkt aan de ene kant uit op de groene buitenruimte en het weiland, aan de andere kant op de schuur met kalfjes.

Waarom hebben jullie gekozen voor een agrarische opvang?

Op de boerderij is de natuur altijd dichtbij. We vinden het waardevol als kinderen al op jonge leeftijd in contact komen met alles wat groeit en bloeit. Het ritme van de seizoenen, de groei en oogst van de gewassen op het land of in de moestuin, de verzorging van de dieren. Dit speelt daarom een belangrijke rol in onze opvang. We werken vanuit de groene visie van de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) waarbij we zij aangesloten. Hoe geven jullie daar invulling aan? Onze binnenruimten zijn licht en ruim opgezet met rustige kleuren en hout als materiaal. Door de grote ramen op de

We hebben geen tv of schermpjes

De werkzaamheden van boer Gert worden door de kinderen met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid gevolgd. De buitenspeelruimte is per leeftijdsgroep ontworpen voor een echte ontdekkingstocht in de natuur. Het prikkelt de fantasie, creativiteit en motorische ontwikkeling. Zo kunnen de baby’s kruipen over een grasheuvel terwijl de bso-kinderen hutten bouwen in het

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online