Themaboek Inrichten en meer | Heutink kinderopvang

Introductie

Hoe kun je inrichten en aankleden voor verschillende leeftijden, zodat het voor iedereen een leuke en fijne ruimte is?

ETEN Traditie: een stamtafel in de bso als centrale plek om samen te komen en te eten en drinken, ongeacht leeftijd. Trend: de stamtafel is ook in de huidige bso een vast gegeven.

GROEPEN Traditie: leeftijden en doelgroepen apart. Kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gescheiden, veelal op verschillende locaties. Trend: peuterspeelzalen zijn peutergroepen geworden en zijn geïntegreerd in kindcentra, waar zich ook de bso bevindt. Zo kan eenvoudig dezelfde ruimte in de ochtend gebruikt worden voor de peuters en in de middag voor de bso.

GRONDBOXEN Traditie: hoge boxen waar jongere kinderen rustig konden liggen, op afstand van de oudere kinderen op de groep. Veilig uit de buurt van rondcrossende fietsjes en rennende voetjes. Trend: verschuiving naar grondboxen. Of voor de 100% babygroepen die we weer steeds meer zien zelfs helemaal geen box meer, maar de hele vloer benut als speelplek, bijvoorbeeld met een speciale vloer of gewoon een lekker kleed. CONCEPTEN Traditie: kinderopvangorganisaties die volledig zijn ingericht en werken volgens de principes van bijvoorbeeld Montessori en Pikler. Trend: bepaalde stromingen van ontwikkelingspsychologen blijven altijd. Tegenwoordig zien we naast ‘dedicated’ organisaties ook steeds vaker dat men kiest voor een selectie aan meubels en materialen, aangevuld met ‘normale’ materialen. AANBOD Traditie: fantasiemateriaal, realistische objecten in een niet-realistische uitvoering (zoals bijvoorbeeld ‘houten’ bouwblokken van soft-foam). Trend: er wordt steeds meer gewerkt met levensechte materialen. Houten blokken zijn in het echt veel zwaarder dan bijvoorbeeld de piepschuim-variant.

VEILIGHEID Veiligheid is niet echt te vangen in tradities en trends.

Het is eerder een feit. Wel verandert de manier waarop er invulling aan wordt gegeven, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten, ontwikkelingen, technologieen en veranderende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan recente ontwikkelingen zoals de verplichte VOG, keuring van bedden en boxen en het vierogenprincipe.

De kracht van samen leuke dingen doen is belangrijk.

ACTIVITEITEN Traditie: een tafelvoetbaltafel of een trampoline... dat was toch best bijzonder. Nu hebben veel kinderen dat thuis waardoor het minder speciaal is geworden. Blijven innoveren en kijken naar kindtypes en unieke talenten biedt mogelijkheden! Trend: buiten dat ze het fijn moeten hebben op de bso en het leuk ingericht is moeten er materialen liggen waarbij je de groep nodig hebt om leuke activiteiten te doen. Thuis kun je dat als kind niet altijd, omdat je dan misschien geen broertjes of zusjes hebt waarmee je kan spelen.

#Weetje Er wordt steeds meer nagedacht over of we kinderen wel het juiste aanleren.

Er wordt steeds meer gekeken naar hoe je het gevoel van thuis naar de opvang kunt halen.

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online