Themaboek Inrichten en meer | Heutink kinderopvang

Verdieping

#WEETJES Wist je dat hoog zingen belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderstem?

En dat je door te glimlachen hoger kunt zingen?

Muziek kan kinderen helpen hun emoties te uiten, hun energie kwijt te kunnen of een gevoel van saamhorigheid creëren

71

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online