STEAM Magazine

Deze interactieve publicatie is gemaakt met gebruik van FlippingBook - een online streamingdienst voor PDF's. Je hoeft niets te downloaden of ergens op te wachten. Open het document en begin direct te lezen!

AAN DE SLAG MET STEAM Wetenschap en technologie die nieuwsgierig maken

DENKEN, DOEN, DELEN IN DE MAKERSPACE

Denken, doen, delen in de Makerspace

01 02 03 04 05

STEAM: SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS EN MATHEMATICS

DE BASIS VOOR STEAM Het juiste leerproces: denken, doen, delen Doe kennis op door een probleem te begrijpen en ontdekken: denken . Ontwikkel vaardigheden als samenwerken, creatief en kritisch denken door dingen te ontwerpen en te maken: doen . Leg de basis voor wetenschappelijk denken en werken door te willen weten en begrijpen wat je hebt gedaan en je bevindingen te presenteren: delen . Dit leerproces vormt de basis voor de Makerspace. Een inspirerende leeromgeving: de Makerspace Zet kennis om naar actie in de Makerspace. Dit is de plek waar je samen ideeën tot leven brengt en aan een oplossing werkt. Alles op je eigen niveau. Deze leeromgeving, bestaande uit verschillende materialen en faciliteiten, vormt de basis voor het leerproces: denken, doen, delen.

ONTWERP PLEK

Met STEAM stimuleer je de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en werken. Belangrijke vaardigheden voor nu en in de toekomst, want wetenschap, techniek en technologie vormen steeds vaker de basis voor dingen die we dagelijks doen en gebruiken. Dat vraagt om bedenkers voor de oplossingen van morgen. Hoe kunnen we kinderen hierop voorbereiden? Er zijn twee factoren belangrijk: 1. Het juiste leerproces: werken vanuit denken, doen, delen. 2. Een inspirerende leer- omgeving: de Makerspace.

Begrijpen & Ontdekken WAT IS MIJN UITDA GING?

Delen WAT WIL IK LATEN ZIEN?

DENKEN

MAKERSPACE

Ontwerpen & Maken WAARMEE GA IK DIT OPLOS SEN?

GROEPS PLEK

DELEN

DOEN

Samen vormen ze de basis voor STEAM.

MAAK PLEK

3 |

Denken, doen, delen in de Makerspace

01 02 03 04 05

STIMULEER DE ONTWIKKELING VAN WETENSCHAPPELIJK DENKEN EN WERKEN

STEAM-magazine | 4

5 |

Denken, doen, delen in de Makerspace

01 02 03 04 05

BIJ STEAM KOMT ALLES SAMEN

LEERKRACHTEN & STEAM

ROL > Word een coach en kennisfacilitator. Je hoeft niet overal expert in te zijn. DOEL > Laat kinderen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en stimuleer daarmee een wetenschappelijke houding. MATERIAAL > Bied verschillende low- en hightechmaterialen aan om mee te werken. AANPAK > Breng kinderen samen als een ontwerpteam. OMGEVING > Creëer een plek die denken, doen en delen faciliteert. TIJD > Stem de tijdsduur af op de grootte van de uitdaging.

Als kind werk je aan uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardigheden en houding los je het op.

KINDEREN & STEAM

WETENSCHAP > Je leert én onderzoekt om dingen te ontdekken en begrijpen. TECHNIEK > Je leert over materialen, gereedschap en de werking ervan, om daarmee dingen te maken. TECHNOLOGIE > Je bedenkt nieuwe dingen met kennis van wetenschap en techniek. DIGITALE GELETTERDHEID > Je ontwikkelt vaardigheden voor de digitale samenleving. 21ST CENTURY SKILLS EN TALENTONTWIKKELING > Je ontwikkelt verschillende werkwijzen, leert omgaan met anderen en elkaars kracht (her)kennen.

Als leerkracht creëer je een creatief leerproces in een inspirerende leeromgeving. (VINDING)RIJK ONDERWIJS MET STEAM

STEAM-magazine | 6

7 |

Denken, doen, delen in de Makerspace

01 02 03 04 05

WAT IS MIJN UITDAGING?

SNEL EN EENVOUDIG STAPPEN ZETTEN

WAT WIL IK LATEN ZIEN?

DENKEN

MAKERSPACE

DELEN

DOEN

WAARMEE GA IK DIT OPLOSSEN?

Zet snel en eenvoudig de stappen om te kunnen denken, doen en delen in de Makerspace.

Ontwerpend leren in een inspirerende omgeving

Creëer de basis voor STEAM met concrete materialen en een complete inrichting. Dat kan in verschillende stappen. Leer basiskennis om dingen te kennen en kunnen, werk aan vaardigheden vanuit een helder leerproces, verrijk de basis met meer maakmogelijkheden, maak het compleet en praktisch in de werkplaats en creëer een inspirerende inrichting van de Makerspace.

STEAM-magazine | 8

9 |

Denken, doen, delen in de Makerspace

01 02 03 04 05

DOEN

////////

DENKEN

DELEN

///////// STEAM-magazine | 10

11 |

/////////

Leer basiskennis om dingen te kennen en kunnen

Creëer de Makerspace waar leerproces en

Werk aan vaardigheden vanuit een helder leerproces

Verrijk de basis voor meer maak mogelijkheden

Maak het compleet en praktisch

leeromgeving samenkomen

STAP 01

STAP 02 STAP 03 STAP 04 STAP 05

STEAM-magazine | 12

13 |

01 02 03 04 05

Leer basiskennis om dingen te kennen en kunnen

LEG DE BASIS VOOR HET OPLOSSEN VAN ELKE UITDAGENDE VRAAG

STAP 01

LEER BASISKENNIS

Bij het bedenken van oplossingen gebruik je al je kennis en vaardigheden. Door dingen te kennen en kunnen leg je de basis voor het oplossen van elke uitdagende vraag. De basiskennis doe je op met behulp van STEAM-sets en een heldere leerlijn voor digitale geletterdheid.

Wetenschap en techniek Maak onderwerpen betekenisvol met STEAM-sets. Met een leerlijn vol uitdagende lessen met een duidelijk doel leer je op een leuke manier over wetenschap en techniek. Of het nu gaat om een natuurkundig verschijnsel, technische principes of het bouwen en programmeren van een robot. Met STEAM-sets kan het allemaal.

Digitale geletterdheid Word een bewuste digitale gebruiker door te werken aan computational thinking, informatie- en ICT- basisvaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardig heden helpen je bijvoorbeeld bij het online zoeken en kijken, maar óók bij leren programmeren. Je leert ze met behulp van een doorlopende leerlijn.

Scan de code voor handige STEAM-video’s

STEAM-magazine | 14

15 |

01

01 02 03 04 05 Leer basiskennis om dingen te kennen en kunnen uit wetenschap en techniek LEGO ® LEARNING SYSTEM

LEGO ® Learning system Dit complete systeem is ontwikkeld om met

2 3 4 5

kinderen wetenschap en techniek te ontdekken en gericht de kennis en vaardigheden te leren. Met de bekende bouwsteen als basis biedt het LEGO ® Learning System een complete reeks STEAM-sets. Het bestaat uit twee oplossingen: BricQ Motion en SPIKE TM , beschikbaar als Essential of PRIME set. Vanaf 6 jaar ga je aan de slag met Essential sets. Vanaf 9 jaar bieden de PRIME sets meer mogelijkheden en uitdaging. De SPIKE sets voegen daar de wereld van program- meren en robotica aan toe. Zo bouwen kinderen bijvoorbeeld tijdens de lessen met SPIKE Essential een eigen pretpark. Vervolgens leren ze hoe ze hun zelfgebouwde attracties kunnen programmeren. Met die kennis en materialen kunnen ze daarna ook hun eigen uitdagingen oplossen. De BricQ Motion sets zijn gericht op natuurkundige principes, kracht, beweging en overbrenging.

LEGO Learning System vanaf 6 jaar 090827 Basisset BricQ Motion Essential 090834 Basisset SPIKE TM Essential LEGO Learning System vanaf 9 jaar 090830 Basisset BricQ Motion PRIME 090808 Basisset SPIKE TM PRIME

Eenvoudig bouwen met de bekende systemen

BASIS voor elke makerspace

Kant en klare lessen

EEN COMPLEET SYSTEEM VAN STEEN TOT LES

/////////

Slimme robotsteen met sensoren en motoren

Programmeren met de SPIKE TM Apps

Zelf meer leren met online cursussen

STEAM-magazine | 16

17 |

1 2 3 4 5

01 02 03 04 05 Leer basiskennis om dingen te kennen en kunnen met digitale geletterdheid

BASICLY DE TOTAALOPLOSSING VOOR DIGITALE GELETTERDHEID

Basicly, de totaaloplossing voor digitale geletterdheid Werk stap voor stap aan digitale gelet terdheid. Kinderen ontwikkelen kennis en vaardigheden voor Computational thinking, informatie- & ICT-basis- vaardigheden en mediawijsheid. De jongste kinderen maken kennis met de digitale wereld, oudere kinderen leren bewust een plek in te nemen in deze digitale wereld. Met de (online) leskaarten werk je gericht aan op- drachten en doelen. Meerdere leskaarten vormen een compleet leerpad rond een thema, ondersteund met lespresentatie, werkbladen, praatplaten en instructie- video’s. Alles is ontworpen op het niveau van de kinderen, zodat ze direct zelf aan de slag kunnen. Met Basicly kun je op verschillende manieren werken. Kies je voor methodisch werken, dan staat een bundel met les- materiaal klaar over de vier onderdelen van digitale geletterdheid. Kies je voor thematisch werken, dan bepaal je zelf welke onderwerpen wanneer worden aangeboden. Leskaarten die over hetzelfde thema gaan staan bij elkaar in de bibliotheek, waardoor je snel de lessen kunt kiezen die je aanspreken óf handig zijn voor een STEAM-challenge.

Basicly leerplatform digitale geletterdheid 691361 Groepslicentie jaargroep 1-8

Structureel werken aan digitale geletterdheid op een manier die het beste bij jou past

BASIS voor elke makerspace

/////////

STEAM-magazine | 18

19 |

01 02 03 04 05 Werk aan vaardigheden vanuit een helder leerproces

KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

STAP 02

WERK AAN VAARDIGHEDEN Ga aan de slag met ontwerpend leren, gericht op het begrijpen en oplossen van een probleem. Vanuit een helder leerproces, ondersteund met uitdagende vragen en tastbare ontwerptools, ontstaan de beste ideeën.

Vragen die uitdagen De STEAM Challengekaarten en het Onderzoeksboek geven je echte uitdagingen! Met een herkenbaar probleem, een uitdagende ontwerpvraag en een helder leerproces ga je op zoek naar oplossingen. Door te denken én doen ontstaan verrassende prototypes en ideeën die je wel moét delen.

Tastbare ontwerptools Denken, doen en delen wordt tastbaar met Groow. Je helpt kinderen - als een echte ontwerper - problemen, uitdagingen en ideeën inzichtelijk te krijgen en laat ze op zoek gaan naar nog onbekende oplossingen. De bouwstenen uit de Groow Toolkit maken elke stap visueel.

Scan de code voor handige STEAM-video’s

STEAM-magazine | 20

21 |

01

01 02 03 04 05

2 3 4 5

Werk aan vaardigheden vanuit een helder leerproces met vragen die uitdagen

STEAM CHALLENGE KAARTEN

/////////

BASIS voor elke makerspace

EEN DUIDELIJK

Vol uitdagingen, relevante contexten en open leersituaties Een betekenisvolle uitdaging vraagt om een relevante context met een duidelijk probleem. Het oplossen van het probleem vraagt om een open leersituatie waarin de maakmogelijkheden eindeloos zijn. Bij STEAM ligt de focus dus niet op het opdoen van feitenkennis en het opleveren van een eindproduct, maar op de (denk)stappen die je maakt en de leeropbrengsten die je opdoet tijdens het ontwerp- en leerproces: het proces van denken, doen, delen. Alle elementen die je nodig hebt voor een open leersituatie komen samen in de STEAM Challengekaarten: 60 verschillende kaarten, bestaande uit betekenisvolle contexten en interessante uitdagingen.

STEAM Challengekaarten 023197

PROBLEEM MET

60 Challengekaarten als inspiratiebron voor open leersituaties, bestaande uit betekenisvolle contexten en interessante uitdagingen.

EEN ECHTE VRAAG

STEAM-magazine | 22

23 |

01

01 02 03 04 05

Herriemeter Maak een wijzer die telkens een klein beetje verschuift als er veel lawaai is of als het juist heel stil is. Time On Demand Programmeer een minicomputer als klok. Zorg dat het bijvoorbeeld alleen de tijd laat zien als je hem schudt of op een knop drukt. 3D-print Jan Slinger hoeft niet alles zelf uit te vinden. Hij kan ook een 3D-print klok uitprinten en in elkaar zetten of dit als basis gebruiken. Maak de ontwerptekening.

klok die per seconde telt. De wijzers moeten elke minuut in één keer vooruit!”

Zonder toeters en bellen Maak een klok die de tijd weergeeft met zo min mogelijk stappen en informatie.

2 3 4 5

Werk aan vaardigheden vanuit een helder leerproces met vragen die uitdagen

Rudy: “Ik wil geen

Jan Slinger is al veertig jaar klokkenmaker bij de firma TikTok. Hij heeft een schoolklas op bezoek en vertelt over de klokken van vroeger. Over hangklokken met tandwielen en gewichtjes. En over klokken die je moet opwinden. Hij kijkt zorgelijk: “Vroeger wilden klanten gewoon een normale klok. Daar heb ik er genoeg van. Tegenwoordig krijg ik van klanten steeds meer vragen over ‘slimme’ klokken waar ik niet aan kan voldoen.”

Koekoek 2.0 Jouw eigen koekoeksklok! Met een special effect op het hele of halve uur is de klok extra speciaal.

steamchallenge

ontwerpvraag Tuinder Bas: “Heeft u ook een klok waar ik op kan aflezen hoelang het licht is geweest?”

oplossingsrichtingen

mogelijke materialen Daglicht Ontwerp een klok die het aantal lichturen van de afgelopen dag weer kan geven. Time to code Op de computer of tablet kun je ook een klok programmeren in een coding-programma. Werk met geanimeerde figuurtjes (sprites), of teken wijzers die je laat bewegen. Out of the clock De mogelijkheden om klokken en uurwerken vorm te geven zijn eindeloos. Maak een ont werp dat verassend anders is dan normaal. Denk na over wat de klok allemaal moet kunnen en verwerk het in je ontwerp.

Hoe kunnen we Jan Slinger helpen aan slimme klokken voor zijn klanten?

Waar moet jouw oplossing aan voldoen?

Clockwork

32 Clockwork

32 Clockwork

32 Clockwork

32 Clockwork

Undercover Clock Alleen de tijd zien als jij dat wilt? Dat kan ook door de klok te verstoppen onder een stolp, achter een deurtje of achter een schilderijdoek. Met één druk op de knop opent het deurtje of schijnt de klok door het schildersdoek.

Clockwork

360-rond Gebruik nauwkeurig te sturen motoren uit de STEAM-sets. Deze laten zich precies programmeren. Sommige sets hebben ook een led-display, Spike Prime van LEGO ® Education bijvoor beeld. De wijzers kun je natuurlijk ook van andere materialen maken. Geluid en licht Gebruik sensoren voor de input en gebruik een motor voor de output. Een daglichtteller hoeft niet rond te zijn. Koekoek! Met motoren kun je wijzers laten draaien, maar je kunt ook special effects programmeren. Tip 2: Geschiedenis De Geschiedenis over tijdmeting zoals de zonnewijzer, planetarium en mechanica is erg interessant. Maak deze challenge onderdeel van een geschiedenisles.

Minicomputers Minicomputers zoals de Micro:bit laten zich programmeren tot een werkende klok. Op internet zijn voorbeelden te vinden. Maak het compleet met ledjes, speakers of extra knoppen. Clock-Cover Gebruik motortjes om de tijd te laten zien. Led-displays achter dunne stof of papier worden pas zichtbaar als ze branden. Coding Een werkende klok ontwerpen en programmeren kan goed in bijvoor beeld Scratch.

Hoe kunnen we Jan Slinger helpen aan slimme klokken voor zijn klanten?

Waar moet jouw oplossing aan voldoen?

Hoe kunnen we Jan Slinger helpen aan slimme klokken voor zijn klanten?

Jan Slinger is al veertig jaar klokkenmaker bij de firma TikTok. Hij heeft een schoolklas op bezoek en vertelt over de klokken van vroeger. Over hangklokken met tandwielen en gewichtjes. En over klokken die je moet opwinden. Hij kijkt zorgelijk: “Vroeger wilden klanten gewoon een normale klok. Daar heb ik er genoeg van. Tegenwoordig krijg ik van klanten steeds meer vragen over ‘slimme’ klokken waar ik niet aan kan voldoen.”

Tuinder Bas: “Heeft u ook een klok waar ik op kan aflezen hoelang het licht is geweest?”

Om de uitdaging aan te gaan heb je materialen nodig. Eigenlijk kun je alles gebruiken om je prototype te realiseren. Hiernaast vind je een aantal materiaalsuggesties voor deze challenge.

Herriemeter Maak een wijzer die telkens een klein beetje verschuift als er veel lawaai is of als het juist heel stil is. Time On Demand Programmeer een minicomputer als klok. Zorg dat het bijvoorbeeld alleen de tijd laat zien als je hem schudt of op een knop drukt. 3D-print Jan Slinger hoeft niet alles zelf uit te vinden. Hij kan ook een 3D-print klok uitprinten en in elkaar zetten of dit als basis gebruiken. Maak de ontwerptekening. Time to code Op de computer of tablet kun je ook een klok programmeren in een coding-programma. Werk met geanimeerde figuurtjes (sprites), of teken wijzers die je laat bewegen. 360-rond Gebruik nauwkeurig te sturen motoren uit de STEAM-sets. Deze laten zich precies programmeren. Sommige sets hebben ook een led-display, Spike Prime van LEGO ® Education bijvoor beeld. De wijzers kun je natuurlijk ook van andere materialen maken. Geluid en licht Gebruik sensoren voor de input en gebruik een motor voor de output. Een daglichtteller hoeft niet rond te zijn. Koekoek! Met motoren kun je wijzers laten draaien, maar je kunt ook special effects programmeren. Tip 2: Geschiedenis De Geschiedenis over tijdmeting zoals de zonnewijzer, planetarium en mechanica is erg interessant. Maak deze challenge onderdeel van een geschiedenisles.

Zonder toeters en bellen Maak een klok die de tijd weergeeft met zo min mogelijk stappen en informatie.

Rudy: “Ik wil geen klok die per seconde telt. De wijzers moeten elke minuut in één keer vooruit!”

Illustraties Minicomputers Minicomputers zoals de Micro:bit laten zich programmeren tot een werkende klok. Op internet zijn voorbeelden te vinden. Maak het compleet met ledjes, speakers of extra knoppen. Clock-Cover Gebruik motortjes om de tijd te laten zien. Led-displays achter dunne stof of papier worden pas zichtbaar als ze branden. Coding Een werkende klok ontwerpen en programmeren kan goed in bijvoor beeld Scratch. Koekoek 2.0 Jouw eigen koekoeksklok! Met een special effect op het hele of halve uur is de klok extra speciaal. Out of the clock De mogelijkheden om klokken en uurwerken vorm te geven zijn eindeloos. Maak een ont werp dat verassend anders is dan normaal. Denk na over wat de klok allemaal moet kunnen en verwerk het in je ontwerp.

Tip 1: Stationsklok Een stationsklok is een interessante klok om te onderzoeken. Het beweegt namelijk iedere minuut 6 graden (360 graden per uur). Ontdek het zelf!

Tip 3: Tutorials Op internet staan bruikbare tutorials die kunnen helpen bij het ontwerpen van je eigen klok.

Waarom is een traditione le klok nog geen slimme klok? Wat voor soorten klokken zijn er?

Onderzoek hoe je een klok laat werken. Hoeveel moet een wijzer draaien per minuut? Wat wil je allemaal bijhouden?

Maak een duidelijk ontwerp voor jouw meter of klok. Schrijf erbij welke materialen je wilt gebruiken.

Maak een prototype. Test en verbeter deze net zo lang tot je tevreden bent.

Jouw klok of meter vraagt om een demonstratie. Kan Jan ze gebruiken voor zijn klanten?

Juf Irene: “Heeft u een klok die aangeeft hoeveel lawaai de kinderen in de klas hebben gemaakt?”

Daglicht Ontwerp een klok die het aantal lichturen van de afgelopen dag weer kan geven.

Erna: “Ik wil graag een klok die alleen de tijd geeft als ik het wil.”

Kijk in de STEAM-starter of Space Navigator voor meer informatie

Perspectieven

Ontwerpproces

Richtingen

Tips

Illustratie

Oplossingen

Om de uitdaging aan te gaan heb je materialen nodig. Eigenlijk kun je alles gebruiken om je prototype te realiseren. Hiernaast vind je een aantal materiaalsuggesties voor deze challenge. Vraag

Context

Vraag

Suggesties

Introductie van de uitdaging Elke challengekaart begint met een relevante context waarin het probleem wordt geschetst. Daarnaast worden de verschillende hoofdrolspelers op elke kaart voorgesteld. Zij kijken vanuit eigen perspectief naar het probleem. Samen vormen zij het wensen- en eisenpakket van de oplossing.

Aan de slag Elke challenge begint met de ontwerpvraag: “Hoe kunnen we...?”. Tijdens het proces ga je samen met anderen op zoek naar een antwoord op deze vraag. Om je hierbij te helpen wordt op elke kaart een Groow ontwerpproces voorgesteld die je kunt doorlopen. Dit proces ondersteunt je op een gestructureerde manier bij het bedenken van een geschikte oplossing voor het probleem.

Kijk in de STEAM-starter of Space Navigator voor meer informatie De illustraties bieden visuele ondersteuning bij een aantal oplossingsrichtingen en zijn bedoeld om te inspireren. Heb je na het lezen van de introductie zelf al een goed idee? Dan laat je de kaart gewoon dicht. Tip 1: Stationsklok Een stationsklok is een interessante klok om te onderzoeken. Het beweegt namelijk iedere minuut 6 graden (360 graden per uur). Ontdek het zelf! Oplossingsrichtingen Aan de binnenkant van de kaart vind je verschillende oplossings- richtingen die je helpen een beeld te vormen van de challenge. Tip 3: Tutorials Op internet staan bruikbare tutorials die kunnen helpen bij het ontwerpen van je eigen klok.

Materiaalsuggesties Daarnaast vind je aan de binnenkant van de kaart suggesties voor materialen en tips die je kunt inzetten tijdens de challenge. Inventariseer eerst wat je al hebt op school. Vaak kom je al een heel eind.

STEAM-magazine | 24

25 |

01

01 02 03 04 05

2 3 4 5

Werk aan vaardigheden vanuit een helder leerproces met vragen die uitdagen

STEAM ONDERZOEKS- BOEK

05 05 // Makedo

In te zetten bij 30 1, 2, 3…NU

01 01 // Join clips Breng Kapla tot leven! Bouw stevige tafels, een boot of hut en kijk hoe de losse plankjes samen één geheel kunnen vormen. Herken de vorm,

Tover karton eenvoudig om in jouw eigen creatie met behulp van het speciale gereedschap en de kartonschroeven. Een bal, voetbal doel, glijbaan of paraplu. Alles wat je kunt bedenken is maakbaar!

BOUWEN AAN JE ONDERZOEK Een ontwerp maken, iets bouwen of iets onderzoeken met materialen. Onderzoek doen betekent ook echt doen! Het onderzoeksboek bevat handvatten en leuke activiteiten om hier samen met jonge kinderen mee aan de slag te gaan.

maak de juiste combinaties en creëer de mooiste ontwerpen.

In te zetten bij 03 OVERAL WATER

In te zetten bij 08 SPEEL GOED!

In te zetten bij 07 VOORUIT

06 06 // Toyi Maak recyclen leuk! Met een lege doos, flesje of andere lege verpak kingen kun je alles maken wat je maar kunt bedenken. Ook andere materialen kunnen perfect gebruikt worden! Geef je etui een gezicht of maak van een glas een hut.

In te zetten bij 22 SNEL ROLLEN

In te zetten bij 08 SPEEL GOED!

Alle materialen zijn verkrijgbaar op HEUTINK.NL

In te zetten bij 08 SPEEL GOED!

OOK IN DE ONDERBOUW AAN DE SLAG MET STEAM

03 03 // LEGO® Education STEAM park & Coding express Maak kennis met programmeren met Coding express en onderzoek de verschillende principes van

02 02 // Greenscreenbox

07 07 // Makeblock mTiny mTiny wordt direct je nieuwe vriend! Samen op ontdekkingsreis door de stad, een spelletje spelen of muziek maken? Met de codingkaarten en de leespen laat je mTiny doen wat jij bedenkt.

Met behulp van een greenscreen kun je ergens anders zijn en spelen. Breng tekeningen en knutsels tot leven en gebruik verschillende objecten of je favoriete speelgoed voor het maken van een mooie foto of video.

In te zetten bij 01 TOREN VAN BALANS

STEAM met STEAM Park. Beide sets bevatten genoeg onderdelen, zodat meerdere kinderen tegelijk aan de slag kunnen.

Op speelse wijze worden verschillende onderdelen van STEAM geïntroduceerd aan de hand van vier werelden: - Onderzoek hoe dingen werken op het Maakmeer - Onderzoek hoe je technologie kunt gebruiken op Techeiland - Onderzoek de wereld om je heen in de Wetenschapsbergen - Doe de proef op de som in de Proeftuin de stappen van denken, doen en delen om antwoorden te vinden op elke vraag. Het formaat van het schootboek maakt het mogelijk om de hele klas mee te nemen in het verhaal. Elke onderzoeks vraag wordt ondersteund door een pakkende illustratie. Terwijl de kinderen deze illustratie bekijken, kan jij het introductieverhaal voorlezen. Onder elk verhaal staan naast de onderzoeksvraag ook handige tips die je helpen bij het doorlopen van de stappen denken, doen en delen. Elke wereld bestaat uit 8 onderzoeks- vragen. Doorloop met de kinderen

In te zetten bij 01 TOREN VAN BALANS

Je hebt al veel in huis! Door onze verschillende producten te combineren met knutselmaterialen en eenvoudige gereedschappen, worden de maakmogelijkheden eindeloos. Je hebt dus al heel veel in huis om aan de slag te gaan!

In te zetten bij 11 ROBOTVRIENDJES

Ons complete aanbod voor creatief materiaal en gereedschap vind je op: HEUTINK.NL HANDIG EXTRAATJE In te zetten bij 16 BESTUUR MAAR

In te zetten bij 07 VOORUIT

In te zetten bij 13 SPEELTREIN

Ontdek de wereld van STEAM. Deze poster hoort bij het Onderzoeksboek STEAM.

04 04 // Flexistix Bouwen met flexibele vormen en stokjes. Maak eenvoudig je oplossing in 3D: een bal, toren, hut of misschien zelfs een brug.

In te zetten bij 02 DE STEVIGE HUT

In te zetten bij 04 RONDJES ROLLEN

Een grote poster met verschillende oplossingsrichtingen, materiaalsuggesties én een overzicht van alle werelden.

STEAM Onderzoeksboek 024442

Het onderzoeksboek bevat handvatten en leuke activiteiten om samen met jonge kinderen aan de slag te gaan met STEAM.

ONDERZOEK DOEN BETEKENT OOK ECHT DOEN!

STEAM-magazine | 26

27 |

01 02 03 04 05

01 02 03 04 05

Werk aan vaardigheden vanuit een helder leerproces met tastbare ontwerptools

Leren en doen als een ontwerper Het leven barst van de uitdagende vragen, waarvan het antwoord soms nog meer vragen oproept. Dat vraagt om samenwerkers, planners en doorpakkers die als echte ontwerpers oplossingen bedenken voor elke vraag. Groow daagt je uit een afwisselend ontwerp- en leerproces te doorlopen richting je oplossing. Stippel voor elke uitdaging een passende route uit met de bouwstenen uit de toolkit. Bouw aan kennis en vaardigheden en bewaar je uitdagingen en ontwerpproces op het Groow platform. Het leerproces visueel, interactief én overzichtelijk

GROOW

Groow ontwerptools 023019 Toolkit 023167 Planbord

MAAK JE ONTWERPSTAPPEN VISUEEL

BASIS voor elke makerspace

Inhoud - 5 bouwstenen voor de ontwerpstap - 3 bouwstenen voor de herhaalstap

- 40 bouwstenen voor de ontwerpactiviteit - 2 bouwstenen voor het vertrek- en eindpunt - 8 bouwstenen voor emotie - 3 bouwstenen voor checkpunten - 4 gratis accounts voor het Groow platform

/////////

STEAM-magazine | 28

29 |

02 03 04 05

Verrijk de basis voor meer maakmogelijkheden

LEG DE BASIS VOOR HET OPLOSSEN VAN ELKE UITDAGENDE VRAAG

STAP 03

VERRIJK DE BASIS

Hoe vaker je ontwerpt, hoe verfijnder en beter je oplossingen worden. Dat vraagt soms om materialen met aanvullende maakmogelijkheden. Verrijk de basis van je STEAM-aanbod met minicomputers & elektronica, kant-en-klare robots en technieksets.

Minicomputers en elektronica Als je oplossingen complexer worden, is het tijd voor minicomputers en elektronica-onderdelen. Hiermee kun je nóg slimmere dingen maken. Een minicomputer is krachtig met ledjes, sensoren en draadloze communicatie. De vele elektronica-onderdelen bieden je de kans om elke prototype werkend te maken.

Kant-en-klare robots Met deze robots kun je direct aan de slag. Ze voeren snel zelfstandig taken uit en kunnen ‘voelen-denken- handelen’, in robottaal ‘sense-think act’ genoemd. Een kant-en-klare robot verkort je bouwtijd, zodat je sneller een idee tot leven brengt.

Technieksets Oplossingen worden beter als je een techniek goed beheerst. Met technieksets leer je over constructie, mechanica, energie en elektriciteit. Oefen en experimenteer net zolang tot je het goed kunt en pas de techniek dan toe om nieuwe dingen te maken.

Scan de code voor handige STEAM-video’s

STEAM-magazine | 30

31 |

02 03 04 05

02 03 04 05 Verrijk de basis voor meer maakmogelijkheden met mini-computers en elektronica

EXPERIMENTEER MET DE BASIS VAN ELEKTRONICA

Micro:bit Programmeren, robotica en elektronica: alles kan met Micro:bit. Een gemakkelijke en effectieve minicomputer voor digitale vaardigheden en creativiteit. In nauwe samenwerking met leerkrachten is een schat aan lesmateriaal, trainings- programma’s en bronnen verzameld om alles uit de Micro:bit te halen.

BYOR: Build Your Own Robot Maak in no-time een robot, apparaat óf kunstobject. BYOR is makkelijk in gebruik en combineer je eenvoudig met materialen zoals karton, hout en plastic. Het systeem bestaat uit de in- en output- onderdelen en het Easyboard (brein). Je robot werkt direct zodra je de onderdelen stekkert. Met een Micro:bit aangesloten op het Easyboard kan je BYOR eenvoudig programmeren.

Goed te combineren met andere systemen, waaronder BYOR

Elektronicasets Experimenteer met de basis van elektronica. Kinderen leren over natuurkundige verschijnselen zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. Met een eenvoudig kliksysteem leren ze schakelingen en stroomkringen bouwen. Elke set is voorzien van een uitgebreide reeks met leskaarten.

Elektronicaset level 2 577028 Elektronicaset level 3 577033

BYOR Edu Starterkit 524010 BYOR Schoolkit 524011

Micro:bit 2 starterkit 107693 Micro:bit 2 groepsset (10 stuks) 107056 KiTronik Inventor’s Kit 105829

/////////

STEAM-magazine | 32

33 |

/////////

02 03 04 05 Verrijk de basis voor meer maakmogelijkheden met kant-en-klare robots Makeblock Education Met een slimme en doordachte lijn aan producten biedt Makeblock Education oplossingen voor elke Makerspace. Alle robots kenmerken zich door hun eenvoud in gebruik, ondersteund met lessen en eigen software.

Wonder Workshop Wonder Workshop maakt robots met lessen en eigen software om mee te spelen en zo de volgende generatie innovators te ontwikkelen.

Een robot die werkt, direct uit de doos! Leer principes van robotica, programmeren, maar ook AI en IOT met Codey Rocky . Maak hem nog slimmer met elektronica-stenen van Neuron.

Codey Rocky

Neuron

Ryze robotics (powered by DJI) Kom meer te weten over vliegende robots. De Tello Edu Drone is speciaal ontwikkeld om de basis van het vliegen en programmeren van een drone te leren.

Codey Rocky educatieset met 6 robots 024203

Neuron Creative labkit 2.0 024277

mTiny

Een volledige computer in de palm van je hand. Met het ecosysteem van Makeblock Education bouw je met de CyberPi elke robot die je zelf bedenkt.

CyberPi

Zet met mTiny de eerste stappen in programmeren en robotica zonder een scherm te gebruiken.

Tello Edu Drone 104995

mTiny Discoverset 024293 mTiny klassenpakket Codevaardig groep 1-4 024968 /////////

Tello Edu Drone totaalpakket 106161

CyberPi Go kit 024285

Cyberpi Innovation Add-on Pack 024286

Wonderpack Dash & Dot 023002

Codevaardig Alles-in-één pakket Dash & Dot 022952

STEAM-magazine | 34

35 |

02 03 04 05 Verrijk de basis voor meer maakmogelijkheden met technieksets

KINDEREN ZIJN EXPERTS IN HET MAKEN VAN HUN EIGEN ONTWERPEN

Join Clips Constructiemateriaal om houten (bouw)plankjes te verbinden met clips.

Bouwplankjes 300 stuks 550056 Bouwplankjes 1.000 stuks 550055

Makedo Education Een praktische tool van speciale schroeven en gereedschappen om met karton eenvoudig en snel verrassende creaties te ontwerpen en bouwen.

Knikkerbaan M 550058 Knikkerbaan L 550057

MAAK ELKE

CREATIE DIE

JE MAAR KUNT BEDENKEN

Join Clips basisset 550054

Makedo Educatieset 360-delig 022960

Makedo Toolkit 50-delig 022958

Makedo Scru combo 160-delig 023204

Makedo Startkit 36-delig 023203

Makedo Discoverset 126-delig 023202

Bouwplaten 550061 Wielen en draaiclips M 550060 Wielen en draaiclips L 550059

STEAM-magazine | 36

37 |

03 04 05

Maak het compleet en praktisch

GOED GEKOZEN GEREEDSCHAP EN CREATIEF MATERIAAL

STAP 04

MAAK HET COMPLEET Denk in onbeperkte maakmogelijkheden. Niet elke oplossing heeft een robot nodig. De Makerspace wordt echt compleet en praktisch met gereedschap, creatief materiaal en media.

Gereedschap Timmeren, boren, zagen, 3D-printen… bijna elk idee kun je wel maken met het juiste hulpmiddel. Leer goed en veilig werken met hand-, elektrisch en digitaal gereedschap om nog meer uit je prototype te halen.

Creatief materiaal Bij maken zijn potloden, papier, verf of ander creatief materiaal onmisbaar. Je hebt vaak al veel in huis. Media Een prototype hoeft niet altijd tastbaar te zijn. Een goed idee is ook te verbeelden en te delen met media.

Scan de code voor handige STEAM-video’s

/////////

STEAM-magazine | 38

39 |

03 04 05

Maak het compleet en praktisch met gereedschap

DE HANDZAAG Kies een kleine fijnvertande handzaag voor beginnende zagers. Zet het hout goed vast en laat kinderen ervaren dat een scherpe zaag moeiteloos het werk doet.

DE HAMER Hamers zijn onmisbaar. Maak simpele constructies met spijkers. Of buig metaal in de bankschroef.

hand gereedscHAp

DE METAALZAAG Zaag metaal, PVC, kurk, dunne houtjes en vrijwel alle andere materialen netjes en zonder haperen.

DE SCHROEVENDRAAIER Een van de bekendste gereedschappen en een handig hulpmiddel om iets in of uit elkaar te schroeven.

DE LIJMKLEM Een lijmklem gebruik je om lijm te laten drogen. Maar ze zijn ook érg handig om even snel iets vast te zetten aan de tafel of aan de deurpost. Dan heb je twee handen vrij om te bouwen.

DE SLEUTELSET Dopsleutels, ringsleutels,

DE TANG Een fijne tang ligt goed in de hand en gaat soepel open en dicht. Handig om mee te knippen, strippen of klemmen.

moersleutels, inbussleutels of steeksleutels. Elke sleutel heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten om dingen in elkaar te zetten of uit elkaar te halen.

HET HOBBYMES Handig hulp- middel om iets nauwkeurig uit te snijden.

DE SCHAAR Knip papier, karton en plastic met een stevige schaar om je perfecte prototypes te maken.

/////////

STEAM-magazine | 40

41 |

BASIS voor elke makerspace

DE VIJL Maak van een ‘splinterig’ plankje in de bankschroef eenvoudig een gelikte vorm met de vijl.

DE BEITEL Onmisbaar voor het

DE BANKSCHROEF Een bankschroef is onmisbaar op de werkbank. Hiermee kun je veilig zagen en boren zonder vingers in de buurt.

bewerken van hout, maar ook een gereedschap dat je het beste onder begeleiding kunt gebruiken.

DE HANDBOOR Een handboor is vooral een heel leerzaam gereedschap en leert je dat de boor maar in één draairichting boort.

HET NIETAPPARAAT Nieten is een snelle manier van verbinden. Ideaal voor het snel maken van een prototype.

HET SCHUURBLOK Deze gebruik je na het zagen. Hoe fijner het schuurpapier, hoe gladder het resultaat.

DE SCHUIFMAAT Met de schuifmaat meet je snel en nauwkeurig in milli- meters. Dit gereedschap vraagt een beetje uitleg en is vervolgens verrassend leuk om te gebruiken.

DE ROLMAAT Even snel iets opmeten gaat het makkelijkst met een rolmaat. Een kleintje van 3 meter is handzaam en meestal lang genoeg.

Meet gereedschap

DE WATERPAS Een waterpas gebruik je om te kijken of iets recht hangt, recht staat of om te kijken of twee dingen even hoog zijn.

DE WINKELHAAK Een plankje recht afzagen begint bij een plankje recht aftekenen. Dat doe je met een winkelhaak en een potlood.

DE RVS LINIAAL Een stalen liniaal is perfect om langs te snijden. Natuurlijk kun je er ook ‘gewoon’ mee meten.

STEAM-magazine | 42

43 |

03 04 05

Maak het compleet en praktisch met gereedschap

DE ACCUBOORMACHINE Onmisbaar in de Makerspace. Met de slipfunctie regel je van tevoren de kracht. Zo kun je ook met jonge kinderen veilig boren en schroeven.

DE DUIMSTOK Deze opvouwbare stok is maatvast en je kunt er makkelijk langs aftekenen.

Elektrisch gereedschap

DE GATENZAAG Dé manier om zelf ‘wielen’ te maken. Klem een dun plankje in de bankschroef en zagen maar!

HET SCHUURBLOK Deze gebruik je n

DE DECOUPEERZAAG Een lichte accu-decoupeerzaag helpt om snel vormen uit plank jes te zagen. De beschermkap houdt de zaag buiten bereik. Help kinderen op weg met de zaags nelheid en een zaagkrukje.

DE SCHUIFMAAT 751578 Met de schuifmaa

DE ROLMAAT Even snel iet

Kijk voor het complete aanbod gereedschappen op heutink.nl

DE SOLDEERBOUT Met de soldeerbout verbind je metalen. Handig voor een stroomkring met elektra- kabel of om een frame van ijzerdraad te maken. Eén soldeerbout is meestal voldoende.

HET LIJMPISTOOL Warme lijm werkt snel, plakt alles en is meestal stevig genoeg. Handig voor het snel bouwen van een prototype.

STEAM-magazine | 44

45 |

/////////

DE LASERSNIJDER De lasersnijder is de ideale figuurzaag. Snel, schoon, heel precies en zonder gebroken zaagjes. Lasersnijders zijn makkelijk in gebruik. Zorg wel voor goede afzuiging.

DE 3D-PRINTER Teken in Tinkercad en print je ontwerpen met een 3D-printer. Dit precisiegereedschap kun je gebruiken voor speciale projecten.

Digitaal gereedschap

Bevestigings- en verbindings- materiaal

DE SPIJKERS Met vier maten spijkers tussen 20 en 50 mm is er voldoende keuze.

DE SCHROEVEN Kies schroeven die op

DE TAPE Schilderstape laat zich makkelijk scheuren. Ducttape is stevig, veelzijdig én ideaal voor

hetzelfde bitje passen. Zo hoef je niet steeds het juiste bitje te zoeken en is de succeservaring het grootst. Torx bitjes geven de meeste grip.

DE LIJM Met lijm bevestig je stevig en onzichtbaar. Houtlijm is verrassend sterk en veelzijdig.

de ‘quick-fix’ vlak voor het presentatiemoment.

HET TOUW Hijsen, trekken, hangen. Touw is onmisbaar als maakmateriaal. Leer de juiste knoop te gebruiken in de juiste situatie.

STEAM-magazine | 46

47 |

/////////

03 04 05 Maak het compleet en praktisch met creatief materiaal

DE BASIS VOOR ELK PROTOTYPE

Met creatieve materialen heb je de perfecte basis voor het maken van elk prototype. Je hebt vaak al veel in huis.

BASIS voor elke makerspace

STEAM-magazine | 48

49 |

Kijk op heutink.nl voor alle creatieve materialen

STEAM-magazine | 50

51 |

03 04 05

Maak het compleet en praktisch met media

ER ZIJN TALLOZE APPS

DIE JE KUNT GEBRUIKEN

OM JE IDEE TE LATEN ZIEN

Piximakey Verander iedere plek in een kleine animatiestudio. Met de boetseerklei en de ministudio kun je direct aan de slag. De koffer fungeert als een podium met ingebouwde achtergronden en is te gebruiken als greenscreen, zodat je alles kunt animeren. Met de Piximakey-app maak je foto voor foto een stop- motionvideo.

Greenscreenbox Maak van elke ruimte je eigen ‘green- screenstudio’ om video’s op te nemen. De greenscreenbox is eenvoudig in gebruik. Je kunt vrijwel direct je eerste video of stopmotion maken. Er zijn inspirerende lesprojecten, handige instructievideo’s, mooie achtergronden en leuke printables beschikbaar.

Met gratis app

Met gratis app!

Verderkijkdoos 022951 Verderkijkdoos etui 024447

Verderkijkdoos De Verderkijkdoos daagt je uit om zelf iets te bedenken en ook echt te maken. Het laat je in je verbeelding duiken en je creativiteit ontdekken: jouw wereld. Knutselen, ontwerpen, uitvinden, ontdekken, leren, creëren, zoeken, knippen, lijmen, tekenen… maar je kunt ook digitaal aan de slag! Met een mobiele telefoon of tablet heb je een kleine digitale studio waar jij jouw idee kunt vastleggen met geweldige beelden in een zelfgemaakt decor.

SPELENDERWIJS BEGINNEN MET GREENSCREEN

Greenscreenbox (inclusief toolblox) 024475 Aanvulset toolblox 024476

Piximakey animatiestudio 029288

/////////

STEAM-magazine | 52

53 |

04 05 Creëer de Makerspace waar leerproces en leeromgeving samenkomen

LEG DE BASIS VOOR HET OPLOSSEN VAN ELKE UITDAGENDE VRAAG

STAP 05

CREËEER DE MAKERSPACE : Zet kennis om naar actie in de Makerspace, de plek waar leerproces en leer- omgeving samenkomen. Waar je ideeën tot leven brengt en aan een oplossing werkt. Alles op je eigen niveau. Met maakmaterialen binnen handbereik en een logische inrichting ga je vanzelf denken, doen en delen in de Makerspace.

Vaste plek Creëer een vaste Makerspace met logische indeling en werkplekken om aan de slag te gaan met STEAM. De inspirerende uitstraling stimuleert kinderen om uitdagingen aan te gaan en oplossingen te vinden.

Mobiele Makerspace Of breng de Makerspace naar je klas met de Maker hub. Een verrijdbare werkplaats die denken, doen en delen naar elke plek brengt met een goedgevulde opberg- en displaykast vol maakmaterialen.

Scan de code voor handige STEAM-video’s

STEAM-magazine | 54

55 |

04 05 04 05 Creëer de Makerspace waar leerproces en leeromgeving samenkomen op een vaste plek

Presenteer en deel je succes in de groepsplek De tribune kan multifunctioneel worden ingezet als zitplek én als opbergruimte. Presenteer gemakkelijk en snel de gemaakte oplossing op het interactieve whiteboard. Of demonstreer je oplossing aan de codingwerktafel of demonstreer je prototype aan de groep.

Begrijp en ontdek hoe je de uitdaging gaat oplossen in de ontwerpplek Werk op het whiteboard je brainstorm uit of werk samen aan een logisch ontwerpproces.

HULP NODIG BIJ HET REALISEREN VAN EEN MAKERSPACE? De Heutink ontwerpstudio maakt elk idee tastbaar in 3D. Scan de QR-code en loop zelf door de Makerspace.

Ontwerp en maak je oplossing in de maakplek In deze zone hebben kinderen de mogelijkheid om zowel met low- als hightech materialen te werken aan hun oplossing. De coding-werktafels hebben een multi-functioneel tafelblad; de ene zijde van het tafelblad maakt het geschikt als extra werkplek in de werkplaats, de andere zijde tovert de tafel om tot een heuse robot- of demonstratietafel dankzij de opstaande randen.

/////////

STEAM-magazine | 56

57 |

04 05 04 05 Creëer de Makerspace waar leerproces en leeromgeving samenkomen op een vaste plek

De open vakkenkasten bieden een goed overzicht van alle aanwezige materialen. Zo weten kinderen precies wat ze waar kunnen vinden.

/////////

BRENG IDEEEN TOT LEVEN ..

#SLIM

De groene wand is direct je eigen greenscreen studio!

STEAM-magazine | 58

59 |

04 05 04 05 Creëer de Makerspace waar leerproces en leeromgeving samenkomen op een flexibele plek

MAAK VAN ELKE RUIMTE EEN MAKERSPACE

BERG JE MATERIAAL OP IN DE AFSLUITBARE KASTEN

ALS HET WHITEBOARD NIET GEBRUIKT WORDT IS HET GEREEDSCHAP NETJES AFGESCHERMD

Ontdek de driedelige Makerhub!

Makerhub techniekwerkplaats STEAM-sets, ontwerptools, kant-en- klare robots, minicomputers, maar ook gereedschap passen in de verrijdbare techniekwerkplaats . Met het uittrekbare whiteboard heb je niet alleen een werkblad, maar ook een brainstormplek. Makerhub opberg- en displaykast In de vaste opberg- en displaykast heb je alle STEAM-materialen centraal op één plek in de school staan. Met de verrijdbare werkplaatsen transporteer je de Makerspace naar elke plek die je wilt.

RUIMTE VOOR PAPIER EN ANDERE CREATIEVE MATERIALEN

DE VERRIJDBARE KASTEN VORMEN É É EEN GEHEEL MET DE VASTE OPBERG- EN DISPLAYKAST

HANDIG UITTREKBAAR WHITEBOARD VOOR JE GROOW ONTWERPPROCES

Makerhub creatieve materialen- werkplaats

DE VERRIJDBARE KASTEN VORMEN É É EEN GEHEEL MET DE VASTE OPBERG- EN DISPLAYKAST

Met de verrijdbare creatieve materialen- werkplaats heb je verf, papier, potloden en meer direct bij de hand. Samen vormen de twee werkplaatsen een extra groot werkblad. Er is ook ruimte voor een 3D-printer.

STEAM-magazine | 60

61 |

8 redenen om aan de slag te gaan met STEAM

01 02 03 04 05

DAAROM STEAM

1 3 5 7

2 4 6 8

Waarom (niet)?

Het leerproces is eenvoudig Ga bij elke uitdaging eerst na wat het probleem is (denken), om vervolgens een oplossing te bouwen (doen) en tot slot je bevindingen te presenteren aan anderen (delen).

Daag kinderen uit om telkens de vraag ‘waarom niet?’ te stellen en zet ze aan tot denken, doen en delen.

Doe het op jouw manier Er zijn altijd meerdere oplossingen te bedenken voor hetzelfde probleem.

STEAM kan overal

Je hebt niet per se een aparte ruimte nodig. Je eigen tafel kan al een Makerspace zijn!

/////////

De toekomst vraagt om creatieve en flexibele denkers Kinderen zijn als geen ander in staat om dit te worden.

Stimuleer de natuurlijke nieuwsgierigheid

Kinderen willen alles onderzoeken en weten talloze oplossingen te bedenken voor één probleem.

Je hebt al veel in huis

Alles kan

Denk bijvoorbeeld aan papier, karton, een pot verf of een hamer.

Met technologie breng je eigen ideeën tot leven. Leer denken in onbeperkte mogelijkheden.

STEAM-magazine | 62

/////////

Anders Celsiusstraat 15 7442 PB Nijverdal T: 0548 - 53 66 66 steam@heutink.nl heutink.nl

Made with FlippingBook Online newsletter creator