STEAM Magazine

Denken, doen, delen in de Makerspace

01 02 03 04 05

BIJ STEAM KOMT ALLES SAMEN

LEERKRACHTEN & STEAM

ROL > Word een coach en kennisfacilitator. Je hoeft niet overal expert in te zijn. DOEL > Laat kinderen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en stimuleer daarmee een wetenschappelijke houding. MATERIAAL > Bied verschillende low- en hightechmaterialen aan om mee te werken. AANPAK > Breng kinderen samen als een ontwerpteam. OMGEVING > Creëer een plek die denken, doen en delen faciliteert. TIJD > Stem de tijdsduur af op de grootte van de uitdaging.

Als kind werk je aan uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardigheden en houding los je het op.

KINDEREN & STEAM

WETENSCHAP > Je leert én onderzoekt om dingen te ontdekken en begrijpen. TECHNIEK > Je leert over materialen, gereedschap en de werking ervan, om daarmee dingen te maken. TECHNOLOGIE > Je bedenkt nieuwe dingen met kennis van wetenschap en techniek. DIGITALE GELETTERDHEID > Je ontwikkelt vaardigheden voor de digitale samenleving. 21ST CENTURY SKILLS EN TALENTONTWIKKELING > Je ontwikkelt verschillende werkwijzen, leert omgaan met anderen en elkaars kracht (her)kennen.

Als leerkracht creëer je een creatief leerproces in een inspirerende leeromgeving. (VINDING)RIJK ONDERWIJS MET STEAM

STEAM-magazine | 6

7 |

Made with FlippingBook Online newsletter creator