Koppeling BSM Leerlijn Burgerschap SLRO

Defintiematrix Burgerschap Meten

Basiswaarden van de Democratische rechtstaat Vrijheid van meningsuiting; Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef Vrijheid van meningsuiting; Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef

Thema’s Leerlijn Burgerschap SLRO

Einddoelen Leerlijn Burgerschap SLRO https://leerlijnburgerschap.nl/

Democratisch handelen

Democratie

In dit thema gaat het over de wetten en regels in onze samenleving. Hoe komen die tot stand en wat zijn de rechten en plichten die daarmee samenhangen? Ook de klassieke vrijheidsrechten komen hierbij aan bod – inclusief de vraag hoe vrijheden in de praktijk worden ingevuld als ze lijken te botsen. Uitgangspunt is dat de overheid Gods dienares is en door Hem over ons is gesteld. Er is aandacht voor samenleven in een land, gericht op harmonie met de ander. Hierin komt de waarde vrede tot uiting. Nederland is een klein land te midden van veel andere landen. Bij dit thema gaat het over die andere landen en over mondiale vraagstukken. Onderdeel van dit thema is ook de aandacht voor het feit dat we als christenen in Nederland (individueel en als kerkgenootschappen) verbonden zijn met de wereldkerk. Ook hier gelden Bijbelse uitgangspunten, zoals het besef dat God alle mensen geschapen heeft, en naastenliefde. Dit komt tot uitdrukking in de waarden liefde, goedertierenheid en zachtmoedigheid. Digitale systemen hebben grote invloed op ons leven. Bij dit thema wordt die invloed verhelderd, maar komt ook de vraag aan de orde hoe we op een Bijbelse manier in deze digitale wereld kunnen staan. De Bijbel vraagt in de eerste plaats om matigheid, een waarde die terugkomt in de vrucht van de Geest. Daarnaast vraagt het omgaan met elkaar in het kader van media om trouw, wat een uitwerking is van de waarde geloof.

Omgaan met verschillen

Wereld

Omgaan met conflicten; Omgaan met verschillen

Digitaal

Made with FlippingBook - Online magazine maker