Koppeling BSM Leerlijn Burgerschap SLRO

Defintiematrix Burgerschap Meten

Basiswaarden van de Democratische rechtstaat Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef

Thema’s Leerlijn Burgerschap SLRO

Einddoelen Leerlijn Burgerschap SLRO https://leerlijnburgerschap.nl/

Omgaan met verschillen

Verschillen

In dit thema komt aan de orde dat individuen en groepen verschillen van elkaar. Het gaat dus over dominante cultuur en subculturen, over gelijkwaardigheid, het gelijkheidsbeginsel en over het afwijzen van discriminatie. Leerlingen leren om hierin hun eigen keuzes te maken, waarmee hun autonomie gestalte krijgt. We benaderen de verschillen vanuit het Bijbelse gegeven dat we schepselen van God zijn. Zo komen de waarden zachtmoedigheid, goedertierenheid, bescheidenheid en nederigheid naar voren. In dit thema komt aan bod hoe we in de maatschappij met elkaar kunnen samenleven vanuit de Bijbelse waarden liefde, blijdschap en vrede. Het onderwijs is gericht op het aanleren van een dienstbare en tevreden houding en het zoeken naar harmonie. Daarbij is er aandacht voor zorgzaamheid, verdraagzaamheid, begrip en respect, verantwoordelijkheidsbesef en het afwijzen van onverdraagzaamheid. Het uitgangspunt is de Bijbelse oproep om onze naasten lief te hebben als onszelf. In dit thema gaat het over onze omgang met de natuur. Milieuvraagstukken, duurzaamheid en armoede komen aan de orde. We benaderen deze vraagstukken vanuit het Bijbelse gegeven dat wij mensen de schepping als rentmeester mogen beheren. Vanuit deze houding komt de waarde goedheid naar boven. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen het goede zoeken voor de schepping en daarom op een duurzame wijze met de schepping omgaan.

Omgaan met conflicten; Omgaan met verschillen

Samen

Maatschappelijk verantwoord handelen

Schepping

Made with FlippingBook - Online magazine maker