themaboek_techniek.indd

Deze interactieve publicatie is gemaakt met FlippingBook, een online streamingdienst voor PDF's. Geen downloads, geen wachttijd. Open de publicatie en begin meteen te lezen!

TECHNIEK

& BINASK

2

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk

Alles in huis voor TECHNIEK & BINASK

TECHNIEK

7�

BINASK

1�2

0� TECHLABS

BiNaSk-lokaal 2.0. Alle bouwstenen voor een ideale inrichting van uw BiNaSk-lokaal.

Samen naar sterk techniek- onderwijs. Een greep uit de basis van veel gebruikte materialen, technieken, inrichtingen en trends.

Voor de makers van morgen. Inzicht in trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.

LEERLINGKEUKENS & OVERIG

1�4

1�2

Simulatie van de praktijk op school. Alles voor een veilige, realistische en aantrekkelijke oefenomgeving op basis van specialistische inrichtingsoplossingen.

OVER HEUTINK

Lees ons verhaal en ontdek meer over de labels, merken, partners en mensen achter Heutink voortgezet.

3

Knip deze poster uit en geef hem een mooie plaats!

techlabs

Voor de makers van morgen Makerspaces, TechLabs, STEAM, maakonderwijs, smart learning, gamification, mediawijsheid, programmeren en robotica... Zomaar wat trends en ontwikkelingen waar u in het voortgezet onderwijs mee te maken krijgt. En wat te denken van al die nieuwe toepassingen en technieken zoals 3D-printing en Virtual Reality? Wij kunnen ons zomaar voorstellen dat het steeds lastiger wordt om keuzes te maken over wat u wel of juist niet in uw lessen toe kunt en wilt passen. Heutink wil u graag een handje helpen. Door u meer inzicht te geven

in deze trends, maar vooral door u inzicht te geven in wat deze ontwikkelingen voor uw onderwijs zouden kunnen betekenen. Dat doen we met praktische tips, mooie praktijkvoorbeelden en een bijpassend productaanbod.

5

6

Techniek & BiNaSk > TECHLABS Alles in huis voor het voortgezet

7

technisch vmbo Samen werken aan een sterk

Stap voor stap de transitie de baas

Vmbo Techniek krijgt extra budget!

Fase 1. Aanloopfase (2018-2019)

Het afgelopen schooljaar zijn de eerste stappen in de transitie op weg naar een sterk technisch vmbo gezet. De eerste bedragen zijn uitgekeerd en -gegeven, regionale STO-samenwerkings- verbanden zijn opgericht, bijeenkomsten werden bijgewoond en plannen voor fase 2 werden opgesteld.

Het begon met de brief ‘Samen naar een sterk technisch vmbo’ van minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer; het resulteerde in extra budget voor techniekonderwijs. WAT EN WAAROM? De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord struc- tureel 100 miljoen euro uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. ERKENNING VOOR HET VAK TECHNIEK De stimulans is geweldig nieuws, de reden is echter allesbehalve nieuw voor u. Scholen met een technisch profiel of het vak Techniek, zijn dagelijks al bezig hun steentje bij te dragen aan kwalitatief goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Innovatief denken is één, maar vaak zijn randvoorwaarden als tijd en budget de bekende beren op de weg om ideeën ook daadwerkelijk naar de praktijk te kunnen brengen. Met het besluit van de Tweede Kamer krijgen scholen erkenning in het belang van techniek! VERBINDING MET PRIMAIR ONDERWIJS Het is zinvol overige schoolvestigingen en -soorten, zoals het primair onderwijs, bij de plannen te betrekken. Hierdoor worden jonge kinderen in staat gesteld al vroeg kennis te maken met techniek en technologie. Diverse voortgezet onderwijs scholen zijn hier al mee gestart. Bijvoorbeeld in de regio Zwolle, waar een TechLab wordt gerealiseerd waar naast VO-scholen ook basisscholen gebruik van kunnen maken. Voor de basisschool- leerlingen worden masterclasses ontwikkeld, waardoor deze kinderen geheel op hun niveau kennismaken met techniek.

Fase 2. Transitiefase (2020-2023)

A > Uitvoering van regionale plannen B > Middelen voorwaardelijk op goedgekeurde plannen C > Maximum aan te vragen bedrag op basis van bedrag per leerling in de vijf technische profielen op vmbo en vso D > Ook een apart fonds voor ‘techniekarme regio’s’ - aanvraag van minimaal 600.000 tot maximaal € 4.000.000 (voor 4 jaar)

Fase 3. Structurele fase (2024 >)

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SUBSIDIEREGELING EN DE AANPAK PER FASE OP STERKTECHNIEKONDERWIJS.NL

8

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Tip!

De regeling in het kort > Doel? Door regionale samenwerking komen tot regionaal duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs in het vmbo. > Hoe? In de periode 2020-2023 is hiervoor in totaal € 440 miljoen subsidie beschikbaar. Regio’s kunnen deze subsidie zelf aanvragen. De voorwaarden worden hieronder uitgelegd. Samen werken aan een sterk techniekonderwijs Hoe werkt de subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 - 2023?

“Welke code-taal wilt u uw leerlingen meegeven? Block of Python codering zijn stap voor stap leerbaar met onze producten.” FACILITERING VANUIT HEUTINK Met techniek in uw onderwijsaanbod heeft u iets prachtigs in huis en mag u bijdragen aan het opleiden van goed geschoolde toekomstige lassers, monteurs, installateurs en technici. Met de stimulans én erkenning vanuit de overheid voor uw vak ontstaan kansen voor uw lessen. Bijvoorbeeld op het gebied van de materialen die u aanbiedt en waar uw leerlingen mee aan de slag gaan. Heutink is van oorsprong totaalleverancier voor het onderwijs en heeft ruim 100 jaar ervaring. Hierdoor kunnen we een sluitend product, curriculum én inrichtingsaanbod bieden voor deze doelgroep. We voorzien in het gehele proces van implementeren van techniek in het basisonderwijs. BETERE SAMENWERKING TUSSEN HET VMBO EN MBO De budgettering zet ook in op een sterke en duurzame regionale samenwerking, waaronder het partnerschap tussen vmbo en mbo. De samenwerking met het mbo zorgt voor een betere aansluiting tussen het vmbo en mbo en daarmee evenzo met de arbeidsmarkt. Vanuit het onderwijs wordt gewerkt aan doorlopende leerroutes, waardoor leerlingen de overstap van vmbo naar mbo makkelijker maken.

WAT ZIJN DE MINIMALE EISEN AAN EEN REGIO?

Techniekrijke regio’s (regio’s met techniekaanbod)

Techniekarme regio’s (regio’s zonder techniekaanbod)

Een regio is techniekarmalsminderdan 10% vanhetaantal leerlingen indebovenbouwvan deberoepsgerichte leerwegen (BB,KBenGL) ingeschreven staat ineen technischprofiel.

Logischgeografischafgebakendgeheel, bijvoorbeeld langsdegrenzenvaneen gemeente.

Geenoverlapmeteenandere regio (iederevmbo-vestigingkanmaaraan éénplandeelnemen).

Minimaal tweevestigingenmeteen technisch profiel ineenberoepsgerichte leerweg.

Alle relevantepartijenkunnenmeedoen: • vmbo-vestigingenmeteen technischprofiel; • vmbo-vestigingenmetaantoonbaar technischof technologischaanbod (zoals technischvormgegevenD&P); • vso-vestigingenmet techniekaanbod. Het ismogelijkoverige schoolvestigingen (bijvoorbeeldpraktijkonderwijsofprimair onderwijs) tebetrekken.

Minimaal tweevmbo-vestigingenmeteen beroepsgerichte leerweg.

Minimaaléénmbo-instellingenbedrijven uithet regionalebedrijfsleven.

GA NAAR WWW.HEUTINK.NL/STERKTECHNIEKONDERWIJS EN DOWNLOAD DE OVERZICHTELIJKE INFOGRAPHIC VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP.

Wist u dat Heutink materialen met curriculum ontwikkelt in samenwerking met kennispartners zoals Wismon, Techni Science, MakeBlock, Harrie Valkenier, LEGO® Education, Studio Tast, 3Dkanjers, Emagine en meer?

Bron: Sterk Techniekonderwijs. Het ministerie van OCW, Stichting Platforms VMBO, Platform Bèta techniek, Federatie Techniek, technische branches, bedrijfsleven en VNO-NCW zetten zich de komende jaren samen met het regionale onderwijs in voor Sterk Techniekonderwijs.

9

“Bereid leerlingen voor op een toekomst met eindeloze maakmogelijkheden.”

10

Alles in huis voor het voortgezet Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Ewout Warringa

Waarom schieten de tech-ruimtes toch als paddenstoelen uit de grond? Jarenlang was een traditioneel technieklokaal zichtbaar op een middelbare school. In dit lokaal stonden de kolom- boren, figuurzagen en soldeerbouten. Hier konden leerlingen zich voorbereiden op de bovenbouw, ze konden eindelijk werken met hun handen.

11

De docent gaf hier techniek aansluitend bij de bovenbouw en gaf lessen waar de leerling ervaring op kon doen met tekeninglezen, zagen, boren en vijlen. Hierdoor kreeg de leerling een beeld van wat techniek inhield in de bovenbouw. Maar waar de tijd stil staat in dat technieklokaal, is de technieksector daarentegen enorm snel aan het veranderen. INNOVATIE IN DE PRAKTIJK Als je vandaag de dag bij een interieurbouwbedrijf binnenloopt, zie je daar een computergestuurde zaagmachine en worden platen in welke vorm dan ook gefreesd op een CNC-machine. Kijk je achter de schermen bij een grote hub van een supermarkt, dan zie je rijen robotarmen die de levensmiddelen nauwkeurig op een pallet zetten. In de retailsector zal een cobot jouw online bestelde artikel in de juiste doos stoppen voor transport. Bij een metaalbedrijf meten ze onderdelen nauwkeurig na met een 3D-scanner, omdat de maatvoeringcontrole van een schuif- maat verplaatst is naar een 3D-scanner. Een Word-bestand of werktekening wordt niet meer standaard opgeslagen op een vaste computer of usb-stick maar ‘gewoon’ in de Cloud, waardoor iedereen altijd en aan het werk kan. Zo ziet de wereld van vandaag eruit, maar ik ben van mening dat onze leerlingen onderwijs voor de wereld van overmorgen verdienen en die wereld is behoorlijk in transitie. Een wereld waar banen verdwijnen en andere opkomen, waar banen worden onder- steund of overgenomen door technologie. Een mooi voorbeeld hiervan is een ouder die zijn kind telefonisch ziekmeldt op school. In de meeste gevallen wordt nu de telefoon nog be- antwoord door een werknemer van de school, die de ouder vriendelijk te woord staat en vervolgens het kind in een online administratie- systeem afwezig meldt. Deze taak wordt in de toekomst misschien wel overgenomen door

of lens, de reclame komt op maat binnen in je bril. In de betaalde versie zet je dit gewoon uit.

een computerbot, terwijl de ouder niet door heeft of de stem aan de andere kant een mens of bot is.

De leerlingen van nu leren al steeds vaker werken met een lasersnijmachine in plaats van een figuurzaagmachine en gaan aan de slag met robots. En zou het niet wenselijk zijn de toekomstige werknemers ook leren om te gaan met toekomstige communicatiedevices zoals de Microsoft HoloLens of Google Glass? Want wie zegt dat ze straks niet gaan werken met Remote Assist; een op afstand ervaren collega die je via het 5G-netwerk kan bereiken en die live met je meekijkt en je helpt om problemen op te lossen. WAT KUNNEN WE VANDAAG AL IN HET ONDERWIJS MET DEZE TECHNOLOGIEËN Wij maken op een simpele manier gebruik van de Microsoft HoloLens. Leerlingen hebben nog wel eens moeite met een 2D-werktekening. Het lezen en begrijpen van deze in hun ogen lastige tekeningen is in het begin een behoor- lijke stap. Als docent ben je veel tijd kwijt aan het bijsturen en het uitleggen met betrekking tot deze tekeningen. Heel logisch, want de leerling moet leren technisch te lezen, dit kun je zien als een taal. Voor een leerling die dyslectisch is wordt ook technologie ingezet om beter te begrijpen wat er staat in een boek. Zo kun je ook kijken naar het ‘lezen’ van technische 2D-tekeningen: sommige leerlingen zijn 2D-dyslectisch. Gaan we hiervoor ook technologie gebruiken als

“Onze leerlingen verdienen onderwijs

voor de wereld van morgen.”

FIGUURZAGEN & LASERSNIJDEN Werken leerlingen in de wereld van overmorgen zij aan zij met een robot, kunnen ze overal ter wereld bij hun documenten en zijn hun smart- phone en device vervangen door een door- zichtige computerbril, zodat beide handen vrij zijn om verschillende handelingen uit te kunnen voeren tijdens het werk? En gaan we nog een stapje verder de toekomst in… kan er dan gekozen worden tussen een betaalde bril of lens of een gratis bril of lens? Het verschil? Met de gratis versie krijg je pop-ups van bedrijven die graag hun producten laten zien in je doorzichtige bril

12

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

hulpmiddel? Extended Reality de leerling on- dersteunen bij dit probleem. Op een eenvoudige manier wordt een 2D-werktekening omgezet naar een 3D-model op ware grootte en ingeladen via een Cloudomgeving in de HoloLens. Door het openen van het 3D-model wordt deze zichtbaar gemaakt op ware grootte en kun je dit model vastzetten op een zelf gekozen locatie. Hierdoor blijft het model stilstaan en kan de leerling met de werktekening in zijn handen en een 3D-model zichtbaar door de HoloLens veel sneller, beter en meer informatie tot zich krijgen dan alleen met een werktekening. Zomaar een voorbeeld van een van de mogelijke (kleine) stappen om de leerlingen van vandaag op te leiden voor de wereld van overmorgen. VERRIJK HET MACHINEPARK En daarom wordt het machinepark op scholen naast de standaard kolomboormachines, figuur- zaagmachines en soldeerbouten steeds vaker gevuld met lasersnijmachines, 3D-printers en -scanners, robotarmen en Extended Reality apparatuur zoals Virtual Reality

en HoloLensen. Want tenslotte zijn onze leerlingen de werknemers van overmorgen. Laten we

de deuren openen voor deze wereld!

3

1

Technologie op het Vechtdal College in Hardenberg

Ewout Warringa en Jan ten Napel

“Start with Why” (Simon Sinek)

14

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

3

1

2

MAKE

1 3D-printing wandkast Deze wandkast met opstelling van de 3D-printers is ontwikkeld vanuit visie op uitstraling met de ledverlichting die de 3D-printers aanlicht. De 3D- printers zijn geplaatst op uitschuifbare plateau’s waardoor deze naar voren gehaald kunnen worden, zodat het wisselen van rollen filament eenvoudig kan. Aan de wens zoveel mogelijk

opbergruimte te realiseren is voldaan door de kast tot aan het plafond door te bouwen. De bovenste kasten zijn te bereiken met de traprail en verplaatsbare trap.

3 Truss Boven de werktafel plaatsten we een trussbalk voor het uitvoeren van programmeren met verlichting en het plaatsen van objecten voor het vliegen met drones. deze tafel is de recirculatieafzuiging geplaatst om er ook te kunnen solderen met puntafzuiging.

2 Werkeiland Voor de wandkast is een werktafel in eilandopstelling geplaatst, die te ge- bruiken is als zit-sta-werkplek. Onderin

15

WHY

HOW

WHAT

Het Vechtdal College in Hardenberg heeft het vak Techniek in de onderbouw van het vmbo vervangen voor het vak Technologie. Het vak techniek kende jarenlang drie functies, namelijk beroepenoriëntatie in de technische beroepen, praktische redzaamheid in en rond huis en een oriëntatie in technische verschijnselen, methoden en bekwaamheden. Techniek en technologie beperken zich al lang niet meer tot uitsluitend de technische beroepen, in iedere beroepsgroep wordt momenteel gebruikgemaakt van technologie. Het Vechtdal College conclu- deerde dan ook dat de inhoud van het vak techniek niet meer voldeed aan de technologische ontwik- kelingen in de snel veranderende maatschappij. Leerlingen zijn dagelijks bezig met technologie, vaak zonder zich hiervan bewust te zijn. We hebben als onderwijs de taak de leerlingen te verwonderen, inspireren en enthousiasmeren over de mogelijkheden en kansen van al deze technologische ontwikkelingen. Daarnaast vinden we het ook van belang de leerlingen kritisch te laten nadenken over de gevaren en de ethische kanten van de technologische ontwikkelingen.

Samen met Heutink techniekinrichting werden de wensen vertaald naar een leeromgeving die voldeed aan de geformuleerde uitgangspunten. De ruimte werd opgedeeld in drie verschillende compartimenten: Inspire, Create en Make geven de functies van de verschillende ruimtes weer.

De vraag die beantwoord moest worden was HOE gaan we het nieuwe vak vormgeven? Welke componenten zijn belangrijk bij de ont- wikkeling van het vak Technologie? Om dit in beeld te brengen is gebruikgemaakt van het model van SLO, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren en de 21ste-century skills belangrijke uitgangspunten zijn. Als context waarin het programma wordt aangeboden, wordt gebruikgemaakt van het Bèta & Tech Mentality-model “de 7-werelden van techniek”.

make CreatE

INSPIRE

16

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Reusachtige, interactieve projectiewand Een hightech, gouden combinatie van Chameleon & Nureva!

De grote tribune-opstelling met Chameleon- wand: een enorme, interactieve projectiewand die daarnaast ook magnetisch én beschrijfbaar is. Deze hightech wand wordt gebruikt voor centrale instructie, projectpresentaties en intercontinentale communicatie met andere scholen, bedrijven en personen. INSPIRE Tribune met interactieve wand

De Tough wrap tribune-opstelling zorgt ervoor dat op een minimaal aantal vierkante meters een maximaal aantal leerlingen kan plaatsnemen. In dit geval is dat 32 leerlingen/ 1 klas. De speciale Tough wrap coating maakt de tribune extreem studentproof.

17

Een gevoel van trots overheerst

dat we dit voor onze leerlingen hebben kunnen realiseren

3

2

1

CREATE

Treinzit-opstellingen Allen voorzien van een scherm voor interactief overleg in projectvorm. LEGO ® wedstrijdtafels De officiele wedstrijdtafels van LEGO ® Education worden gebruikt om met dit materiaal te oefenen en en trainen onder andere voor de FIRST ® LEGO ® League wedstrijden en andere robot challenges. Sta-werktafels De sta-werktafels zijn voorzien van stroom- en usb-aansluitingen in het werkblad. 3 2 1

18

Alles in huis voor het voortgezet Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Startpunt voor de uitwerking van de verschillende ruimtes INSPIRE • Mogelijkheden voor skype- en videocalls • Digitale scrum mogelijkheid • Sta-werkplek voor de docent • Flexibele werkplekken voor leerlingen • Variatie aan samenwerkingsmogelijkheden • Presentatiemogelijkheden CREATE • LEGO EV3 wedstrijdtafels • Programmeerruimte • Variatie aan samenwerkingsmogelijkheden • Werk delen op grote schermen • XR-experience • Vitrine voor modellen • Flexibel inzetbaar • Oplaadmogelijkheden voor devices • Crea werktafels met stroomaansluiting

EEN BLIK IN DE TOEKOMST Onze wens is om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen waarbij technologie ook in de bovenbouw van alle leerwegen een duidelijke plaats krijgt in het onderwijsprogramma. Daarnaast heeft het Vechtdal College de wens een vergelijkbaar Science-lab te ontwikkelen voor de bovenbouw in het havo/vwo, waarin leerlingen in een vergelijkbare inspirerende omgeving kunnen werken aan hun toekomst. PERFECTE SAMENWERKING De realisatie van dit project is in een zeer korte periode tot stand gekomen. De eerste gesprekken met Heutink projectinrichting vonden plaats in januari. Na een zeer intensieve projectperiode werd in mei het definitieve plan opgesteld, waarna binnen drie maanden de volledige verbouw en projectinrichting werden gerealiseerd.

MAKE • 3D-printing • 3D-scanning • Lasercutter

In een inspirerende omgeving werken aan de toekomst

• Kastenwand voor opslag met oplaadmogelijkheden • Desktop • Afsluitbaar

• Werkplek voor TOA • Extern toegankelijk • Afzuiging voor soldeermogelijkheden

OVERALL IDEEËN • Moderne uitstraling • Ruimte voor 60 leerlingen • Goede akoestiek • Smart verlichtingssysteem • Veel glas • Ruimte voor tassen • TechLabs • Smart technology

Aan de slag met je handen!

make

create inspire

19

Een greep uit de toegepaste meubels en materialen

100% STUDENT- PROOF

RondoLift zit- en statafel Ovale tafel, optioneel met afsluitbare lade onder het werkblad. De werkblad- hoogte is traploos verstelbaar van 69 tot en met 113 cm. De kruisvoet is uitgevoerd met wieltjes of optioneel met glijders. Formaat tafel: 130 x 80 cm.

Treinbanken Uitgevoerd in Stamskin stoffering. Afmeting: 110 x 120 x 72 cm (links). Uitgevoerd in Polyurea. Afmeting: 100 x 120 x 64 cm (rechts).

Het is algemeen bekend dat niet alle leerlingen even zuinig omgaan met het schoolmeubilair. Zij zijn hier niet bewust mee bezig of voelen weinig verantwoordelijkheid voor de spullen die ze gebruiken. ’Alles kan kapot’, maar met een speciale Poly- urea-behandeling bent u gegarandeerd van de langst denkbare levensduur voor uw meubilair.

OPTIMALE BESCHERMING Polyurea is een harde kunststof coating die via een spuittechniek wordt aangebracht. De grootste voordelen van deze coating zijn dat de elementen hufterproof zijn en heel eenvoudig zijn schoon te maken. De levensduur van meubels met een Polyurea-coating is langer dan gestoffeerd meubilair. Ook is het onderhoud goedkoper.

TriUnion statafel Multi-inzetbare tafel op stahoogte die in veel

combinaties kan worden ingezet.

‘Stapelbaar

Volt stoel De kunststof stoel Volt 670 heeft geen armleggers maar strakke en eenvoudige lijnen. Hij is geheel vervaardigd uit glasvezelversterkte kunststof en stapelbaar tot 6 stuks.

tot 6 stuks’

INRICHTING

Alles inhuis voorhet voortgezet INRICHTING

Tip

BLADER OOK EENS DOOR het themaboek inrichting

DRIEHOEKIGE TAFEL MET VEEL MOGELIJKHEDEN

Hokki Bobbi XL Afmeting: 40 x 40 x 40 cm (h x b x d). Gestoffeerd in Stamskin.

20

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Bestuurbaar via een app op de telefoon

Voorzien van CE mar- kering

Tello Edu Drone 023.771

3D printer Ultimaker 2+ 022.749

Met officiële wedstrijd- maat

LEGO® MINDSTORMS EV3 Wedstrijdtafel 701.500 Solide wedstrijdtafel. Afmeting speelveld 239 x 122 cm. Onderstel is op basis van maatwerk opvraagbaar.

Tech2code Ozobot Evo full 022.847

Meer weten over deze producten? Kijk dan op heutink.nl

LEGO® MINDSTORMS EV3 Uitbreidingsset 090.702

LEGO® MINDSTORMS EV3 Basisset 090.701

Benieuwd naar alle specificaties en eigenschappen van deze meubels? Kijk op heutink.nl of vraag ernaar bij uw adviseur.

21

1. V/S RondoLift 2828 Docententafel

716.150 Ovale tafel, optioneel met afsluitbare lade onder het werkblad. Werkbladhoogte is traploos verstelbaar van 69 cm t/m 113 cm. Formaat tafel: 130 x 80 cm. De kruisvoet is uitgevoerd met wielen of optioneel met glijders. 2. Maatwerk vitrine-/opslagkast Ruimteverdeler en opbergunit in één. Past altijd! Vraag ons naar de mogelijk- heden op uw school. 3. V/S PantoMove-LuPo stoel 716.054 Voorzien van een dubbelwandige zitschaal van polypropyleen voor een comfortabele zit met luchtkusseneffect. In hoogte verstelbaar. Optioneel met voetenring. Leverbaar in diverse kleuren.

2

1

3

22

1

Alles in huis voor het voortgezet Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Vechtdal College Ommen

actief aan de slag met nieuwe technologie

Vechtdal College Ommen heeft naast de praktijklokalen PIE en BWI het TechLab gerealiseerd om naast de bestaande techniek actief aan de slag te gaan met nieuwe technologie. Met het TechLab is het techniekaanbod op deze school verrijkt en is een krachtige combinatie ontstaan met aandacht voor de bestaande techniek, doorontwikkeld in nieuwe techniek waaronder: - Virtueel lassen - LEGO® Education - 3D-printing - Lasersnijden - Robotica en Domotica - Ontwerpen en tekenen

1 23

Met minimaal aantal m 2 plaats voor maximaal aantal leerlingen

24

Alles in huis voor het voortgezet Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Solderen is het verbinden van twee metalen door een legering die een laag smeltpunt heeft en het is een techniek die veel wordt toegepast in de hedendaagse apparatuur. Naast het feit dat het tinsoldeer moet smelten, moet ook het werkstuk een zodanige temperatuur hebben, dat de tinlegering gaat hechten.

Alle soldeerbouten

zijn voorzien van

een siliconensnoer

Soldeerbouten IFA Hellaplug 021.500 en verder

Vervaardigd uit aluminium en daardoor licht en sterk

Inclusief 150 cm hittebestendig siliconen- snoer en Hellaplug.

Soldeertin loodvrij 021.275

Verkrijgbaar in diverse kleuren

1 mm - spoel à 250 gram

Dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Vechtdal College Ommen en diverse partners, waardoor we een maatwerk Makerspace hebben gerealiseerd.

PantoMove-LuPo stoel 716.054

Grab-it Robotarm Joy It 023.147

Verrijdbare stoel, voorzien van een dubbelwandige zitschaal van polypropyleen voor een comfortabele zit met luchtkusseneffect. In hoogte verstelbaar. Deze stoel kan voor iedere leerling op de juiste hoogte ingesteld worden om de juiste zithoogte te hebben aan werktafels met een hoogte van 760 mm, 850 mm en 1050 mm. De PantoMove Lupo is voorzien van een voetenring welke tevens in hoogte versteld kan worden.

Aluminium robotarm inclusief 6 motoren. Voor een eenvoudige en nauwkeurige aan- sturing van de robotarm adviseren wij Raspberry (023.035 e.v.) of Arduino (023.049).

LuPoStool kruk 716.171

Met rugleuning, met optioneel vaste voeten- steun. Verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes (46 cm, 56 cm en 61 cm). Dit betekent een multi-inzetbare kruk. Onderstel verkrijg- baar in verschillende kleuren. Ophangbaar aan de tafel.

25

De vraag van Fioretti

‘Ontwerp voor een modern lokaal Technologie &Toepassing’

“Kijkend naar de ervaringen van het eerste half jaar voldoet het lokaal uitstekend in alle opzichten: kleur, indeling, verlichting, inrichting, outillage, meubilair en de rest!”

- Edwin Vijn, afdelingsdirecteur Praktijkonderwijs -

26

Alles in huis voor het voortgezet Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Uitgangspunten voor het ontwerp

Als leidraad voor het lokaal, zijn we uitgegaan van een aantal wensen. Binnen die wensen, was een aantal zaken essentieel: > Praktisch, inspirerend lokaal dat verwondering en interesse voor techniek oproept. > Gemarkeerde looproute naar het achterliggende lokaal. > Toekomstbestendige en -gerichte leeromgeving. > Veilig en hygiënisch (goed schoon te houden) > Geschikt voor theorie én voor praktische opdrachten.

27

Voor alles

een eigen plek

3

Vertaling van wensen In het ontwerp is de centrale doorgang een mooie opsplitsing van het lokaal. Hierdoor is het lokaal optisch groter gemaakt. Naast deze looproute naar het andere lokaal hebben we in nauw overleg een klas van de toekomst gecreëerd met 4 essentiële elementen. 1. Overleggen in treinbank-opstellingen 2. Programmeren achter de laptop 3. Bouwen aan de werktafels 4. Testen op de LEGO ® Education wedstrijdtafel De kleuren (oranje en lichtgrijs) komen vanuit de schoolkleuren in combinatie met groen (in de werkplaats), wat symbool staat voor duurzaamheid. Met veel lichtinval en lichte kleuren straalt dit lokaal rust en vertrouwen uit. De sprekende visuals maken het lokaal compleet. De leerlingen kunnen hier naar hartenlust overleggen, programmeren, bouwen en testen.

2

28

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Aan de slag met gereedschap

De sprekende visuals maken het lokaal compleet

1

V/S LuPo Stool Hoogte: 46, 56 en 61 cm. Multi-inzetbaar. 716.171Met rugleuning,met optio- neel vaste voetensteun. 716.200 Zonder rugleu- ning, met vaste voetensteun. Werktafels Techni Meubel Voorzien van berken multi- plex werkbladen voorzien van HPL-toplaag. Lever- baar in diverse uitvoeringen. Treinbanken Davant Met stevige Silverguard stof. Leverbaar in diverse standaard en op maat gemaakte uitvoe- ringen en kleuren. 2 3 1

PRODUCTEN UITGELICHT

29

Stad & Esch Meppel indruk- wekkende ontdek- labs

Stad en Esch heeft de ontwikkeling van nieuwe technieken op het gebied van onder andere de profielen PIE, BWI en M&T gebundeld in twee Ontdeklabs. De didactische vertaling van de 21st century skills is gebeurd aan de hand van vier werelden: 1. De wereld van programmeren 2. De wereld van VR en AR 3. De wereld van ontwerpen en maken 4. De wereld van besturen en automatiseren

30

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Bekijk meer van dit project op heutink.nl

21st century skills vertaald naar de leeromgeving

31

Wensen en eisen vertaald naar een passend inrichtingsconcept

STARTPUNT VOOR DE UITWERKING VAN HET INRICHTINSGVOORSTEL: • Duidelijke zichtlijnen van de docenten door het hele Ontdeklab. • Een centrale plaats voor klassikale uitleg en meerdere plekken voor individuele- en groepsinstructie. • Flexibel meubilair om de opstelling snel te kunnen aanpassen qua routing voor projecten, lessen en activiteiten. • Voldoende vrije vloerruimte om ook dáár te kunnen bouwen en rijden met robots. • Opslagmogelijkheid in én buiten de Ontdeklabs. • Bereikbaarheid en zichtbaarheid van het 3D-projectlab vanuit de Ontdeklabs. • Verbinding tussen beide Ontdeklabs met de mogelijkheid deze gezamenlijk als één grote ruimte te kunnen inzetten. • Maximale uitstraling door aansprekende visualisatie in en buiten de Ontdeklabs (samen met Atelier Pro architecten en GIBP).

Wanden als sfeer- makers en communicatie- dragers

1

Diverse zitoplossingen

Lupo Stool Kruk in verschillende hoogte- maatvoeringen met en zonder voetensteun. PantoMove LuPo Deze in hoogte verstelbare stoel met luchtkusseneffect kan voor elke leerling op de juiste hoogte ingesteld worden om de juiste zithoogte te hebben aan werk- tafels met een hoogte van 76, 85 en 105 cm. 2 1

2

32

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Door ‘noodzakelijke’

deuren te voorzien van stickers worden het sfeermakers die opgaan in het geheel.

Materialen worden vanuit de magazijnen in Gratnell-bakken met verrijdbare transporttafels naar de verschillende werkplekken gebracht. De hoogte van de transporttafel is gelijk aan de hoogte van de werktafels, zodat de transporttafel ook dienst kan doen als verlengde werktafel.

33

uitgroeit tot een Fablab is dat het Ontdeklab Onze ambitie

PETER DE VISSER, DIRECTEUR-BESTUURDER STAD & ESCH

“Onze missie is helder. Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. Het zal een toekomst zijn waarin technologische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en de manieren van samenwerken en samenleven in een hoog tempo veranderen.”

ONZE WENS “De samenwerking met Heutink projectinrichting, Pijnenburg Techniek Scouting en Atelier Pro architecten startte met het definieren van een concrete opdracht: transformeer twee traditionele, algemene technieklokalen naar een ontdek-omgeving waar leerlingen kennis- maken met de technologie van morgen.

“Indrukwekkend!”

GEWELDIG GELUKT! En dat is geweldig gelukt! De docenten hebben samen met Adri Pijnenburg en Heutink project- inrichting een visie ontwikkeld en deze vertaald naar een uitdagende leeromgeving: ons Ontdek- lab. Via Virtual Reality, robotica, LEGO ® MIND- STORMS ® , FIRST LEGO League, programmeren, 3D-printen, lasersnijden en drones werken leerlingen aan hun 21e eeuwse vaardigheden. Ook is het Ontdeklab beschikbaar voor basis- scholen. Onze ambitie is dat het Ontdeklab uitgroeit tot een Fablab voor leerlingen.”

3D-lab In het 3D-lab kunnen de leerlingen aan de slag met 3D-printers en een BRM lasercutter. Voor het groepsgewijs in tweetallen of individuele projectmatige werken kunnen ze terecht aan de verrijdbare, vrije vorm tafels gecombineerd met flexibele en stevige PantoMove Lupo stoelen.

34

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

De toegepaste tafels zijn verrijdbare puzzel- tafels gemaakt in onze eigen fabriek in Dongen. De tafels kunnen individueel of als groepstafel- opstelling worden gecombineerd in een speelse opstelling. 1

PantoMove Lupo verrijdbare V/S stoel.

2

1

2

35

Een greep uit de toegepaste meubels en materialen

PantoMove LuPo stoel 716.054 In hoogte verstelbaar. Optioneel met voetenring. Leverbaar in diverse kleuren.

Rust en duidelijkheid tijdens de les

LupoStool kruk Hoogte: 46, 56 en 61 cm. Multi-inzetbaar. 716.171 Met rugleuning, met optioneel vaste voetensteun. 716.200 Zonder rugleuning, met vaste voetensteun. Kruk 006.188 Stapelbaar. De zitting is van beuken multiplex. Hoogte 46 cm. Het frame is leverbaar in 3 basiskleuren.

Onderstel in diverse kleuren & ophangbaar aan tafel!

Opbergsysteem mobiele telefoons 004.038 De muuropberger/ telefoontas is een organizer voor in het klaslokaal.

MET VERSPRIN GENDE VOETEN RING

Treinbanken Uitgevoerd in Stamskin stoffering. Afmeting: 110 x 120 x 72 cm. Uitgevoerd in Polyurea. Afmeting: 100 x 120 x 64 cm.

Kijk op heutink.nl voor alle specificaties

Voorzien van robuust onderframe en zware dubbele zwenkwielen

LEGO ® MINDSTORMS wedstrijdkast Heutink 701.501 Verrijdbare kast met een kunststof ombouw met opstaande rand. De kast wordt geleverd met 12 kunststof Gratnell bakken (8x blauw en 4x transparant; hoogte 15 cm), 4 zwenkwielen en 2 handvatten. Daarnaast is er ruimte om 3 LEGO bakken te plaatsen (niet meegeleverd).

Vario opbergkast 005.034 Standaard uitvoering gecombineerd met 578.726 en 578.736 Gratnell bakken.

36

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Aan de slag!

VEILIG & gebruiks- vriendelijk

Tello Edu drone 023.771 Deze drone van Ryze is ideaal voor gebruik in het onderwijs. Hij vliegt nauwkeurig en stabiel dankzij de geavanceerde vluchttechnologie van DJI.

Voorzien van CE MARKERING

Vraag uw adviseur naar de mogelijk- heden

BRM Lasermachine 6090 Met de BRM 6090 kies je voor meerwaarde in productie en ontwerp. Eenvoudige maar veelzijdige machine, die gebruiksklaar wordt afgeleverd.

3D-printer Ultimaker 2+ 022.749 Ieder onderdeel is ontworpen om de best presterende en meest betrouwbare 3D-printer op de markt te maken.

wandvisuals Indrukwekkende blikvangers

Biologisch afbreekbaar

TIP Ook ver- krijgbaar in akoestische variant!

Filament 3Dkanjers 022.760 en verder Vervaardigd uit PLA, dikte 2,85 mm en 90 m.

3Dkanjers Discovery begeleidingspakket 022.707 Speciaal begeleidingspakket ontwikkeld voor de Dremel 3D-printers in het voortgezet onderwijs. Naast persoonlijke begeleiding vanuit 3Dkanjers, krijgen de docenten en andere betrokkenen toegang tot het netwerk van 3Dkanjers en ontmoeten ze de ervaringen van anderen. UITGELICHT

Aankleders, thema- en sfeermakers, zone- aanduiders... Hoe je ze ook noemt, wandvisuals maken indruk! Of u nu kiest voor sfeerbeeld, informatieve afbeeldingen en/of teksten of in de lijn van uw huisstijl, signing is niet alleen mooi maar kan, afhankelijk van de gekozen bedrukking, ook heel functioneel zijn en dienst doen als communicatiedrager.

37

/////////

STEAM, wat is dat?

STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Internationaal een veelgehoorde term en ook in Nederland in opkomst. Met STEAM stimuleer je de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en werken. Ingewikkeld? Helemaal niet. Er zijn twee factoren belangrijk: 1 > Het juiste leerproces: werken vanuit denken, doen, delen. 2 > Een complete leeromgeving: de Makerspace.

SAMEN VORMEN ZE DE BASIS VOOR STEAM.

DENKEN DOEN DELEN in de makerspace

/////// Alles in huis voor het voortgezet

38

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

/

MAKERSPACE DE OMGEVING:

designspace

Begrijpen & Ontdekken Wat is mijn uitdaging?

Zet kennis om naar actie in de Makerspace. Dit is een plek waar je samen ideeën tot leven brengt en aan een uitdaging werkt met verschillende materialen. Alles op je eigen niveau. Deze leeromgeving met zeven spaces is de basis voor het ontwerp- en leer- proces: denken, doen, delen.

Delen Wat wil ik laten zien?

D�N�E�

MAKERSPACE

D�L�N

D�E�

mediaspace

Ontwerpen & Maken Waarmee ga ik dit oplossen?

engineering space

sciencespace

toolspace

techspace

codespace

HET PROCES: DENKEN, DOEN, DELEN

Bij STEAM draait het om uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardig- heden en houding los je het op. DENKEN: kennis doe je op door een probleem te begrijpen en ontdekken. DOEN: vaardigheden als samenwerken, creatief en kritisch denken ontwikkel je door een oplossing te ontwerpen en te maken. DELEN: de basis voor wetenschappelijk denken en werken wordt gelegd door te willen weten en begrijpen wat je hebt gedaan en je bevindingen te delen. Dit alles samen vormt het ideale ontwerp- en leerproces van denken, doen, delen: de basis voor de Makerspace.

39

”Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardigheden en houding los je het op” Bij STEAM draait het om uitdagingen

Maar waar vindt u die uitdaging?

Een betekenisvolle uitdaging vraagt om een relevante context met een duidelijk probleem. Het oplossen van het probleem vraagt om een open leersituatie waarin de maakmogelijkheden eindeloos zijn. Bij STEAM ligt de focus dus niet op het opdoen van feitenkennis en het opleveren van een eindproduct, maar op de (denk)stappen die gemaakt worden en de leer- opbrengsten die worden opgedaan tijdens het ontwerp- en leerproces: het proces van denken, doen, delen.

Alle elementen die nodig zijn voor een open leersituatie komen samen in de STEAM-challengekaarten (023.197).

Een bak met 60 kaarten vol betekenisvolle contexten en interessante uitdagingen.

40

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

41

Je hebt nagedacht over hoe je huis er in 2040 uit komt te zien. Je wilt dat deze zelfvoorzienend is en dus zelf elektriciteit op kan wekken om een huishouden op te laten draaien, door de wind bijvoorbeeld. Ontwerp een oplossing die helemaal geïntegreerd is in het huis. Uitdaging voor de leerling

Hoe ziet mijn huis

er in 2040 uit?

DENKEN

Bedenk voor jezelf op welke manier je elektriciteit op kunt wekken. Wat heb je daarvoor nodig? Hoeveel energie moet je eigenlijk opwekken voor een heel huishouden? Van welke factoren ben je afhankelijk?

DOEN

Bouw de oplossing op basis van alle informatie die je hebt opgedaan. Hoe zorg je ervoor dat de oplossing geïntegreerd is in het huis? Maak een prototype, test deze en doe dit net zolang tot je tevreden bent.

“De kits van KidWind bevatten alle materialen die nodig zijn om leerlingen te laten experimenteren met verschillende wetenschappelijke onderwerpen.”

DELEN

Presenteer jouw oplossing aan de rest van de klas en demonstreer de werking ervan. Hoe ben je te werk gegaan? Waar liep je tegenaan? Vraag ook anderen wat ze van jouw oplossing vonden en deel tips en tops met elkaar.

///////// 42

Alles in huis voor het voortgezet Techniek & BiNaSk > TECHLABS

/////////

GA ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND AAN DE SLAG MET KidWind

Science is leuk! De producten leveren het bewijs

Science is leuk! De producten van Techni Science leveren daarvan het bewijs voor leerling, docent en TOA. Techni Science is een jong en nieuw bedrijf, maar met jarenlange kennis en ervaring in de markt, onder de vleugels van de Heutink Groep. De leermiddelen die Techni Science aanbiedt voor BiNaSk, NLT en O&O dragen bij aan leuke, leerzame ervaringen in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteiten. De producten van KidWind zijn hier een voorbeeld van.

Experimenteer met alle facetten van windkracht

Ontdek alles over

wetenschap

KIDWIND BASIC WIND EXPERIMENT KIT V04499

Ontdek de kracht van windenergie op een eenvoudige manier! Deze kit stelt jonge wetenschappers in staat om verschillende bladontwerpen te testen en elektriciteit op te wekken. De Basic Wind Experiment kit bevat alle materialen die je nodig hebt om de beginselen van windenergie te begrijpen.

43

In de Makerspace is het probleem de uitdaging

44

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

de inrichting van de maker space

De Makerspace is de plek waar de zeven spaces samenkomen. Het vormt de basis voor het ontwerp- en leerproces: denken, doen, delen. Elk onderdeel van het proces heeft een eigen zone. Doe kennis op in de denkzone. Begrijp en ontdek hoe je de uitdaging gaat oplossen. Ontwerp en maak je oplossing in de doezone. Dit doe je aan de hand van schetsen, prototypes en experimenten. Presenteer en deel vervolgens het eindresultaat met anderen in de deelzone. De ultieme Makerspace is een combinatie van een logische indeling van de ruimte met het juiste meubilair en een goede balans tussen low- en hightech materialen.

45

Combineer componenten voor een pakket op maat

aansturen

bouwen

uitvoeren

waarnemen

KLaar voor de toekomst met makeblock Als u weet dat van de leer- lingen die nu op school zitten, straks 65% zal gaan werken in beroepen die nu nog niet eens bestaan, dan weet u ook dat het tijd is voor verandering. 71% van de beroepen zal gerelateerd zijn aan programmeren en coderen en 80% heeft STEAM-vaardigheden nodig om zijn beroep straks goed te kunnen uitvoeren. Heutink heeft exclusief de complete leerlijn van Makeblock in haar assortiment die leerlingen gaat ondersteunen om de juiste vaardigheden onder de knie te krijgen, zodat zij straks klaar zijn voor de toekomst. Van basisschool- vaardigheden tot alle vaardigheden die je nodig hebt in het VO en MBO. Achter alle producten van Makeblock zit een uitgedacht curriculum en verschillende mogelijkheden tot programmeren. Van Scratch tot Python. Iedere leerling kan worden uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau.

bewegen

Makeblock bestaat uit meer dan 400 verschillende quasi-industriële onderdelen zoals elektronische modules, aluminium constructie materialen, overbrenging & bewegings-onderdelen, motoren en actuatoren. Dit alles in combinatie met een krachtig programmeerplatform dat Scratch, Pyton en C ondersteunt, stelt de docent in staat om STEAM-onderwijs vakoverstijgend en op elk niveau toe te passen.

Een veelzijdige 3D- printer

Neuron, ontdekken met elektronische bouwstenen 024.205-024.206 Makeblock Neuron bevat tientallen verschillende elektronische modules zoals ledpanelen, camera’s, sensoren, ultrasoon en motoren. Door middel van eenvoudige com- binaties kunnen diverse creatieve uitvindingen worden gedaan. Met de een-voudig te gebruiken flow-based programmeersoftware kan de neuron aangestuurd worden zonder complexe code- programmering.

mCreate 024.232 mCreate is een veelzijdige desktop 3D-printer. De gepatenteerde smart nozzle, de flexibele magnetische plaat en de mogelijkheid om zelfs na een stroomstoring weer aan het werk te gaan, stellen mCreate in staat om een opmer- kelijke hoog slagingspercentage en kwaliteit te leveren. Door snel over te schakelen naar de laser- graveerstand voldoet de machine aan de behoef- ten van een breder scala aan toepassingen in het STEAM-onderwijs of andere creatieve projecten.

Halocode, draadloze single board computer 024.224 Makeblock Halocode is een single board computer met ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth. Ontworpen voor het programmeren in het onderwijs. Het compacte ontwerp integreert een brede selectie van sensoren en elektronische modules. Door de koppeling met de object-georiënteerde visuele programmeersoftware mBlock (scratch) biedt de Halocode allerlei mogelijkheden om met een paar klikken de AI- en IoT-toepassing te ervaren. De Halocode maakt creëren eenvoudig en leuk.

Samen met lasersnijders en 3D-printers is niets meer onmogelijk!

46

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

The sky is the limit

beginnen met robot educatie

Ultimate 2.0, Robot Science educatie kit

024.210 De mBot Ultimate 2.0 is een nog geavanceer- dere programmeerbare robotkit die bestaat uit meer dan 550 mechanische onderdelen en elektronische modules voor 10 aangepaste robots en nog veel meer eigen projecten. De kit is compatibel met

het makersplatform en Arduino en laat de fantasie de vrije loop. The sky is the limit!

Ideaal voor robotliefhebbers. Laat leerlingen zelf spannende projecten bouwen met deze kit en laat ze ervaren hoeveel plezier ze kunnen hebben van het omzetten van hun ideeën naar de werkelijkheid.

mBot 022.868 mBot is een STEAM-onderwijsrobot voor beginners, die het lesgeven en leren pro- grammeren van robots eenvoudig en leuk maakt. Met slechts een schroevendraaier, de stapsgewijze instructies en een studieschema kunnen kinderen een robot vanaf nul bouwen en het plezier van het hands-on creëren ervaren. Ze leren een verscheidenheid aan robotachtige machines en elektronische onderdelen kennen, leren de basisprincipes van blokgewijs program- meren kennen en ontwikkelen logische denk- en ontwerpvaardigheden.

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR EDUCATIE

Oplossingen bouwen met coding en robotica Robots spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Of het nu gaat om een oplossing voor energie, voeding of productie, met robots kunt u zaken digitaliseren, auto- matiseren en gemakkelijker maken. Steeds meer uitdagende vragen worden met robots opgelost. Met de juiste componenten en minicomputers kunt u ze voor u laten werken. Stel je eigen pakket samen Mogelijke componenten vindt u in de Makeblock Makerspace. Een zeer breed pakket met elektronische modules, motoren en actuatoren, bouw-, transmissie- en bewegingscomponenten voor het bouwen van elke oplossing. Met mBlockly kunt u alles programmeren.

De meervormige landverkenner

Laserbox, een slimme desktop lasersnijder

024.228 Speciaal ontworpen voor educatie en creatie herdefinieert de Laserbox het gebruikersgemak van lasersnijden, door gebruik te maken van een hoge resolutie ultra-groothoek camera in com- binatie met AI visuele algoritme. De machine kan automatisch elk officieel materiaal identificeren en vervolgens de parameters voor het snijden en graveren op basis daarvan instellen. De laserbox is een revolutionaire lasersnijder omdat je kunt lasersnijden op basis van een handgemaakte tekening of ontwerp. Het maken van een ontwerp is nog nooit zo eenvoudig geweest!

mBot Ranger 024.209 De mBot Ranger is een geavanceerdere versie van de mBot, die wordt geleverd met drie vooraf ingestelde vormen, voor drie keer zoveel plezier! Vanaf de bouw en de bediening tot en met de programmering laat de Ranger kinderen op een eenvoudige en leuke manier STEAM- onderwijs volgen. Ranger laat leerlingen beginnen met het programmeren van robots en gaat met hen mee als ze groeien en hun probleemoplossend vermogen ontwikkelen.

Meer weten over de mogelijkheden van Makeblock? Kijk op heutink.nl voor het complete aanbod.

47

Elke dag wordt er wel gestolen of ingebroken. Hoog tijd om daar een stokje voor te steken. Daar hebben we jouw hulp bij nodig! Ontwerp een handige beveiligingsgadget om diefstal of inbraak tegen te gaan. Uitdaging voor de leerling

Ontdek alles over technologie & innovatie

DENKEN

SPIKE PRIME BASISSET 090.808

Spike Prime is de ideale opstap naar MINDSTORMS. Leer programmeren met Scratch en het snel bouwen van prototypes. Modu- les van Spike Prime zijn afgestemd op lessen van 45 minuten, zodat leerlingen STEAM-thema’s effectiever onder de knie krijgen.

Bedenk eerst welke uitdaging je op wilt lossen en waarmee je dat gaat doen. Bijvoorbeeld een anti-inbraak- alarm, een megastevig fietsslot met een vingerscan, of een robotwaak- hond... Alles is mogelijk. Selecteer het beste idee om te maken. Noteer op basis van de brainstorm twee of drie punten die in je ontwerp terug moeten komen.

DOEN

Nu is het tijd om het ontwerp te maken. Gebruik de onderdelen van de LEGO® set voor het maken van je gekozen oplossing. Test en analyseer je ontwerp en noteer alle verbeteringen die je toepast, net zolang tot je helemaal tevreden bent.

LEGO ® MINDSTORMS ® EV3 090.701

“Met MINDSTORMS EV3 leren leerlingen niet alleen over het maken van robots, maar ook samenwerken en creatief denken”

DELEN

Nu je klaar bent, maak je een praatplaat of foto van je model, label je de drie belangrijkste punten en leg je uit hoe ze werken. Vervolgens presenteer je jouw ontwerp aan anderen. Dit kan op verschillende manieren. Maak bijvoorbeeld een handige instructievideo of laat anderen jouw gadget zelf uitproberen.

LEGO ® MINDSTORMS ® EV3 is onderdeel van een leerlijn die leerlingen laat kennismaken met constructie, mechanica en programmeren.

LEGO Education omvat alle facetten van de 21st century skills en dekt de kerndoelen af. Dat alles in de vorm van uitdagende, stimulerende en enthousias- merende modellen, materialen en opdrachten.

48

Alles in huis voor het voortgezet

Techniek & BiNaSk > TECHLABS

Made with FlippingBook Publishing Software