Rekenboek Marsival

Deze interactieve publicatie is gemaakt met gebruik van FlippingBook - een online streamingdienst voor PDF's. Je hoeft niets te downloaden of ergens op te wachten. Open het document en begin direct te lezen!

Het Rekenhandboek Voor rijke rekenactiviteiten

5

BEWAAR exemplaar

Ontwikkelingsmateriaal Concreet materiaal Spelmateriaal Oefenmateriaal Aan de slag met:

2

Het Rekenhandboek

Het Rekenhandboek Voor rijke rekenactiviteiten

3

Aan de slag met materialen uit het Rekenhandboek van Marsival

Bij rekenen staat het toepassen van rekenvaardigheid centraal. Het leren van basisvaardigheden is onmisbaar voor het ontwikkelen van functionele gecijferdheid. Leerlingen leren rekenen om het dagelijks te gebruiken. In alledaagse contexten weten ze de juiste bewerkingen te kiezen en zien ze dat de oplossing klopt.

Het leren en het onderhouden van de basisvaardigheden vraagt blijvend aandacht.

Verschillende rekenmaterialen bieden oplossingen voor verschillende rekenbehoeften:

Hoofdstuk 1 | ONTWIKKELINGSMATERIAAL Hoofdstuk 2 | CONCREET MATERIAAL

• Spelenderwijs werken aan rekenbegrip • Rekenconcepten tastbaar maken • Samen automatiseren • Doelbewust leren van rekenbewerkingen

Hoofdstuk 3 | SPELMATERIAAL Hoofdstuk 4 | OEFENMATERIAAL

4

Het Rekenhandboek

Kies eenvoudig de juiste materialen De rekenmaterialen sluiten aan bij de inhoudslijnen rekenen en rekendrempels. Met behulp van handige pictogrammen kunt u in een oogopslag zien bij welke inhoudslijnen of rekendrempels de materialen horen om zo een bewuste keuze te kunnen maken.

Inhoudslijnen rekenen

Rekenen is uitgewerkt in verschillende doelen. Met inhoudslijnen worden de doelen inzichtelijk gemaakt. Ze vormen de basis voor onderwijsleerlijnen en zijn te herkennen aan onderstaande pictogrammen.

Getalbegrip • Hele getallen: de telrij • Hele getallen: hoeveelheden • Hele getallen: getallen • Decimale getallen • Breuken Bewerkingen • Optellen en aftrekken met hele getallen

Meten • Lengte en omtrek • Oppervlakte • Inhoud • Gewicht • Temperatuur • Tijd • Geld Meetkunde • Oriënteren in de ruimte • Construeren • Opereren met vormen en figuren Verbanden • Verbanden in tabellen, diagrammen en grafieken • Verbanden in patronen

5

• Optellen en aftrekken met decimale getallen • Vermenigvuldigen en delen met hele getallen • Vermenigvuldigen en delen met decimale getallen • Combinaties van en relaties tussen bewerkingen • Bewerkingen met breuken • Rekenen met de rekenmachine Verhoudingen • Wiskundetaal bij verhoudingen • Rekenen en redeneren met verhoudingen • Rekenen en redeneren met percentages • Relaties tussen verhoudingen, breuken, procenten en decimale getallen

Rekendrempels Leren rekenen is het ‘stapelen van inzichten, kennis en vaardigheden’. De getallen worden groter en bewerkingen ingewikkelder. Rekendomeinen worden stapsgewijs meer in samenhang gebruikt. Rekenen in samenhang kan alleen met een goede beheersing van basisvaardigheden. Het aanbieden van deze basisvaardigheden in logische leerstappen kan met behulp van Rekendrempels. Deze drempels zijn, indien van toepassing, terug te vinden bij de materialen in het boek.

0

1

2

3

4

5

6

• Oriëntatie getallen tot en met 20 • Rekenen tot en met 10 • Oriëntatie getallen tot en met 100 • Rekenen tot en met 20 • Rekenen tot en met 100 • Tafels van vermenigvuldiging • Delen 1 2 3 4 5 6 0

5

6

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal Hoofdstuk 1

Spelenderwijs werken aan rekenbegrip met ontwikkelingsmateriaal

7

Aan de slag!

Cijfers en vormen komen tot leven met multi-touch!

Stel zelf in welk spel en op welk niveau er gespeeld mag worden.

Krachtige leermomenten Creëer betekenisvolle leermomenten met Connected Learning: tastbare materialen die communiceren met apps en daarmee het leermoment rijker maken en leerlingen helpen het spelend leren te verdiepen. Educo combineert het beste van beide werelden en heeft samen met Marbotic prachtige, innovatieve stempelsets ontwikkeld. STEMPEL EN TABLET ‘PRATEN’ MET ELKAAR Met de slimme houten stempels uit de Connected Learning sets van Educo wordt stempelen letterlijk naar een andere dimensie gebracht. Stempel met de fysieke stempel op de tablet en de speciale app zorgt ervoor dat stempel en tablet met elkaar ‘praten’. De stempels zijn voorzien van unieke drie-pootjes (aan de onderkant) en werken volgens de technologie Multi-Touch. Zodra je een stempel plaatst reageren tablet en app.

Met gratis app!

Download de gratis apps in de App Store of Google Play. De apps zijn beschikbaar voor iOS en Android. Controleer wel eerst in de App Store of Google Play of de tablet geschikt is. Leuk extraatje Naast Nederlands én Fries zijn de apps ook te gebruiken in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Chinees.

8

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Leer de basis spelenderwijs. Stempel met fysieke stempels op de tablet en oefen met getallen en bewerkingen

Oefen al stempelend de rekenvaardigheid

5

Kiene Cijfers

523.431 Kiene Cijfers is gericht op getallen en getalbegrip. Met de fysieke stempels, een tablet en de gratis app kunnen leerlingen spelenderwijs hun rekenvaardigheid oefenen. Ze ontwikkelen getalbegrip en omgaan met bewerkingen door te tellen, te vergelijken, op te tellen en af te trekken. Alle oefeningen (Tellen, Vergelijken, Splitsen, Groeperen, Optellen, Aftrekken en Missende teken) kunnen geheel zelfstandig gespeeld worden. SPECIFICATIES - Leeftijd: vanaf 4 jaar - 24 cijferstempels - Stempels werken zonder wifi of bluetooth en zijn niet afhankelijk van batterijen - In het Nederlands en Fries

Samen Vormen

523.432 Samen Vormen is gemaakt voor leerlingen van 3 tot 7 jaar en laat ze spelen met vormen, kleuren en grappige mascottes. De set is bedoeld om met meerdere spelers tegelijk te spelen. Er zijn zowel samenwerkings- als competitievormen waarbij leerlingen hun communicatieve en sociale vaardigheden trainen. Via 6 verschillende spellen (Vorm de vorm, Voed de vorm, Vormenexpress, Vorm het na, Vormenwoorden en Vormenschatkist) oefenen ze op een uitdagende manier hun observatievermogen, het werkgeheugen en ontwikkelen ze logisch denken. v

Interactieve

stempelset

SPECIFICATIES - Leeftijd: 3 tot 7 jaar - 24 stempels - Stempels werken zonder wifi of bluetooth en zijn niet afhankelijk van batterijen - Geschikt voor 2 tot 4 spelers om met en tegen elkaar te spelen - In het Nederlands en Fries

Geschikt voor 2 tot 4 spelers

9

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Maak spelenderwijs kennis met tellen en getalbegrip

Zoek naar een bepaalde kleur of naar één of meerdere voorwerpen op een themaplaat. Tel het aantal en plaats eenzelfde aantal kralen op de standaard. Draai de opdrachtstrook om en controleer het antwoord. Zoek en tel

Kijk op marsival.be voor meer informatie

5

Zoek en tel tot 10

522.884 Tel hoeveelheden tot en met 10.

5

5

Zoek en tel op

Zoek en tel tot 20

523.299 Tel de hoeveelheden links en rechts op de themaplaat en tel op.

523.240 Tel gestructureerde en ongestructureerde hoeveelheden tot en met 20.

5

Getallenlijn - atletiek

523.486 Op uw plaatsen...! Word een atleet en spring om je doel te bereiken: de getallenlijn tot 20 begrijpen. Getallenlijn atletiek vertegenwoordigt een begrijpelijke verbinding tussen de blokken (hoeveelheden) en de positie van een nummer op de getallenlijn. De houder heeft de vorm van een getallenlijn waarin de verdelers de lijnen op een getallenlijn vertegen- woordigen.

10

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

5

5

5

Zoek en tel magnetisch

Telrondo

Voel het cijfer

5

523.369 Tel de hoeveelheden zoals aan- gegeven op de opdrachtstrook. Plaats met de magneetpen evenveel rode balletjes onder de afbeelding. Draai de opdracht- strook om ter controle.

Cijferpuzzel 1-10

522.053 Plaats de puzzelstukken op de juiste plek in het inlegbord. Ervaar dat eenzelfde hoeveelheid op ver- schillende manieren kan worden weergegeven.

523.353 Volg de vormen van de cijfers met je wijsvinger of een houten pen en stimuleer het voorbereidend schrijven, het herkennen van de cijfervormen en de fijne motoriek.

521.601 Combineer getalsymbool en hoeveelheid en oefen de telrij tot en met 10.

5

5

Tello

Inlegpuzzel Handen en voeten

522.496 Ervaar dat eenzelfde hoeveelheid op verschillende manieren weer- gegeven kan worden. Plaats pion- nen, fiches en insteekpinnetjes.

522969 Plaats de vingers en tenen met daarop het getalsymbool op de juiste hoeveelheid stippen.

5

5

Teldiagram Plaats de kaartjes op de juiste plek in het diagram. Elke hoeveelheid is op 5 verschillende manieren weergegeven.

Kevertelspel

5

Telpanorama

522.102 Combineer dezelfde hoeveel- heden. Zoek getalsymbolen bij hoeveelheden, hoeveelheden bij hoeveelheden of getalsymbolen bij getalsymbolen.

522.176 Teldiagram 1 t/m 5 522.177 Teldiagram 6 t/m 10 523.195 Teldiagram 11 t/m 15 en 16 t/m 20

522.498 Leg de beeldkaartjes op de juiste plek op het matrixbord. Oefen het tellen en werken met een matrix.

11

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Van informeel naar formeel handelen

5

Kaas en muisspel

5

5

068.111 Eenvoudig en spannend spel met draaischijf om het tellen tot 10 te oefenen. Muizen houden van kaas en katten houden van muizen. De winnaar is de speler die als eerste 10 kaasjes en geen muis meer heeft.

Appelboom telspel

Rekenhanden

5

Telstraatje

521.600 Vul de boom met rode en groene appels. Oefen het tellen van hoeveelheden en het splitsen tot en met 10.

523.001 Plaats getalbeelden op de handen door vingers om te klappen. Leer hoeveelheden in één oogopslag te herkennen.

522.882 Post enveloppen en oefen veel rekenvaardigheden tot en met 10.

Rekenbus

Erin, eruit...

Erbij, eraf...

5

Laat de passagiers in of uit de Rekenbus stappen en oefen het rekenen tot en met 20. Hoeveel passagiers maken een ritje met de bus? De dobbelstenen met rekentekens, kleuren, stippen en cijfers en de haltekaarten zorgen voor uitdaging en afwisseling.

523.119 Rekenbus groot (90 x 25 x 20 cm) 523.123 Rekenbus mini (35 x 8 x 6 cm)

12

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

5

5

Reken eierdoos

Getalspel

523.002 Maak eierdoossommen concreet met gebruik van de onbreekbare, magnetische eieren. Ook geschikt voor klassikale instructie.

522.152 Gebruik de fiches en de kaartjes om het tellen, optellen en aftrek- ken te oefenen. Oefen ook begrip- pen als meer, minder en evenveel.

Rekenpuzzel

Combineer sommen en antwoorden zodat er een afbeelding ontstaat. Oefen op een speelse manier het optellen tot en met 20.

523.462 Rekenpuzzel Hoeveelheden t/m 6 523.464 Rekenpuzzel Hoeveelheden t/m 12 523.350 Rekenpuzzel Optellen t/m 20 523.351 Rekenpuzzel Aftrekken tot 20 523.463 Rekenpuzzel Optellen en aftrekken t/m 6 523.465 Rekenpuzzel Optellen en aftrekken t/m 12 522.066 Rekenpuzzel Optellen en aftrekken t/m 20 522.079 Rekenpuzzel Optellen en aftrekken t/m 20 met overschrijding tiental

5

Stapelcijfers

5

526.308 Stapel met getallen tot en met 10. De waarde van de getallen komt overeen met de grootte. Oefen optelsommen en splitsingen tot en met 10.

Vul het getal

526.301 Plaats de juiste hoeveelheid balletjes in het getal.

5

5

5

5

Splitsbakje

Kralenmateriaal

Dotsy

Kralenhuisjes

521.201 Maak splitsingen tot 10 of 20. Het bakje bestaat uit 2 lagen waardoor de uitkomst steeds onvoorspelbaar is.

590.553 Oefen met het kralenmateriaal het tellen, optellen, aftrekken en vermenigvuldigen van eenvoudige sommen.

521.537 Tel de stippen op het lieveheers- beestje en maak splitsingen tot en met 10.

591.142 Gebruik het Montessori kralen- materiaal om alle mogelijke optel- sommen te plaatsen in de huisjes.

13

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Math box

door dr. Jef van Kuijk

De reeks gaat van eenvoudig tot moeilijk en van concreet naar abstract

Ga van informeel naar formeel handelen met deze doordachte reeks ontwikkelingsmaterialen. Zowel de zintuigen, de taal en het denken worden gestimuleerd. Jonge leerlingen krijgen met de objecten eerst de concrete ervaring. Ze zien de heldere kleuren en de karakteristieke vormen. Ze worden uitgedaagd tot ontdekken en spelen. Dit vormt de basis voor het concreet en abstract werken. Tenslotte voeren ze met hetzelfde materiaal de formele bewerkingen uit. De reeks gaat van eenvoudig tot moeilijk en van concreet naar abstract. De basis voor het wiskundig denken en rekenen wordt gelegd door classificatie, de vaardigheid om bij elkaar te plaatsen wat bij elkaar hoort, gebaseerd op één of meerdere kenmerken. Daarna volgt, in oplopende moeilijkheid, het seriëren: het structureren van objecten in series gebaseerd op grootte, kleur, kleurnuance en meer. Ook specifieke rekenvaardigheden als het vergelijken van hoeveelheden en het tellen komen aan bod. Alle vaardigheden komen samen in de bewerkingen; leerlingen vergelijken meer, minder, evenveel en maken optel- en aftreksommen.

Leer vormen en kleuren onderscheiden

Math box 1

523.950 Leer vormen en kleuren te onderscheiden. De kist bevat 4 kleine kistjes met bijpassende deksels. De twee- en driedimensionale vormen kunnen door de opening van het deksel in het kistje worden geplaatst. Gebruik de vormen ook los van de kistjes om verschillende variaties van de twee- en driedimensionale vormen mogelijk te maken.

14

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Math box 4

Math box 2

Math box 3

523.953 Ontwikkel de kennis van groottebegrippen, het rangschikken van voorwerpen op één groottekenmerk en het praktisch handelen met de tienstructuur. Begrippen die aan bod komen zijn: kort, lang, dun, dik, laag, hoog, smal en breed.

523.951 Maak series met eenvoudige ronde vormen in een vijfstructuur, gebaseerd op kenmerken als grootte en dikte. Het spel is zelfcontrolerend. Combineer Math box 2 met Math box 3 om de spelmogelijkheden te vergroten.

523.952 Maak series met eenvoudige ronde vormen in een vijfstructuur, gebaseerd op kenmerken als lengte, hoogte en breedte. Het spel is zelfcon- trolerend. Combineer Math box 2 met Math box 3 om de spelmogelijkheden te vergroten.

Meer, minder, evenveel

Math box 5

Oefen het werken met een matrix

523.954 Leer groottebegrippen, het rangschikken van voorwerpen op één kenmerk en het rangschik- ken van voorwerpen op meerdere eigenschap- pen. Let de ene keer op de grootteverschillen, de andere keer op de kleurverschillen. De voorwerpen zijn zo gemaakt dat de leerling bij het rangschikken op grootte geen steun heeft aan de kleurnuances en bij het rang- schikken op kleur niet geholpen wordt door de grootteverschillen. De leerling leert wisselen van het ene naar het andere kenmerk.

5

5

Math box 6

Math box 7

523.955 Leer al spelend aantallen te vergelijken. Werk handelend met het vergelijkblok en de vergelijk- en getalstroken. Oefen de getallen 1 tot en met 10 en de tekens meer > minder <, en evenveel =. Het handelend materiaal biedt veel mogelijkhe- den tot coöperatief leren.

523.956 Leer al spelend aantallen tot en met 20 te vergelijken met vergelijk- en getalstroken en de getallen 1 t/m 20. Oefen het werken met een matrix en het maken van eenvoudige optel- en aftrekbewerkingen. Het handelend materiaal biedt veel mogelijkheden tot coöperatief leren.

15

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Oefen het

ruimtelijk begrip

Bouw je dierentuin

Figuren leggen

Passen en meten

521.363 Bouw voor elk dier een passend hok. Ontdek lengte, omtrek en oppervlakte.

521.364 Leg de figuren van de opdracht- kaarten na. Oefen het vergelijken en afpassen van oppervlaktes.

068.088 Vul de gekleurde figuren met blokjes. Draai de kaart om en kies nu zelf de kleur van de blokjes. Vergelijk, orden en benoem lengtematen.

Kijk op Marsival.be

voor meer informatie

Gewichtenkokers

522.821 Zoek steeds twee kokers met hetzelfde gewicht bij elkaar. De kokers zijn gevuld met ver- schillende materialen die voor verschillende zwaartes zorgen.

Gewichtenset

Weegschaal

522.832 Gewichtenset (8 stuks) in 2 houten blokken.

522.185 Solide houten balansweegschaal.

Diagram Inhoud

Resulta

Zwaarder en lichter

Logic

523.192 Sorteer de afbeeldingen op inhoud. Herken en benoem begrippen als leeg, vol, leger, voller.

522.428 Plaats de beeldkaartjes in de juiste volgorde van oorsprong naar tussenproduct naar eindresultaat.

523.241 Plaats afbeeldingen in de juiste volgorde van licht naar zwaar.

522.448 Plaats beeldkaartjes in de juiste volgorde en vertel het verhaal.

16

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Oorzaak - gevolg

Geometrische vormenplank 522.418

Ringen en stokjes

522.340 Leg links en rechts van de thema- plaat steeds een beeldkaartje zodat er per rij van 4 een logische

Tactiel materiaal geometrische vormen 521.573 Combineer de geometrische vorm met het juiste contour.

522.172 Stel figuren samen met de ringen en stokjes. Oefen kleur, vorm en positie.

Plaats de basisvormen op de juiste plaats in het bord. Of trek ze om en kleur ze in.

en chronologische volgorde ontstaat. Vertel het verhaal.

Geobord

Puzzelkist Colodie

Peutra

Kleurnuance

522.040 Rol de dobbelsteen en plaats het juiste stukje in het inlegbord. Wie heeft als eerste het bord gevuld?

522.935 Plaats de blokken op de stokjes en benoem kleuren en vormen.

522.227 Sorteer de figuren van donker naar licht of andersom.

Ontdek rekenkundige begrippen en train de fijne motoriek

523.426 Plaats de elastiekjes om de pinnetjes en creëer figuren. Ontdek omtrek, oppervlakte, verschillende hoeken en meer. Gebruik de voorbeeldkaarten of bedenk zelf mooie creaties.

Vormentoren

068.014 Bouw torens aan de hand van opdrachtkaarten. Leer kleur, grootte en vorm te onderscheiden en het omzetten van een 2D- afbeelding in een 3D-bouwwerk.

17

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Leer aan de hand van opdrachtkaarten verschillende reeksen te maken

Schroefie

522.046 Schroef de bouten op de moeren en ontdek kleur en vorm.

Ook geschikt als vloer- spel

Wil je meer weten over een product? Op onze website vind je alle specificaties, filmpjes en handleidingen. marsival.be

Zoek de vorm

Verbind vorm en kleur

522.909 Plaats de juiste beeldkaartjes bij de opdrachtstrook. Vind vormen en letters die verstopt zijn in afbeeldingen of maak van 2 delen een geheel.

523.483 Herken en benoem kleuren en vormen. Maak een ketting door de stukken op vorm en kleur te sorteren, of alleen op vorm of alleen op kleur. Door de grootte van de blokken is dit spel ook geschikt als vloerspel.

Ontwikkel precisie, snelheid, kleur en vorm

Vang de vorm

Logical blocs

Beersorteerspel

523.421 Gooi tegelijk met beide dobbelstenen en er verschijnt een

577.015 Oefen het sorteren op één of meerdere kenmerken. De Logical blocs onderscheiden zich in kleur, vorm, grootte en dikte.

combinatie van een vorm en een kleur. Pak zo snel mogelijk het juiste kaartje met de zuignap. Degene die als eerste 10 kaartjes heeft, is de winnaar!

523.381 Sorteer de beren op kleur, grootte en aantal.

18

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Meerdere moeilijkheidsniveaus

Rijg de kraal

522.112 Rijg de juiste kralen op het stokje of de veter. Ontdek kleuren, vormen, volgorde en patronen.

Herhaal de kraal

Schakelringen

Panorama

523.277 Oefen het afmaken van reeksen op vorm en kleur. De magnetische opdrachtkaarten laten het begin van een patroon zien, herhaal dit patroon op de veter tot er een ketting ontstaat.

Pretknopen

136.013 Verbind de ringen van flexibel kunststof in verschillende kleuren. Sorteer op kleur of maak mooie patronen.

522.033 Leg de beeldkaartjes op de juiste plek op het matrixbord. Oefen re- kenbegrippen en het werken met een matrix.

136.011 Rijg de gekleurde knopen aan een snoer. De knopen hebben 1 tot 5 gaten.

19

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Rekenplein Een sterke leerlijn rekenen vanuit een echte kleuteraanpak

Rekenplein biedt een combinatie van rekenen, spel en spelen in de kleuterklas. Leerlingen ontdekken spelenderwijs de wereld van getallen.

• Leerlijn rekenen met sterke didactiek. • Van de kleuterklas voorbereid naar het 1e leerjaar.

• Echte kleuteraanpak met aandacht voor spel én rekendidactiek. • Systematisch aanbieden, oefenen én toepassen van rekendoelen. • Niet thematisch. In elk thema in te passen.

Echte kleuteraanpak Kleuters zijn nieuwsgierig, willen graag ontdekken en bewegen. Met de didactische informatie en tips is het kleuterspel om leerlingen optimaal te begeleiden. De echte kleuteraanpak van Rekenplein is tijdens de activiteiten in de speelwerktijd goed zichtbaar. Daar gaan ze vouwen, bouwen, spelen in hoeken of op het schoolplein. Goed voorbereid Rekenplein telt 5 blokken met rekenactiviteiten van 6 weken. In totaal er zijn 90 rekenactiviteiten per jaar. Met 3 gerichte rekenactiviteiten per week komen de domeinen tellen en getalbegrip en meten aan bod. De doelen komen in elk blok terug met activiteiten gericht op aanbieden, oefenen én toepassen.

Voor spelactiviteiten zijn er 5 speciale spelkaternen. Ze bieden activiteiten de speelwerktijd of buiten voor de domeinen tellen en getalbegrip en meten en meetkunde. Met de spelactiviteiten realiseer je een krachtige leeromgeving. Elk katern bevat uitvoerige informatie over hoe materialen heten, welke technieken je kunt uitvoeren en hoe kleuters leren. Materialen Rekenplein maakt zoveel mogelijk gebruik van de hoeken en materialen die op elke school aanwezig zijn. Daarnaast is er speciaal pakket met spelmaterialen.

Aandacht voor spel en rekendidactiek

20

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Inclusief didactische achtergrondinformatie

5

5

5

Rekenplein totaalpakket spel 19 MATERIALEN

Handleiding

Rekenplein basispakket spel 11 MATERIALEN

601.275 Handleiding met 5 spel- en rekenkaternen, kopieerbladen en plannings- en observatie- formulieren.

523.963 Bevat de basis- en extra materialen voor de spelkaternen.

523.962 Bevat de basismaterialen voor de spelkaternen.

IN BASIS EN TOTAALPAKKET

- 1x rekenschort met zakken - 1x stapgetallen 0-20 - 1x gekleurde ballen in 4 kleuren (60 stuks) - 80x getalkaarten

EXTRA IN TOTAALPAKKET

- 1x cubo houten blokjes - 1x fiches 20 mm transparant (1000 stuks) - 1x handspiegelset onbreekbaar (15 stuks) - 1x sorteerringenset (15 stuks) - 1x logiblokken - 1x zandloper 30 seconden - 1x zandloper 1 minuut - 1x cijferstempels (26 stuks) - Handleiding

- 90x symboolkaarten - 1x getallenlijn 1 – 20 - 1x dobbelstenen set - 2x dobbelsteenbak

- 1x rekeneieren (6 stuks) - 1x rekeneieren (10 stuks) - 1x gekleurde visjes hout (120 stuks)

Rekenschort voor de leerkracht

21

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Zes lotto’s rondom basisbegrippen en passend bij de belevingswereld van leerlingen van 3 - 5 jaar. Begrippenlotto

Sorteren met dierenplaatjes. Passend bij de belevingswereld van leerlingen van 3 - 5 jaar. Sorteerlotto

Logisch rangschikken 522.286

Maak het dier compleet 522.287

Dieren en hun eten 523.074

Dieren en hun jongen 523.076

Houdingen 522.288

Zoek dezelfde 522.290

Dieren en hun vacht 523.075

Dieren en hun woning 523.077

Van klein naar groot 522.293

Kleuren 522.291

Tip Gebruik de kaartjes ook eens voor een kringgesprek of woordenschat- activiteit

22

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Unieke serie puzzels in de vom van een een spinnenweb. Sorteer en plaats de stukjes op de juiste plaats en maak het web compleet. Spinsorteerpuzzel

De vier seizoenen 523.330

Vormen 523.328

Kleuren 523.327

Hoeveelheden 523.329

Emoties 523.424

Leer op een speelse manier sorteren en ontwikkel de woordenschat

23

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

5

Regenboogvissen sorteerspel

118.869 Sorteer de regenboogvissen op kleur en vorm. Oefen de fijne motoriek en het tellen.

Maak kennis met geometrische vormen

5

Sorteerplank

Sorteer- en telkommetjes

Vormen sorteerpuzzel

591.044 Sorteerplank met een groot vak met daar omheen 4 kleine gaten. Voor allerhande sorteeroefeningen. Exclusief fiches.

526.124 Plaats de gekleurde fiches in de kommetjes. Oefen het sorteren en het tellen.

523.130 Ontdek kleur, vorm en grootte. Plaats de puzzelstukken in de inlegplank of trek ze om.

24

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Door informatie visueel te verwerken, wordt het onthouden eenvoudiger

Mindmapping Sorteer het plaatje

523.452 Sorteer de afbeeldingen op thema. Onthoud informatie eenvoudiger door deze visueel te verwerken in de mindmap.

Leer verschillende houdingen benoemen en uitvoeren

Richtingenspel

523.054 Herken en benoem richtingen. Leg links en rechts van de themaplaat steeds het identieke beeldkaartje.

Er zijn diverse manieren om dit spel te spelen.

Kom in beweging door zelf de houding op de kaart te imiteren of omschrijf de houding voor een ander. Door de houdingen te verwoorden komen ook begrippen als hoog, laag, links en rechts aan bod. Alle 16 houdingen komen 2x in het spel voor, waardoor het ook mogelijk is om memory te spelen.

Maak de juiste beweging

523.450 Maak de beweging zoals aangegeven op de opdrachtkaart. Leer verschillende houdingen benoemen en uitvoeren.

25

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Uitdaging Kun je het bouwwerk ook in spiegel- beeld bouwen?

Wat hoort er niet bij?

Codieren

Scope groepsset

522.865 Kijk goed welke van de 4 afbeel- dingen er niet bij hoort. Markeer deze afbeelding met een rood kruis en keer de opdrachtstrook om ter controle. Oefen het uitslui- ten op basis van een of meerdere kenmerken.

523.451 Coding met dieren, kun jij de dieren helpen de weg te vinden? Leer de basisprincipes van coding zonder het gebruik van technologie. Oefen ook de ruimtelijke oriëntatie en het samenwerken.

Ruimtelijk bouwen

147.008 Creëer kleurrijke patronen

door de stukjes in het inlegraam te plaatsen. De groepsset bevat zowel vol gekleurde als trans- parante stukjes.

522.234 Bouw de voorbeeldkaarten na op de blanco kaarten. Maak de verschillende bouwwerken.

Kijk op marsival.be voor meer informatie

Stimuleer de kleur- en vormwaarneming

Figurogram

Figurovorm

522.231 Creëer geometrische figuren. Maak de opdrachtkaarten na of ontwerp eigen figuren.

522.949 Creëer geometrische figuren. Maak de opdrachtkaarten na of ontwerp eigen figuren.

26

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Van plat vlak naar ruimtelijk bouwwerk

Verti-blocs

042.098 Bouw de opdrachtkaarten na en oefen het driedimensionaal bouwen.

Find Monty

Mini midi maxi

Perspectivo

Schaduwspel

525.026 Zoek waar Monty zich verstopt. Oefen het ruimtelijk inzicht en leer begrippen als links, rechts, boven en onder.

521.532 Plaats de boerderijfiguren op de juiste plek en oefen begrippen als klein, kleiner, kleinst, groot, groter, grootst.

522.059 Bouw het tafereel na en vertel het verhaal. Oefen rekenbegrippen als voor, achter, links en rechts.

522.864 Combineer beeldkaartjes met de juiste schaduw.

Wil je meer weten over een product? Op onze website vind je alle specificaties, filmpjes en handleidingen. marsival.be

Verti-fix

Verti-fix dieren

042.100 Schakel de kubussen aan elkaar en creëer driedimensionale bouw- werken. Bouw de opdrachtkaarten na of bedenk eigen modellen.

523.323 Creëer je eigen dieren of gebruik de voorbeeldkaarten ter inspiratie. Speel samen en inspireer elkaar. Verbeter oog- en handcoördinatie, ruimtelijk inzicht en fijne motoriek.

27

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Do Zoo - waar hoort het dier? 523.359

Vertel waar de dieren verblijven. Deze dierentuin bevat mensen, olifanten, kamelen, slangen en giraffen. Elke opdrachtkaart geeft een positie aan waar de mensen en de dieren zich bevinden. De ene kant van de opdrachtkaart en bijbehorende spelbord bevat verblijven en de andere kant een matrix raster. Twee leerlingen zitten tegenover elkaar. Ze kiezen een opdrachtkaart en geven elkaar verbale instructies, zoals: Zet de giraffe op het gras linksboven op het spelbord. Beide leerlingen plaatsen de giraffe op de plattegrond. Of: Zet 2 olifanten op rood 3. Beide leerlingen plaatsen de olifanten op het matrixbord. Ontwikkel het visueel geheugen, auditieve discriminatie, inzicht in ruimtelijke relaties en logisch denken.

Ontwikkel het visueel geheugen, auditieve discriminatie, inzicht in ruimtelijke relaties en logisch denken

Wil je meer weten over een product? Op onze website vind je alle specificaties, filmpjes en handleidingen. marsival.be

Vista

523.422 Pak een opdrachtkaart en dan zijn er 2 mogelijkheden om het spel te spelen. Optie 1: Pak een opdrachtkaart en bouw het blokkenbouwsel na op het spelbord. Kijk goed wat elk dier ziet en zet de dieren op de juiste plaats op het spelbord. Optie 2: Werk ‘andersom’. Pak een opdrachtkaart en zet de dieren op de juiste plaats op het spelbord. Bouw met de blokken het blokkenbouwsel zo dat het klopt met wat elk dier ziet.

Plaats de dieren

523.423 Plaats de dieren op de juiste plek. Oefen het logisch nadenken en deduceren.

28

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Leer analytisch en creatief denken

Dier doku

523.352 Maak de opdrachtkaarten vol door de juiste dieren aan te vullen, maar let op: elk dier mag maar 1x per rij en kolom voorkomen.

Een uitdagend spel gebaseerd op de principes van de bekende Sudoku puzzels

Herken jij de juiste schaduw?

Zoek en vind - schaduw en contour

523.311 Combineer verschillende objecten met de juiste schaduw en contour.

29

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

30

Het Rekenhandboek

Concreet materiaal Hoofdstuk 2

Tastbaar maken van rekenconcepten met concreet materiaal

31

Getallenlijnklok

MET DEZE KLOK KUN JE:

tijd in uren aflezen tijd in minuten aflezen tijd in uren en minuten aflezen tijd in 24-uur aflezen relatie wijzerplaat en getallenlijn verduidelijken 5-structuur inzichtelijk maken tijdsintervallen berekenen

32

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

Kleurcodes voor gemakkelijke herkenning van de 5-structuur

1-3

5

Getallenlijnklok

De getallenlijnklok is een nieuwe manier om van tellen naar klokkijken te gaan. Leerlingen ervaren dat de wijzerplaat op een klok ook een getallenlijn is. De getallenlijnklok versterkt het begrip van de 2 concepten door letterlijk de verbinding te maken. Deze unieke klok bestaat uit een klokbasis met afneembare wijzers. Met één handeling veranderen de ‘magische’ getallenlijnen in een wijzerplaat. Buig de getallenlijn in een cirkel, klik deze op de klok en plaats de wijzers. Je kunt direct klokkijken. Met de 2 ‘magische’ getallenlijnen - 1 voor uren en 1 voor minuten – leer je alles over tijd én getalstructuur.

Oefen met klokkijken in uren of minuten

024.513 024.514

Getallenlijnklok groot Getallenlijnklok klein

Zie de tijdstructuur in stappen van 5 minuten of een uur

33

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in leerjaar

Verhoudingen

Getalbegrip

1-6

5

1-3

Instructieklok MET UITNEEMBARE CIJFERS

521.538 Oefen het tijdsbegrip met deze klok met verwisselbare cijfers. De rode cijfers geven de eerste twaalf uren van de dag aan. De blauwe cijfers de uren na het middaguur. Formaat wijzerplaat: 28 cm (diameter).

1-3

Leerlingklok 24 UUR

Leer stapsgewijs klokkijken met verschillende materialen

577.024 Houten leerlingklok met 24 uurs aanduiding. Formaat: 12 cm (diameter).

Wil je meer weten over een product? Op onze website vind je alle specificaties.

1-6

1-6

Klokstempels analoog 042.183 12 uur analoog 042.184 24 uur analoog 042.186 zonder cijfers

Klokstempels digitaal 042.545 12 uur digitaal 042.546 24 uur digitaal

marsival.be

34

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

Met handige afdekplaat die je makkelijk heen en weer schuift.

1-3

1-3

Instructieklok MET DRAAISCHIJF

1-3

Instructieklok ANALOOG EN DIGITAAL

Instructieklok 24 UUR

068.143 Kunststof klok met synchroon- mechanisme. Met draaischijf voor 24 uurs aanduiding of 5 minutenschaal. Formaat: 40 x 40 cm (l x b).

068.134 Houten klok die de relatie

020.015 Kunststof klok met 24 uurs aan- duiding en synchroonmechanisme. Formaat: 27 cm (diameter).

tussen de analoge en digitale tijd weergeeft. Formaat: 49 x 12,5 cm (l x b).

1-6

Instructieklok DUO groot ANALOOG EN DIGITAAL 681.333 Deze combinatieklok kan zowel analoog als digitaal gebruikt worden. (12 en 24 uurs notatie). In standaardmodus wordt door beide klokken dezelfde tijd aangegeven. Met de knoppen kunnen uren en minuten gewijzigd worden. Wijzers passen zich onmid- dellijk en automatisch aan aan de digitale tijd. De afdek- plaat biedt uitgebreide moge- lijkheden voor het oefenen.

1-3

1-3

Leerlingklok 24 UUR EN SYNCHROON- MECHANISME

1-3

Leerlingklok ANALOOG EN DIGITAAL

Leerlingklok 24 UUR EN MINUTENNOTATIE

523.036 Kunststof leerlingklok met 24 uurs aanduiding en synchroon- mechanisme. Formaat: 11 cm (diameter).

522.906 Kunststof leerlingklok die de relatie tussen de analoge en digitale tijd weergeeft. Formaat klok: 23 cm (diameter).

522.894 Kunststof leerlingklok met

24 uurs aanduiding en minuten- notatie. Formaat: 18 x 20 cm (l x b).

1-3

Beschrijfbare leerlingklok

4-6

5 Breukenklok

Kunststof en beschrijfbare leerlingenklokken die de relatie tussen de analoge en digitale tijd weergeven. Set van 10 stuks. Formaat: 11 x 12 cm (l x b).

1-6

Kinderstopwatch

526.300 Magnetische klok die de relatie legt tussen tijd en breuken. Formaat wijzerplaat: 13 cm (dia- meter).

068.298 12 uurs notatie 068.297 12 en 24 uurs notatie 068.299 12, 24 uur en minutennotatie

681.242 Eenvoudig in gebruik. Formaat: 7 cm (diameter).

35

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in leerjaar

Verhoudingen

Getalbegrip

1-6

5

Time Timer®

Het abstracte begrip van verstreken tijd is eenvoudig te zien en te begrijpen met de Time Timer ®

1-6

Time Timer®

147.084 Blanco kaart Medium 147.085 Blanco kaart Large 147.097 Stickervel

147.079 Small. Formaat: 7,5 cm. 147.080 Medium. Formaat: 18 cm. 147.077 Large. Formaat: 30 cm.

Inclusief handvat en beschermde wijzerplaat

1-6

Time Timer® met beschermde wijzerplaat en verwisselbare hoes

1-6

1-6

Time Timer® Twist

Time Timer® Plus

Formaat: 9,5 cm.

147.096 Door te draaien stel je een tijds- duur in. De zichtbare digitale schijf telt af tot de tijd om is. Formaat: diameter 85 mm.

147.086 Uitvoering van Time Timer ® met handvat en beschermde wijzerplaat. Formaat: 14 x 18 cm (l x b).

147.092 Time Timer ® MOD grijs 147.093 MOD hoesje: fuchsia 147.094 MOD hoesje: turquoise

36

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

1-6

1-6

Zandlopers klein 0,5-1-3-5-10 MINUTEN

Zandlopers groot

1-6

Vergroot het tijdsbesef met deze extra grote zandlopers met een doorlooptijd 1, 5 of 10 minuten. Formaat: 16 cm. 681.326 Zandloper groot - 1 minuut 681.325 Zandloper groot - 5 minuten 681.324 Zandloper groot - 10 minuten

Zandlopers klein 1 MINUUT

722.300 Set grote zandlopers in verschil- lende kleuren. Elke zandloper heeft een eigen tijdsduur variërend van 30 seconden tot 10 minuten. Formaat: 15 cm.

106.119 10 zandlopers met doorlooptijd van 1 minuut. Formaat: 7,6 cm.

1-2

5

0

1

2 3 4 5 6

Splitsbox

Leer splitsen tot 10

Individuele uitvoering

Splitsbox klein

Splitsbox klein AANVULSET

042.150 Maak splitsingen tot 10 inzichtelijk met deze kleine splitsbox. Formaat: 7 x 4,5 x 1,6 cm (l x b x h).

042.151 Aanvulset met 50 gele balletjes.

37

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in leerjaar

Verhoudingen

Getalbegrip

1-6

5

1-2

5

0

1

2 3 4 5 6

Kralensnoer groot TOT 20

068.192 Voor rekenen tot 20. Het snoer heeft een lengte van 1 meter. De kralen hebben een doorsnede van 26 mm.

1-2

1-2

1-2

5

5

5

0

1

2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2 3 4 5 6

Kralensnoer klein TOT 20

Kralensnoer groot TOT 30

Kralensnoer klein TOT 30

068.193 Voor rekenen tot 20. Het snoer heeft een lengte van 0,6 meter. De kralen hebben een doorsnede van 9 mm.

068.204 Voor rekenen tot 30. Het snoer heeft een lengte van 1,2 meter. De kralen hebben een doorsnede van 25 mm.

068.205 Voor rekenen tot 30. Het snoer heeft een lengte van 0,7 meter. De kralen hebben een doorsnede van 10 mm.

Geef ankergetallen aan met deze beschrijf- bare rekenclips

1-6

1-6

5

5

1-6

5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Rekenclips BESCHRIJFBAAR

Kralensnoer klein TOT 100

Kralensnoer groot TOT 100

042.480 Te gebruiken in combinatie met kralensnoer en kralenstang.

068.201 Voor rekenen tot 100. Het snoer heeft een lengte van 1,2 meter. De kralen hebben een doorsnede van 15 mm.

068.190 Voor rekenen tot 100. Het snoer heeft een lengte van 3 meter. De kralen hebben een doorsnede van 26 mm.

38

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

Inclusief beschrijfbaar bordje

1-2

5

1-2

5

0

1

2

3

4

5

6

Kleuter klas

0

1

2

3

4

5

6

5

Rekenrek groot TOT 20

Rekenrek klein TOT 20

0

1

2 3 4 5 6

Cijferkaartjes TOT 20

068.153 Bevat 2 stangen van 10 kralen in een vijf- structuur. Hiermee wordt het passeren van de 10, door middel van de aanvullingsmethode, vergemakkelijkt. Formaat: 80 x 34 x 34,5 cm (l x b x h).

068.116 Bevat 2 stangen van 10 kralen in een vijf- structuur. Hiermee wordt het passeren van de 10, door middel van de aanvullingsmethode, vergemakkelijkt.

042.069 Oneindig veel spelmogelijkheden met deze gedrukte cijferkaartjes tot en met 20.

Voor op tafel

Met bordhaken

1-3

1-6

5

5

1-3

5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Rekenstang groot TOT 100

Cijferkaartjes TOT 100

Rekenstang klein TOT 100

577.021 Voor het oefenen van de structuur van de getallenrij tot 100 en het inzicht in getalopbouw. Inclusief bordhaken.

042.019 Oneindig veel spelmogelijkheden met deze gedrukte cijferkaartjes tot en met 100 en de rekentekens + x = < >.

068.005 Stang tot 100 met afwisseling in tienstructuur. Met antislip noppen voor plaatsing op tafel.

1-6

5

1-2

0

1

2

3

4

5

6

1-3

5

5

Cijferclips TOT 100

0

1

2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

Rekenrek stempels

Rekenrek klein TOT 100 039.007 Rekenrek met 100 kralen in vijfstructuur.

577.019 Onderzoek de structuur van de getallen 0 tot en met 100 met deze cijferclips. Aan beide zijde staat het getal in blauwe of zwarte uitvoering.

042.068 Set van 2 rekenrekstempels en 2 kralenstempels.

39

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in leerjaar

Verhoudingen

Getalbegrip

1-6

5

Gelamineerde, beschrijfbare getallenlijnen als aanvullend leermiddel om verschillende getalstructuren eigen te maken. Kleine getallenlijnen

1-6

5

0

1

2 3 4 5 6

ASSORTI (6 STUKS) 681.132 Deze set bevat de 6 varianten.

1-2

1-6

2-6

5

5

5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2 3 4 5 6

0

1

2 3 4 5 6

TOT 20 (5 STUKS) 681.126

BLANCO (5 STUKS) 681.131

BLANCO VIJFSTRUCTUUR (5 STUKS) 681.127

2-3

5

3-6

4-6

0

1

2

3

4

5

6

5

5

TOT 100 (5 STUKS) 681.128

TOT 1.000 (5 STUKS) 681.129

TOT 10.000 (5 STUKS) 681.130

40

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

Rekenlat

Voor het visueel maken van hoeveelheden en sommen kan de rekenlat gebruikt worden. De rode en blauwe houten staafjes stellen de hoeveelheden 1 t/m 10 voor. Uitgaande van de basis 1 = 1 cm, hebben alle andere staafjes een lengte van 2 tot 10 cm. De centimeter indeling is in het hout gekerfd. Om de vijfstructuur te behouden, is het gleufje na de vijf breder gemaakt. De reken- staafjes dienen apart besteld te worden.

2-6

5

2-6

5

Grote getallenteller

Plaatswaardekaarten

642.762 Geeft inzicht in de opbouw van getallen en ondersteunt het ontwikkelen van het getalbegrip. De bijbehorende opdrachtkaartjes per leerjaar geven gerichte oefeningen.

068.213 De waarde van getallen wordt bepaald door hun positie. De diverse kleuren onderscheiden de waardes.

1-2

5

0

1

2 3 4 5 6

Maak sommen en hoeveelheden visueel

1-3

Tot 30 681.302

5

0

1

2 3 4 5 6

Abacus

Bied inzicht in de getalstructuur en oefen plaatswaarde, optellen en aftrekken met één van de kleine abacussen.

1-3

5

0

1

2 3 4 5 6

Tot 100 681.301

1-3

5

0

1

2 3 4 5 6

Rekenstaafjes

681.300 Met de rekenstaafjes kunnen snel en eenvoudig grotere getallen tot 100 gelegd worden. Rode en blauwe houten staafjes stellen de hoeveelheden 1 t/m 10 voor. Uitgaande van de basis 1 = 1 cm, hebben alle andere staafjes een lengte van 2 tot 10 cm. De centimeterindeling is in het hout gekerfd. Om de vijfstructuur te behouden is het gleufje na de vijf breder gemaakt. 115 rekenstaafjes.

5 x 10 kralen

5 x 20 kralen

3 x 20 kralen

068.071 Abacus klein 068.052 Abacus groot

068.163 Abacus klein 068.006 Abacus groot

068.075 Abacus klein

41

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in leerjaar

Verhoudingen

Getalbegrip

1-6

5

1-6

5

0

1

2 3 4 5 6

Gebruik het MAB materiaal om grote getallen, rekenkundige bewerkingen en de decimale getalstructuur concreet en inzichtelijk te maken. MAB materiaal

Van concreet naar abstract rekenen

MAB leerlingenset STARTSET - VOOR 1 LEERLING

MAB leerlingenset STARTSET - VOOR 2 LEERLINGEN

MAB stempels

068.103 4 stempels met houten montuur (blokje, staafje, vlak en kubus).

068.083 Met staven, kubusjes en onderplaat.

614.184 Met vierkanten, staven en kubusjes.

Losse MAB materialen

MAB kubus

MAB staaf

MAB vierkant

MAB kubus groot

068.047 1 cm (1000-voud).

068.048 10 cm (100-voud).

068.049 100 cm (10-voud).

068.050 1000 cm (enkelvoud).

42

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

5 1-6 Mega dobbelsteen

1-6

1-6

5

5

Extra grote dobbelsteen MET STIPPEN

Extra grote dobbelsteen MET CIJFERS

Bedrukt met de getallen 0-10 en een jokerteken.

Materiaal: foam. Formaat: 20 cm.

Materiaal: foam. Formaat: 12,7 cm.

Materiaal: foam. Formaat: 12,7 cm.

681.364 Blauw 681.365 Rood

068.065 Rood

068.067 Groen

1-6

5

1-6

1-6

5

5

Dobbelstenen MET STIPPEN

1-6

5

Grote dobbelsteen MET STIPPEN

Dobbelstenen MET STIPPEN

Cijferdobbelstenen KLEIN

36 dobbelstenen met stippen. Materiaal: hout. Formaat 12 mm.

Materiaal: kunststof. Formaat: 10 cm.

042.051 2 dobbelstenen met stippen. Kleur: blauw en rood.

042.178 8 cijferdobbelstenen t/m 12.

Materiaal: hout. Formaat 12 mm.

Materiaal: hout. Formaat 1,5 cm.

042.179 Blauw 042.180 Rood

068.041 Blauw 068.043 Rood

1-6

Speltip: oefen de tafels t/m 12 met deze cijfer- dobbelstenen

5

1-6

1-6

0

1

2 3 4 5 6

5

5

Grote dobbelsteen MET CIJFERS

Dobbelstenen middel GETALLEN EN BEWERKINGEN 042.029 4 dobbelstenen met getallen, stippen en rekenbewerkingen. Materiaal: kunststof Formaat: 5 cm.

Beschrijfbare dobbelstenen

042.481 Beschrijf je eigen dobbelstenen met krijt. Materiaal: kunststof Formaat: 5 cm.

Materiaal: kunststof. Formaat: 10 cm.

068.046 Groen

43

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in leerjaar

Verhoudingen

Getalbegrip

1-6

5

per 100 stuks

1-6

5

0

1

2

3

4

5

6

068.091 Dubbelzijdige rekenfiches met de kleuren rood-geel. 20 stuks. Rekenfiches

1-6

5

042.088 Rekenfiches blauw 042.165 Rekenfiches geel 042.166 Rekenfiches groen 042.167 Rekenfiches rood

Pionnen

523.087 Pionnen in 4 kleuren voor bestaande en zelfbedachte (reken)spellen. Inhoud: 400 stuks.

1-6

1-6

2-6

5

5

5

0

1

2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Rekenkubussen

Rekenkubussen kleur

Teldopjes

526.302 Natuurlijke rekenkubussen (re-wood). 150 stuks in zak.

526.303 Natuurlijke rekenkubussen (re-wood) in kleur. 150 stuks in zak.

522.780 Voor het concretiseren van hoeveelheden. 300 stapelbare teldopjes in 10 kleuren.

1-2

5

1-2

1-2

0

1

2

3

4

5

6

5

5

Rail-cijferstempels

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Cijferstempels klein

Cijferstempels groot

042.041 Kunststof stempels voor het verkennen van de cijfers. Doordat de stempelafdrukken open zijn, kunnen ze met een lijn worden ingevuld. Hoogte stempels: 27 mm.

042.458 Houten stempels met de cijfers 0-9 en rekentekens. Hoogte stempels: 23 mm.

042.485 Houten stempels met de cijfers 0-9 en rekentekens. Hoogte stempels: 41 mm.

44

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Made with FlippingBook - Online catalogs