Rekenboek_2021

Deze interactieve publicatie is gemaakt met FlippingBook, een online streamingdienst voor PDF's. Geen downloads, geen wachttijd. Open de publicatie en begin meteen te lezen!

Voor rijke rekenactiviteiten Het Rekenhandboek

5

BEWAAR exemplaar

editie 2021-2022

Aan de slag met:

Ontwikkelingsmateriaal Concreet materiaal Spelmateriaal Oefenmateriaal

Het Rekenhandboek Voor rijke rekenactiviteiten

3

Aan de slag met materialen uit het Rekenhandboek van Heutink

Bij rekenen staat het toepassen van rekenvaardigheid centraal. Het leren van basisvaardigheden is onmisbaar voor het ontwikkelen van functionele gecijferdheid. Leerlingen leren rekenen om het dagelijks te gebruiken. In alledaagse contexten weten ze de juiste bewerkingen te kiezen en zien ze dat de oplossing klopt.

Het leren en het onderhouden van de basisvaardigheden vraagt blijvend aandacht.

Verschillende rekenmaterialen bieden oplossingen voor verschillende rekenbehoeften:

Hoofdstuk 1 | ONTWIKKELINGSMATERIAAL Hoofdstuk 2 | CONCREET MATERIAAL

• Spelenderwijs werken aan rekenbegrip • Rekenconcepten tastbaar maken • Samen automatiseren • Doelbewust leren van rekenbewerkingen

Hoofdstuk 3 | SPELMATERIAAL Hoofdstuk 4 | OEFENMATERIAAL

4

Het Rekenhandboek

Kies eenvoudig de juiste materialen De rekenmaterialen sluiten aan bij de inhoudslijnen rekenen en rekendrempels. Met behulp van handige pictogrammen kunt u in een oogopslag zien bij welke inhoudslijnen of rekendrempels de materialen horen om zo een bewuste keuze te kunnen maken.

Inhoudslijnen rekenen Rekenen is uitgewerkt in verschillende aanbodsdoelen (SLO). Met inhoudslijnen worden de aanbodsdoelen inzichtelijk gemaakt. Ze vormen de basis voor onderwijsleerlijnen en zijn te herkennen aan onderstaande pictogrammen.

Getalbegrip •

Meten •

5

Hele getallen: de telrij

Lengte en omtrek

• • • •

Hele getallen: hoeveelheden

• • • • • •

Oppervlakte

Hele getallen: getallen

Inhoud Gewicht

Decimale getallen

Breuken

Temperatuur

Tijd

Bewerkingen •

Geld

Optellen en aftrekken met hele getallen

Meetkunde •

• Optellen en aftrekken met decimale getallen • Vermenigvuldigen en delen met hele getallen • Vermenigvuldigen en delen met decimale getallen • Combinaties van en relaties tussen bewerkingen • Bewerkingen met breuken • Rekenen met de rekenmachine Verhoudingen • Wiskundetaal bij verhoudingen • Rekenen en redeneren met verhoudingen • Rekenen en redeneren met percentages • Relaties tussen verhoudingen, breuken, procenten en decimale getallen

Oriënteren in de ruimte

• •

Construeren

Opereren met vormen en figuren

Verbanden • Verbanden in tabellen, diagrammen en grafieken • Verbanden in patronen

Rekendrempels Leren rekenen is het ‘stapelen van inzichten, kennis en vaardigheden’. De getallen worden groter en bewerkingen ingewikkelder. Rekendomeinen worden stapsgewijs meer in samenhang gebruikt. Rekenen in samenhang kan alleen met een goede beheersing van basisvaardigheden. Het aanbieden van deze basisvaardigheden in logische leerstappen kan met behulp van Rekendrempels. Deze drempels zijn, indien van toepassing, terug te vinden bij de materialen in het boek.

0

1

2

3

4

5

6

• • • • • • •

Oriëntatie getallen tot en met 20

0

Rekenen tot en met 10

1

Oriëntatie getallen tot en met 100

2

Rekenen tot en met 20 Rekenen tot en met 100

3

4

Tafels van vermenigvuldiging

5 6

Delen

5

6

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal Hoofdstuk 1 pagina 8

Hoofdstuk 2

Concreet materiaal

pagina 36

Hoofdstuk 3

Spelmateriaal

pagina 58

Hoofdstuk 3

Spelmateriaal

pagina 86

7

8

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal Hoofdstuk 1

Spelenderwijs werken aan rekenbegrip met ontwikkelingsmateriaal

9

Aan de slag!

Cijfers en vormen komen tot leven met multi-touch!

Stel zelf in welk spel en op welk niveau er gespeeld mag worden.

Krachtige leermomenten

Met gratis app!

Download de gratis apps in de App Store of Google Play. De apps zijn beschikbaar voor iOS en Android. Controleer wel eerst in de App Store of Google Play of de tablet geschikt is. Leuk extraatje Naast Nederlands én Fries zijn de apps ook te gebruiken in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Chinees.

Creëer betekenisvolle leermomenten met Connected Learning: tastbare materialen die communiceren met apps en daarmee het leermoment rijker maken en leerlingen helpen het spelend leren te verdiepen. Educo combineert het beste van beide werelden en heeft samen met Marbotic prachtige, innovatieve stempelsets ontwikkeld.

Stempel en tablet ‘praten’ met elkaar Met de slimme houten stempels uit de Connected Learning sets van Educo wordt stempelen letterlijk naar een andere dimensie gebracht. Stempel met de fysieke stempel op de tablet en de speciale app zorgt ervoor dat stempel en tablet met elkaar ‘praten’. De stempels zijn voorzien van unieke drie-pootjes (aan de onderkant) en werken volgens de technologie Multi-Touch. Zodra je een stempel plaatst reageren tablet en app.

10

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Leer de basis spelenderwijs. Stempel met fysieke stempels op de tablet en oefen met getallen en bewerkingen

Oefen al stempelend de rekenvaardigheid

5

Kiene Cijfers 523431 Kiene Cijfers is gericht op getallen en getalbegrip. Met de fysieke stempels, een tablet en de gratis app kunnen leerlingen spelenderwijs hun rekenvaardigheid oefenen. Ze ontwikkelen getalbegrip en omgaan met bewerkingen door te tellen, te vergelijken, op te tellen en af te trekken. Alle oefeningen (Tellen, Vergelijken, Splitsen, Groeperen, Optellen, Aftrekken en Missende teken) kunnen geheel zelfstandig gespeeld worden. SPECIFICATIES - Leeftijd: vanaf 4 jaar - 24 cijferstempels - Stempels werken zonder wifi of bluetooth en zijn niet afhankelijk van batterijen - In het Nederlands en Fries

Samen Vormen 523432

Samen Vormen is gemaakt voor leerlingen van 3 tot 7 jaar en laat ze spelen met vormen, kleuren en grappige mascottes. De set is bedoeld om met meerdere spelers tegelijk te spelen. Er zijn zowel samenwerkings- als competitievormen waarbij leerlingen hun communicatieve en sociale vaardigheden trainen. Via 6 verschillende spellen (Vorm de vorm, Voed de vorm, Vormenexpress, Vorm het na, Vormen­ woorden en Vormenschatkist) oefenen ze op een uitdagende manier hun observatievermogen, het werkgeheugen en ontwikkelen ze logisch denken.

Interactieve

stempelset

SPECIFICATIES - Leeftijd: 3 tot 7 jaar - 24 stempels - Stempels werken zonder wifi of bluetooth en zijn niet afhankelijk van batterijen - Geschikt voor 2 tot 4 spelers om met en tegen elkaar te spelen - In het Nederlands en Fries

Geschikt voor 2 tot 4 spelers

11

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Maak spelenderwijs kennis met tellen en getalbegrip

Zoek naar een bepaalde kleur of naar één of meerdere voorwerpen op een themaplaat. Tel het aantal en plaats eenzelfde aantal kralen op de standaard. Draai de opdrachtstrook om en controleer het antwoord. Zoek en tel

Kijk op heutink.nl voor meer informatie

5

Zoek en tel tot 10 523492 Tel hoeveelheden tot en met 10.

Zoek en tel op 523299 Tel de hoeveelheden links en rechts op de themaplaat en tel op. 5

5

Zoek en tel tot 20 523240 Tel gestructureerde en ongestructureerde hoeveelheden tot en met 20.

5

Getallenlijn - atletiek 523486 Op uw plaatsen...! Word een atleet en spring om je doel te bereiken: de getallenlijn

tot 20 begrijpen. Getallenlijn atletiek vertegenwoordigt een begrijpelijke verbinding tussen de blokken (hoeveelheden) en de positie van een nummer op de getallenlijn. De houder heeft de vorm van een getallenlijn waarin de verdelers de lijnen op een getallenlijn vertegenwoordigen.

12

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

5

5

5

5

Zoek en tel magnetisch 523369 Tel de hoeveelheden zoals aangegeven op de opdrachtstrook. Plaats met de magneetpen evenveel rode balletjes onder de afbeelding. Draai de opdracht- strook om ter controle.

Telrondo 522053

Voel het cijfer 523353

Cijferpuzzel 1-10 521601 Combineer getalsymbool en hoeveelheid en oefen de telrij tot en met 10.

Plaats de puzzelstukken op de juiste plek in het inlegbord. Ervaar dat een- zelfde hoeveelheid op verschillende manieren kan worden weergegeven.

Volg de vormen van de cijfers met je wijsvinger of een houten pen en stimu- leer het voorbereidend schrijven, het herkennen van de cijfervormen en de fijne motoriek.

5

5

5

5

Tello 522496

Thematelspel 522401

Hamertje tik - cijfers 523491 Spijker cijfers en sommen op het kurkbord. Oefen de telrij, getalsym­ bolen en sommen en stimuleer de fijne motoriek.

Inlegpuzzel Handen en voeten 522969 Plaats de vingers en tenen met daarop het getalsymbool op de juiste hoeveelheid stippen.

Ervaar dat eenzelfde hoeveelheid op verschillende manieren weergegeven kan worden. Plaats pionnen, fiches en insteekpinnetjes.

Zoek gelijke hoeveelheden en plaats de juiste beeldkaartjes bij de themaplaat.

5

5

5

Telpanorama 522498

Kevertelspel 522102

Teldiagram Plaats de kaartjes op de juiste plek in het diagram. Elke hoeveelheid is op 5 verschillende manieren weergegeven.

Leg de beeldkaartjes op de juiste plek op het matrixbord. Oefen het tellen en werken met een matrix.

Combineer dezelfde hoeveelheden. Zoek getalsymbolen bij hoeveelheden, hoeveelheden bij hoeveelheden of getalsymbolen bij getalsymbolen.

522176 522177 523195

Teldiagram 1 t/m 5 Teldiagram 6 t/m 10

Teldiagram 11 t/m 15 en 16 t/m 20

13

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Van informeel naar formeel handelen

5

5

5

5

Appelboom telspel 521600 Vul de boom met rode en groene appels. Oefen het tellen van hoeveelheden en het splitsen tot en met 10.

Telstraatje 522882 Post enveloppen en oefen veel rekenvaardigheden tot en met 10.

Kaas en muisspel 068111

Rekenhanden 523001

Eenvoudig en spannend spel met draaischijf om het tellen tot 10 te oefenen. Muizen houden van kaas en katten houden van muizen. De winnaar is de speler die als eerste 10 kaasjes en geen muis meer heeft.

Plaats getalbeelden op de handen door vingers om te klappen. Leer hoeveel­ heden in één oogopslag te herkennen.

Rekenbus

Erin, eruit...

Erbij, eraf...

5

Laat de passagiers in of uit de Rekenbus stappen en oefen het rekenen tot en met 20. Hoeveel passagiers maken een ritje met de bus?

De dobbelstenen met rekentekens, kleuren, stippen en cijfers en de haltekaarten zorgen voor uitdaging en afwisseling.

523119 523123

Rekenbus groot (90 x 25 x 20 cm) Rekenbus mini (35 x 8 x 6 cm)

14

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

5

5

Getalspel 522152

Reken eierdoos 523002

Gebruik de fiches en de kaartjes om het tellen, optellen en aftrekken te oefenen. Oefen ook begrippen als meer, minder en evenveel.

Maak eierdoossommen concreet met gebruik van de onbreekbare, magneti- sche eieren. Ook geschikt voor klassikale instructie.

Rekenpuzzel

Combineer sommen en antwoorden zodat er een afbeelding ontstaat. Oefen op een speelse manier het optellen tot en met 20.

523462 523464 523350 523351 523463 523465 522066

Rekenpuzzel Hoeveelheden t/m 6 Rekenpuzzel Hoeveelheden t/m 12

5

5

Vul het getal 526301 Plaats de juiste hoeveelheid balletjes in het getal.

Stapelgetallen 526308

Rekenpuzzel Optellen t/m 20 Rekenpuzzel Aftrekken tot 20

Stapel met getallen tot en met 10. De waarde van de getallen komt overeen met de grootte. Oefen optelsommen en splitsingen tot en met 10.

Rekenpuzzel Optellen en aftrekken t/m 6 Rekenpuzzel Optellen en aftrekken t/m 12 Rekenpuzzel Optellen en aftrekken t/m 20

5

5

5

5

Dotsy 521537 Tel de stippen op het lieveheersbeestje en maak splitsingen tot en met 10.

Splitsbakje 521201 Maak splitsingen tot 10 of 20.

Kralenhuisjes 591142 Gebruik het Montessori kralenmateriaal om alle mogelijke optelsommen te plaatsen in de huisjes.

Kralenmateriaal 590553 Oefen met het kralenmateriaal het tellen, optellen, aftrekken en vermenig- vuldigen van eenvoudige sommen.

Het bakje bestaat uit 2 lagen waardoor de uitkomst steeds onvoorspelbaar is.

15

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Math box

door dr. Jef van Kuijk

De reeks gaat van eenvoudig tot moeilijk en van concreet naar abstract

Ga van informeel naar formeel handelen met deze doordachte reeks ontwikkelingsmaterialen. Zowel de zintuigen, de taal en het denken worden gestimuleerd. Jonge leerlingen krijgen met de objecten eerst de concrete ervaring. Ze zien de heldere kleuren en de karakteristieke vormen. Ze worden uitgedaagd tot ontdekken en spelen. Dit vormt de basis voor het concreet en abstract werken. Tenslotte voeren ze met hetzelfde materiaal de formele bewerkingen uit. De reeks gaat van eenvoudig tot moeilijk en van concreet naar abstract. De basis voor het wiskundig denken en rekenen wordt gelegd door classificatie, de vaardigheid om bij elkaar te plaatsen wat bij elkaar hoort, gebaseerd op één of meerdere kenmerken. Daarna volgt, in oplopende moeilijkheid, het seriëren: het structureren van objecten in series gebaseerd op grootte, kleur, kleurnuance en meer. Ook specifieke rekenvaardigheden als het vergelijken van hoeveelheden en het tellen komen aan bod. Alle vaardigheden komen samen in de bewerkingen; leerlingen vergelijken meer, minder, evenveel en maken optel- en aftreksommen.

Leer vormen en kleuren onderscheiden

Math box 1 523950

Leer vormen en kleuren te onderscheiden. De kist bevat 4 kleine kistjes met bijpassende deksels. De twee- en driedimensionale vormen kunnen door de opening van het deksel in het kistje worden geplaatst. Gebruik de vormen ook los van de kistjes om verschillende variaties van de twee- en driedimensionale vormen mogelijk te maken.

16

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Math box 2 523951

Math box 3 523952

Math box 4 523953

Maak series met eenvoudige ronde vormen in een vijf- structuur, gebaseerd op kenmerken als grootte en dikte. Het spel is zelfcontrolerend. Combineer Math box 2 met Math box 3 om de spelmogelijkheden te vergroten.

Maak series met eenvoudige ronde vormen in een vijf- structuur, gebaseerd op kenmerken als lengte, hoogte en breedte. Het spel is zelfcontrolerend. Combineer Math box 2 met Math box 3 om de spelmogelijkheden te vergroten.

Ontwikkel de kennis van groottebegrippen, het rangschikken van voorwerpen op één groottekenmerk en het praktisch handelen met de tienstructuur. Begrippen die aan bod komen zijn: kort, lang, dun, dik, laag, hoog, smal en breed.

Meer, minder, evenveel

Oefen het werken met een matrix

5

5

Math box 5 523954

Math box 6 523955

Math box 7 523956

Leer groottebegrippen, het rangschikken van voor- werpen op één kenmerk en het rangschikken van voorwerpen op meerdere eigenschappen. Let de ene keer op de grootteverschillen, de andere keer op de kleurverschillen. De voorwerpen zijn zo gemaakt dat de leerling bij het rangschikken op grootte geen steun heeft aan de kleurnuances en bij het rangschikken op kleur niet geholpen wordt door de grootteverschillen. De leerling leert wisselen van het ene naar het andere kenmerk.

Leer al spelend aantallen te vergelijken. Werk handelend met het vergelijkblok en de vergelijk- en getalstroken. Oefen de getallen 1 tot en met 10 en de tekens meer > minder <, en evenveel =. Het handelend materiaal biedt veel mogelijkheden tot coöperatief leren.

Leer al spelend aantallen tot en met 20 te vergelijken met vergelijk- en getalstroken en de getallen 1 t/m 20. Oefen het werken met een matrix en het maken van eenvoudige optel- en aftrekbewerkingen. Het hande- lend materiaal biedt veel mogelijkheden tot coöperatief leren.

17

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Oefen het

ruimtelijk begrip

Passen en meten 068088

Figuren leggen 521364

Bouw je dierentuin 521363

Vul de gekleurde figuren met blokjes. Draai de kaart om en kies nu zelf de kleur van de blokjes. Vergelijk, orden en benoem lengtematen.

Leg de figuren van de opdracht- kaarten na. Oefen het vergelijken en afpassen van oppervlaktes.

Bouw voor elk dier een passend hok. Ontdek lengte, omtrek en oppervlakte.

Kijk op heutink.nl voor meer informatie

Gewichtenkokers 522821 Zoek steeds twee kokers met hetzelfde gewicht bij elkaar. De kokers zijn gevuld met verschillende materialen die voor verschillende zwaartes zorgen.

Gewichtenset 522832 Gewichtenset (8 stuks) in 2 houten blokken.

Weegschaal 522185 Solide houten balansweegschaal.

Diagram Inhoud 523192

Van licht naar zwaar 523241 Plaats afbeeldingen in de juiste volgorde van licht naar zwaar.

Logic 522448 Plaats beeldkaartjes in de juiste volgorde en vertel het verhaal.

Resulta 522428

Sorteer de afbeeldingen op inhoud. Herken en benoem begrippen als leeg, vol, leger, voller.

Plaats de beeldkaartjes in de juiste volgorde van oorsprong naar tussen­ product naar eindresultaat.

18

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Oorzaak - gevolg 522340

Ringen en stokjes 522172

Geometrische vormenplank 522418

Tactiel materiaal geometrische vormen 521573

Leg links en rechts van de themaplaat steeds een beeldkaartje zodat er per rij van 4 een logische en chronologische volgorde ontstaat. Vertel het verhaal.

Stel figuren samen met de ringen en stokjes. Oefen kleur, vorm en positie.

Plaats de basisvormen op de juiste plaats in het bord. Of trek ze om en kleur ze in.

Combineer de geometrische vorm met het juiste contour.

Geobord

Peutra 522935

Puzzelkist Colodie 522040

Kleurnuance 522227 Sorteer de figuren van donker naar licht of andersom.

Plaats de blokken op de stokjes en benoem kleuren en vormen.

Rol de dobbelsteen en plaats het juiste stukje in het inlegbord. Wie heeft als eerste het bord gevuld?

Ontdek rekenkundige begrippen en train de fijne motoriek

523426 Plaats de elastiekjes om de pinnetjes en creëer figuren. Ontdek omtrek, oppervlakte, verschillende hoeken en meer. Gebruik de voorbeeldkaarten of bedenk zelf mooie creaties.

Vormentoren 068014 Bouw torens aan de hand van

opdrachtkaarten. Leer kleur, grootte en vorm te onderscheiden en het omzetten van een 2D-afbeelding in een 3D-bouwwerk.

19

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Leer aan de hand van opdrachtkaarten verschillende reeksen te maken

Schroefie 522046 Schroef de bouten op de moeren en ontdek kleur en vorm.

Ook geschikt als vloer- spel

Wil je meer weten over een product? Op onze website vind je alle specificaties, filmpjes en handleidingen. heutink.nl

Verbind vorm en kleur 523483

Zoek de vorm 522909 Plaats de juiste beeldkaartjes

Herken en benoem kleuren en vormen. Maak een ketting door de stukken op vorm en kleur te sorteren, of alleen op vorm of alleen op kleur. Door de grootte van de blokken is dit spel ook geschikt als vloerspel.

bij de opdrachtstrook. Vind vormen en letters die verstopt zijn in afbeeldingen of maak van 2 delen een geheel.

Ontwikkel precisie, snelheid, kleur en vorm

Vang de vorm 523421 Gooi tegelijk met beide dobbelstenen en er verschijnt een combinatie van een vorm en een kleur. Pak zo snel mogelijk het juiste kaartje met de zuignap. Degene die als eerste 10 kaartjes heeft, is de winnaar!

Beersorteerspel 523381 Sorteer de beren op kleur, grootte en aantal.

Logical blocs 577015

Oefen het sorteren op één of meerdere kenmerken. De Logical blocs onder- scheiden zich in kleur, vorm, grootte en dikte.

20

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Meerdere moeilijkheidsniveaus

Maxi kralen rijgen 522112 Rijg de juiste kralen op het stokje of de veter. Ontdek kleuren, vormen, volgorde en patronen.

Pretknopen 136011 Rijg de gekleurde knopen aan een snoer. De knopen hebben 1 tot 5 gaten.

Schakelringen 136013 Verbind de ringen van flexibel kunststof in verschillende kleuren. Sorteer op kleur of maak mooie patronen.

Herhaal de kraal 523277

Panorama 522033

Oefen het afmaken van reeksen op vorm en kleur. De magnetische opdrachtkaarten laten het begin van een patroon zien, herhaal dit patroon op de veter tot er een ketting ontstaat.

Leg de beeldkaartjes op de juiste plek op het matrixbord. Oefen rekenbegrip- pen en het werken met een matrix.

21

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Rekenplein Een sterke leerlijn rekenen vanuit een echte kleuteraanpak

Rekenplein biedt een combinatie van rekenen, spel en spelen in groep 1-2. Leerlingen ontdekken spelenderwijs de wereld van getallen.

Leerlijn rekenen met sterke didactiek.

• Met de nieuwe SLO einddoelen van groep 2 goed voorbereid naar groep 3. • Echte kleuteraanpak met aandacht voor spel én rekendidactiek. • Systematisch aanbieden, oefenen én toepassen van rekendoelen. • Niet thematisch. In elk thema in te passen.

Echte kleuteraanpak Kleuters zijn nieuwsgierig, willen graag ontdekken en bewegen. Met de didactische informatie en tips is het kleuterspel om leerlingen optimaal te begeleiden. De echte kleuteraanpak van Rekenplein is tijdens de activiteiten in de speelwerktijd goed zichtbaar. Daar gaan ze vouwen, bouwen, spelen in hoeken of op het schoolplein. Goed voorbereid Rekenplein telt 5 blokken met rekenactiviteiten van 6 weken. In totaal er zijn 90 rekenactiviteiten per jaar. Met 3 gerichte rekenactiviteiten per week komen de domeinen tellen en getalbegrip en meten aan bod. De doelen komen in elk blok terug met activiteiten gericht op aanbieden, oefenen én toepassen. Voor spelactiviteiten zijn er 5 speciale spelkaternen. Ze bieden activiteiten voor de domeinen tellen, getalbegrip, meten en meetkunde die je tijdens de speelwerktijd of buiten kunt aanbieden. Met de spelactiviteiten realiseer je een krachtige leeromgeving. Elk katern bevat uitvoerige informatie over hoe materialen heten, welke technieken je kunt uitvoeren en hoe kleuters leren.

Aandacht voor spel en rekendidactiek

Materialen Rekenplein maakt zoveel mogelijk gebruik van de hoeken en materialen die op elke school aanwezig zijn. Daarnaast is er speciaal pakket met spelmaterialen.

Bewaak de doorgaande lijn in groep 3 Met het katern Spelenderwijs leren rekenen bij De wereld in getallen en Pluspunt kun je de kracht van spel ook inzetten in groep 3 als de groep daarom vraagt. Vervang diverse lesonderdelen door spelactiviteiten. Jij kiest!

22

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Inclusief didactische achtergrondinformatie

5

5

5

Rekenplein totaalpakket spel 19 MATERIALEN 523963 Bevat de basis- en extra materialen voor de spelkaternen.

Handleiding 601275 Handleiding met 5 spel- en rekenkaternen, kopieerbladen en plannings- en observatie- formulieren.

Rekenplein basispakket spel 11 MATERIALEN 523962 Bevat de basismaterialen voor de spelkaternen.

IN BASIS- EN TOTAALPAKKET

EXTRA IN TOTAALPAKKET

- 1x rekenschort met zakken - 1x stapgetallen 0-20 - 1x gekleurde ballen in 4 kleuren (60 stuks) - 80x getalkaarten

- 1x cubo houten blokjes - 1x fiches 20 mm transparant (1000 stuks) - 1x handspiegelset onbreekbaar (15 stuks) - 1x sorteerringenset (15 stuks) - 1x logiblokken - 1x zandloper 30 seconden - 1x zandloper 1 minuut - 1x cijferstempels (26 stuks) - Handleiding

- 90x symboolkaarten - 1x getallenlijn 1 – 20 - 1x dobbelstenen set - 2x dobbelsteenbak

- 1x rekeneieren (6 stuks) - 1x rekeneieren (10 stuks) - 1x gekleurde visjes hout (120 stuks)

Rekenschort voor de leerkracht

23

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Zes lotto’s rondom basisbegrippen en passend bij de belevingswereld van leerlingen van 3 - 5 jaar. Begrippenlotto

Sorteren met dierenplaatjes. Passend bij de belevingswereld van leerlingen van 3 - 5 jaar. Sorteerlotto

Logisch rangschikken 522286

Maak het dier compleet 522287

Dieren en hun eten 523074

Dieren en hun jongen 523076

Houdingen 522288

Zoek dezelfde 522290

Dieren en hun vacht 523075

Dieren en hun huisjes 523077

Van klein naar groot 522293

Kleuren 522291

Tip Gebruik de kaartjes ook eens voor een kringgesprek of woordenschat- activiteit

24

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Ontwikkelingsmateriaal

Unieke serie puzzels in de vom van een een spinnenweb. Sorteer en plaats de stukjes op de juiste plaats en maak het web compleet. Spinsorteerpuzzel

Vormen 523328

Hoeveelheden 523329

Emoties 523424

De vier seizoenen 523330

Kleuren 523327

Leer op een speelse manier sorteren en ontwikkel de woordenschat

25

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Groepsaanduiding

Verhoudingen

Getalbegrip

1-8

5

De Getallentrein Maak spelenderwijs kennis met de getallen t/m 20 met De Getallentrein

Een reis door het land van getallen!

Teun de giraf rijdt met zijn trein door het land van getallen en brengt allerlei goederen langs. Hij helpt graag een handje mee met het laden en lossen en zo maakt hij de leukste avonturen mee. Spelenderwijs maken peuters en kleuters kennis met getallen 1 t/m 20 aan de hand van het prentenboek met bijbehorende digitale omgeving.

EEN GREEP UIT DE TALLOZE ACTIVITEITEN:

Gebruik het als voorleesboek Elk getal heeft een eigen verhaal. Dit verhaal wordt ondersteund met een bijpas- sende tekening met Teun. Teun reist door het land van de getallen waar hij met zijn trein iedere keer nieuwe avonturen beleeft. Zo stopt hij met zijn trein bij het park, de dierentuin, de skipiste, een pretpark, het zwembad en komt hij zelfs zijn eigen standbeeld tegen! Verrijk de thema’s in de onderbouw Elk verhaal bevat een eigen thema. Zo sluit het verhaal bij getal 8 aan bij het thema winter, en het verhaal van getal 14 aan bij de kinderboerderij. Andere thema’s zijn lichaamsdelen, sport, huis, vakantie, voertuigen en nog veel meer. Dit zijn veelvoorkomende thema’s in de onderbouw, dus ideaal om je lopende thema’s te verrijken met rekenactiviteiten. Oefen met getalbeelden Elk getal wordt in verschillende vormen weergegeven. Zo maken leerlingen kennis met de getalbeelden op alle mogelijke manieren, denk aan het getal zelf, vinger- beelden, dobbelstenen, voorwerpen en het geschreven getal. Zoek en tel de voorwerpen met Teun Naast de verhalen met getallen, zijn er vier zoek- en telplaten te vinden voor de hoeveelheden 1 t/m 5, 1 t/m 10, 1 t/m 15 en 1 t/m 20. Kleuters worden hier spelen- derwijs gestimuleerd om dezelfde voorwerpen te zoeken en te tellen hoeveel er van zijn. De antwoorden staan achter in het boek. Zing samen het lied ‘Een, twee, drie; kijk, daar komt de Getallentrein’ Bij Getallentrein hoort een passend liedje om klassikaal te zingen. Een leuke ope- ning van elke les. De songtekst staat in het boek en het liedje is te beluisteren via de digitale omgeving.

Rijke digitale leeromgeving Een rijke digitale omgeving is beschikbaar voor leerkrachten en leerlingen. Hier is het prentenboek digitaal te bekijken waardoor je leuke en leerzame klassikale activiteiten kunt doen. Lees het verhaal voor aan de hand van de praatplaat, bekijk samen het filmpje, zing het liedje of zoek en tel voorwerpen op de zoekplaat. Voor de kinderen zijn er ook leuke digitale spellen. Kortom, heel veel tools om spelenderwijs kennis te maken met getallen, zowel klassikaal als op individueel niveau.

Oefen getallen op de dubbelzijdige poster De Getallentrein poster is een educatieve poster met alle wagons van de getallen t/m 20. Op de andere kant van de poster worden getallen visueel gemaakt aan de hand van stippen, dobbelstenen, vingerbeelde en uitgeschreven getallen. Zo ziet het kind in één oogopslag welke hoeveelheid bij het getal hoort.

Ideaal om lopende thema’s te verrijken met rekenactiviteiten

26

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Ontwikkelingsmateriaal

LEERDOELEN

De leerdoelen die o.a. aan bod komen bij de Getallentrein zijn:

• •

Telrij t/m 10 en t/m 20.

Resultatief tellen.

• Doortellen en terugtellen vanaf willekeurige getallen. • Getalbeeld herkennen. • Koppelen van hoeveelheid aan hoeveelheid. • Vingerbeelden t/m 5 en t/m 10 herkennen. • Dobbelsteenstructuur t/m 6 en t/m 12 herkennen. • De vijfstructuur op handen en rekenrekje.

27

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Groepsaanduiding

Verhoudingen

Getalbegrip

1-8

5

5

Regenboogvissen sorteerspel 118869 Sorteer de regenboogvissen op kleur en vorm. Oefen de fijne motoriek en het tellen.

Maak kennis met geometrische vormen

5

Sorteer- en telkommetjes 526124 Plaats de gekleurde fiches in de kommetjes. Oefen het sorteren en het tellen.

Sorteerplank 591044

Vormen sorteerpuzzel 523130 Ontdek kleur, vorm en grootte. Plaats de puzzelstukken in de inlegplank of trek ze om.

Sorteerplank met een groot vak met daar omheen 4 kleine gaten. Voor allerhande sorteeroefeningen. Exclusief fiches.

28

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Door informatie visueel te verwerken, wordt het onthouden eenvoudiger

Mindmapping Sorteer het plaatje 523452 Sorteer de afbeeldingen op thema. Onthoud informatie eenvoudiger door deze visueel te verwerken in de mindmap.

Leer verschillende houdingen benoemen en uitvoeren

Richtingenspel 523054 Herken en benoem richtingen. Leg links en rechts van de themaplaat steeds het identieke beeldkaartje.

Er zijn diverse manieren om dit spel te spelen.

Kom in beweging door zelf de houding op de kaart te imiteren of omschrijf de houding voor een ander. Door de houdingen te verwoorden komen ook begrippen als hoog, laag, links en rechts aan bod. Alle 16 houdingen komen 2x in het spel voor, waardoor het ook mogelijk is om memorie te spelen.

Maak de juiste beweging 523450 Maak de beweging zoals aangegeven op de opdrachtkaart. Leer verschillende houdingen benoemen en uitvoeren.

29

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Herken jij de juiste schaduw?

Uitdaging Kun je het bouwwerk ook in spiegel- beeld bouwen?

Wat hoort er niet bij? 522865 Kijk goed welke van de 4 afbeeldingen er niet bij hoort. Markeer deze afbeel- ding met een rood kruis en keer de opdrachtstrook om ter controle. Oefen het uitsluiten op basis van een of meerdere kenmerken.

Scope

Zoek en vind - schaduw en contour 523311 Combineer verschillende objecten met de juiste schaduw en contour.

Ruimtelijk bouwen 522234 Bouw de voorbeeldkaarten na

Creëer kleurrijke patronen door de stukjes in het inlegraam te plaatsen.

op de blanco kaarten of op het raster. Maak de verschillende bouwwerken. Oefen het ruimtelijk bouwen, het bouwen met hoogtegetallen en het spiegelen.

068305 068307 147008

Schoolset: kleur

Schoolset: transparant Groepsset: kleur en transparant

Kijk op heutink.nl voor meer informatie

Stimuleer de kleur- en vormwaarneming

Figurogram 522231 Creëer geometrische figuren. Maak de opdrachtkaarten na of ontwerp eigen figuren.

Figurovorm 522949 Creëer geometrische figuren. Maak de opdrachtkaarten na of ontwerp eigen figuren.

30

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Van plat vlak naar ruimtelijk bouwwerk

Verti-blocs 042098 Bouw de opdrachtkaarten na en oefen het driedimensionaal bouwen.

Perspectivo 522059 Bouw het tafereel na en vertel het verhaal. Oefen rekenbegrippen als voor, achter, links en rechts.

Find Monty 525026 Zoek waar Monty zich verstopt. Oefen het ruimtelijk inzicht en leer begrippen als links, rechts, boven en onder.

Schaduwspel 522864

Mini midi maxi 521532

Combineer beeldkaartjes met de juiste schaduw.

Plaats de boerderijfiguren op de juiste plek en oefen begrippen als klein, klei- ner, kleinst, groot, groter, grootst.

Vista 523422

Samen bouwen 523292 Werk samen. Geef elkaar opdrachten en bouw identieke bouwwerken. Gebruik de opdrachtkaarten of maak eigen ontwerpen.

Pak een opdrachtkaart en dan zijn er 2 mogelijkheden om het spel te spelen. Optie 1: Pak een opdrachtkaart en bouw het blokkenbouwsel na op het spelbord. Kijk goed wat elk dier ziet en zet de dieren op de juiste plaats op het spelbord. Optie 2: Werk ‘andersom’. Pak een opdrachtkaart en zet de dieren op de juiste plaats op het spelbord. Bouw met de blokken het blokkenbouwsel zo dat het klopt met wat elk dier ziet.

31

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Do Zoo - waar hoort het dier? 523359

Vertel waar de dieren verblijven. Deze dierentuin bevat mensen, olifanten, kamelen, slangen en giraffen. Elke opdrachtkaart geeft een positie aan waar de mensen en de dieren zich bevinden. De ene kant van de opdrachtkaart en bijbehorende spelbord bevat verblijven en de andere kant een matrix raster. Twee leerlingen zitten tegenover elkaar. Ze kiezen een opdrachtkaart en geven elkaar verbale instructies, zoals: Zet de giraffe op het gras linksboven op het spelbord. Beide leerlingen plaatsen de giraffe op de plattegrond. Of: Zet 2 olifanten op rood 3. Beide leerlingen plaatsen de olifanten op het matrixbord. Ontwikkel het visueel geheugen, auditieve discriminatie, inzicht in ruimtelijke relaties en logisch denken.

Ontwikkel het visueel geheugen, auditieve discriminatie, inzicht in ruimtelijke relaties en logisch denken

Wil je meer weten over een product?

Op onze website vind je alle specificaties, filmpjes en handleidingen. heutink.nl

Coding dierentuin 523489

Plaats de dieren 523423 Plaats de dieren op de juiste plek. Oefen het logisch nadenken en deduceren.

Volg de stappen van de opdrachtkaart en ontdek naar welk dier de verzorger onderweg is. Of kijk welke stappen de verzorger moet maken om via de kortste route bij het dier te komen?

32

Het Rekenhandboek

Ontwikkelingsmateriaal

Leer analytisch en creatief denken

Dier doku 523352

Maak de opdrachtkaarten vol door de juiste dieren aan te vullen, maar let op: elk dier mag maar 1x per rij en kolom voorkomen.

Een uitdagend spel gebaseerd op de principes van de bekende Sudoku puzzels

Codieren 523451

Coding met dieren, kun jij de dieren helpen de weg te vinden? Leer de basisprincipes van coding zonder het gebruik van technologie. Oefen ook de ruimtelijke oriëntatie en het samenwerken.

33

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Verhoudingen

Getalbegrip

5

Semsom Voorbereidend en aanvankelijk rekenen

Met Semsom heb je een compleet aanbod voor rekenen in groep 1, 2 en 3. Semsom groeit mee met kinderen in de onderbouw en begeleidt hen op een natuurlijke manier van speelse kleuter naar zelfstandige leerling.

Rekenen met Semsom. Dat is:

Meegroeien met het kind; Geïntegreerd spelen en bewegen; Ruimte voor flexibiliteit.

Goede rekenstart Voorbereidend rekenen met Semsom zorgt voor een goede rekenstart en geeft jou de zekerheid dat alle kernrekendoelen op een kindvriendelijke manier aan bod komen. De materialen geven je de vrijheid om je rekenlessen zelf in te richten, met veel bewegende en spelende rekenactiviteiten en de nodige afwisseling. Spelen en bewegen Semsom biedt kleuters rekeninhouden aan door te doen. Denk bijvoorbeeld aan beweging. In een dans, spel, prentenboek of andere activiteit laat Semsom kinderen kennismaken met verschillende rekenvaardigheden, zoals tellen, werken met getallen en hoeveelheden. In totaal zijn er 108 rekenactiviteiten. Elke activiteit duurt 20 – 25 minuten.

Materialen Voorbereidend rekenen met Semsom zit boordevol creatieve en betekenisvolle activiteiten waar je direct mee aan de slag kan. Het is thema-onafhankelijk en is daarom makkelijk in te passen in iedere les. De activiteitenbox voor groep 1-2 bevalt 108 uitgewerkte activiteiten. En met de bijbehorende dansfilmpjes (via het digibord) en de pop komt Semsom echt tot leven.

Sensom groeit mee met jouw leerlingen en heeft bewegend en spelend leren geïntegreerd in iedere les.

34

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Ontwikkelingsmateriaal

658681

1-3

Semsom 5

Groep 3 - Losse materialen Deze materialen zijn niet opgenomen in het standaard leerpakket en zijn los bij te bestellen.

658682

Groep 1-2

658679 658676 658677 658678 658680 658684 658683 658681 658682

Activiteitenbox Groeiboek 1 (5-v) Groeiboek 2 (5-v) Groeiboek 3 (5-v)

658670 658662 658663 658664 658665 658666 658667 658668 658669 658661 658671 624557 658675 658672 658673 658674

Activiteitenbox

Antwoordenboek blok 1 Antwoordenboek blok 2 Antwoordenboek blok 3 Antwoordenboek blok 4 Antwoordenboek blok 5 Antwoordenboek blok 6 Antwoordenboek blok 7 Antwoordenboek eindblok Antwoordenboek Startblok

Handleiding

Handpop

Prentenboek: 12 voetstappen? Prentenboek: 8 vissers naar het park Prentenboek: De spiegelridders

Groep 3

Handleiding

Magnetische rekendoos

658660

Rekenbakje

Leerpakket

658683

Werkboek plus

Wisbordje 1 Wisbordje 2

35

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Groepsaanduiding

Verhoudingen

Getalbegrip

1-8

5

36

Het Rekenhandboek

Concreet materiaal Hoofdstuk 2

Tastbaar maken van rekenconcepten met concreet materiaal

37

Getallenlijnklok

MET DEZE KLOK KUN JE:

tijd in uren aflezen tijd in minuten aflezen tijd in uren en minuten aflezen tijd in 24-uur aflezen relatie wijzerplaat en getallenlijn verduidelijken 5-structuur inzichtelijk maken tijdsintervallen berekenen

38

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

Kleurcodes voor gemakkelijke herkenning van de 5-structuur

3-5

5

Getallenlijnklok

De getallenlijnklok is een nieuwe manier om van tellen naar klokkijken te gaan. Leerlingen ervaren dat de wijzerplaat op een klok ook een getallenlijn is. De getallenlijnklok versterkt het begrip van de 2 concepten door letterlijk de verbinding te maken. Deze unieke klok bestaat uit een klokbasis met afneembare wijzers. Met één handeling veranderen de ‘magische’ getallenlijnen in een wijzerplaat. Buig de getallenlijn in een cirkel, klik deze op de klok en plaats de wijzers. Je kunt direct klokkijken. Met de 2 ‘magische’ getallenlijnen - 1 voor uren en 1 voor minuten – leer je alles over tijd én getalstructuur.

Oefen met klokkijken in uren of minuten

024513 024514

Getallenlijnklok groot Getallenlijnklok klein

Zie de tijdstructuur in stappen van 5 minuten of een uur

39

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in groep

Verhoudingen

Getalbegrip

1-8

5

Leer stapsgewijs klokkijken met verschillende materialen

Deze klokken zijn gemaakt van FSC-hout

3-5

3-6

Klassikale klok 12-uursaanduiding MINUTEN 614189 Houten klok met 12-uurs en minutenaanduiding. Formaat: 28,5 x 28,5 cm (l x b).

Klassikale klok 24-uursaanduiding ANALOOG – DIGITAAL 614188 Houten klok die de relatie tussen analoge en digitale tijd weergeeft. Formaat 28,5 x 28,5 cm (l x b).

Met mechanisme

3-5

3-5

3-5

Klok leerling 24-uursaanduiding MINUTEN 614186 Houten leerlingklok met 24-uurs en minutenaanduiding. Formaat 15 x 15 cm (l x b).

Klok leerling 24-uursaanduiding MINUTEN

Klok leerling 12-uursaanduiding MET WOORDEN

614187 Houten leerlingklok met 24-uurs en minutenaanduiding en klokmechanisme. Formaat 15 x 15 cm (l x b).

614185 Houten leerlingklok met 12-uursaanduiding en woorden die de tijd aangeven. Formaat: 15 x 15 cm (l x b).

40

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

Met handige afdekplaat die je makkelijk heen en weer schuift.

3-5

3-5

3-5

Instructieklok MET UITNEEMBARE CIJFERS

Leerlingklok ANALOOG EN DIGITAAL

Leerlingklok 24 UUR EN SYNCHROON­ MECHANISME

521538 Oefen het tijdsbegrip met deze klok met verwisselbare cijfers. De rode cijfers geven de eerste twaalf uren van de dag aan. De blauwe cijfers de uren na het middaguur. Formaat wijzerplaat: 28 cm (diameter).

522906 Kunststof leerlingklok die de relatie tussen de analoge en digitale tijd weergeeft. Formaat klok: 23 cm (diameter).

523036 Kunststof leerlingklok met 24-uurs aanduiding en synchroonmechanisme. Formaat: 11 cm (diameter).

3-8

Instructieklok DUO groot ANALOOG EN DIGITAAL 681333 Deze combinatieklok (12 en 24 uurs notatie) kan zowel analoog als digitaal gebruikt worden. In standaardmodus wordt door beide klokken dezelfde tijd aangegeven. Met de knoppen kunnen uren en minuten gewijzigd worden. Wijzers passen zich onmiddellijk en automatisch aan aan de digitale tijd. De afdekplaat biedt uitgebreide mogelijk- heden voor het oefenen.

Wil je meer weten over een product?

Op onze website vind je alle specificaties, filmpjes en handleidingen. heutink.nl

3-8

Klokstempels

042183 042546

12 uur analoog 24 uur digitaal

3-6

6-8

3-8

5 Breukenklok 526300

Beschrijfbare leerlingklokken

Kinderstopwatch 681242 Eenvoudig in gebruik. Formaat: 7 cm (diameter).

Kunststof en beschrijfbare leerlingenklokken die de relatie tussen de analoge en digitale tijd weergeven. Set van 10 stuks. Formaat: 11 x 12 cm (l x b).

Magnetische klok die de relatie legt tussen tijd en breuken. Formaat wijzerplaat: 13 cm (diameter).

042008 12- en 24-uursaanduiding

41

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in groep

Verhoudingen

Getalbegrip

1-8

5

Time Timer ®

Het abstracte begrip van verstreken tijd is eenvoudig te zien en te begrijpen met de Time Timer ®

3-8

Time Timer®

147079 147080 147077

Small. Formaat: 7,5 cm. Medium. Formaat: 18 cm. Large. Formaat: 30 cm.

147084 147085

Blanco kaart Medium Blanco kaart Large

Inclusief handvat en beschermde wijzerplaat

3-8

Time Timer® met beschermde wijzerplaat en verwisselbare hoes

3-8

3-8

Time Timer® Twist 147096

Time Timer® Plus 147086 Uitvoering van Time Timer ® met handvat en beschermde wijzerplaat. Formaat: 14 x 18 cm (l x b).

Formaat: 9,5 cm.

147092 147093 147094

Time Timer ® MOD grijs MOD hoesje: fuchsia MOD hoesje: turquoise

Door te draaien stel je een tijdsduur in. De zichtbare digitale schijf telt af tot de tijd om is. Formaat: diameter 85 mm.

42

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

3-8

3-8

3-8

Zandlopers groot

Zandlopers klein 1 MINUUT

Zandlopers klein 0,5-1-3-5-10 MINUTEN

Vergroot het tijdsbesef met deze extra grote zandlopers met een doorlooptijd 1, 5 of 10 minuten. Formaat: 16 cm.

106119 10 zandlopers met doorlooptijd van 1 minuut. Formaat: 7,6 cm.

722300 Set grote zandlopers in verschillende kleuren. Elke zandloper heeft een eigen tijdsduur variërend van 30 seconden tot 10 minuten. Formaat: 15 cm.

681326 681325 681324

Zandloper groot - 1 minuut Zandloper groot - 5 minuten Zandloper groot - 10 minuten

Individuele uitvoering

3-4

3-4

5

5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Splitsbox 042150

Splitsbox aanvulset 042151 Aanvulset met 50 gele balletjes.

Maak splitsingen tot 10 inzichtelijk met deze splitsbox. Inclusief 10 gele balletjes. Formaat: 7 x 4,5 x 1,6 cm (l x b x h).

Een hulpmiddel voor groep 3 bij elke reken- methode.

3-4

5

0

1

2

3

4

5

6

Eierdoos 523967 Kartonnen eierdoos met 10 kunststof eieren.

43

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in groep

Verhoudingen

Getalbegrip

1-8

5

3-4

5

0

1

2 3 4 5 6

Kralensnoer groot TOT 20

068192 Voor rekenen tot 20. Het snoer heeft een lengte van 1 meter. De kralen hebben een doorsnede van 26 mm.

3-4

3-4

3-4

5

5

5

0

1

2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2 3 4 5 6

Kralensnoer klein TOT 20

Kralensnoer groot TOT 30

Kralensnoer klein TOT 30

068193 Voor rekenen tot 20. Het snoer heeft een lengte van 0,6 meter. De kralen hebben een doorsnede van 9 mm.

068204 Voor rekenen tot 30. Het snoer heeft een lengte van 1,2 meter. De kralen hebben een doorsnede van 25 mm.

068205 Voor rekenen tot 30. Het snoer heeft een lengte van 0,7 meter. De kralen hebben een doorsnede van 10 mm.

Geef ankergetallen aan met deze beschrijf- bare rekenclips

3-8

3-8

5

5

3-8

5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Rekenclips BESCHRIJFBAAR

Kralensnoer klein TOT 100

Kralensnoer groot TOT 100

042480 Te gebruiken in combinatie met kralensnoer en kralenstang.

068201 Voor rekenen tot 100. Het snoer heeft een lengte van 1,2 meter. De kralen hebben een doorsnede van 15 mm.

068190 Voor rekenen tot 100. Het snoer heeft een lengte van 3 meter. De kralen hebben een doorsnede van 26 mm.

44

Rekendrempel

Het Rekenhandboek

0

1

2 3 4 5 6

Concreet materiaal

Inclusief beschrijfbaar bordje

2-4

2-4

5

5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Rekenrek groot TOT 20

Rekenrek klein TOT 20

068153 Bevat 2 stangen van 10 kralen in een vijfstructuur. Hiermee wordt het passeren van de 10, door middel van de aanvullingsmethode, vergemakkelijkt. Formaat: 80 x 34 x 34,5 cm (l x b x h).

068116 Bevat 2 stangen van 10 kralen in een vijfstructuur. Hiermee wordt het passeren van de 10, door middel van de aanvullingsmethode, vergemakkelijkt.

Voor op tafel

Met bordhaken

3-5

3-5

3-5

5

5

5

0

1

2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Rekenstang groot TOT 100

Rekenstang klein TOT 100

Rekenrek klein TOT 100

577021 Voor het oefenen van de structuur van de getallenrij tot 100 en het inzicht in getalopbouw. Inclusief bordhaken.

068005 Stang tot 100 met afwisseling in tienstructuur. Met antislip noppen voor plaatsing op tafel.

039007 Rekenrek met 100 kralen in vijfstructuur.

3-8

1-4

3-8

5

5

5

0

1

2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Cijferkaartjes TOT 20

Cijferkaartjes TOT 100

Cijferclips TOT 100

042069 Oneindig veel spelmogelijkheden met deze gedrukte cijferkaartjes 0 tot en met 20.

042019 Oneindig veel spelmogelijkheden met deze gedrukte cijferkaartjes 0 tot en met 100 en de rekentekens + x = < >.

577019 Onderzoek de structuur van de getallen tot en met 100 met deze cijferclips. Aan beide zijden staat het getal in blauwe of zwarte uitvoering.

45

Bewerkingen

Meten

Meetkunde

Verbanden

Inzetbaar in groep

Verhoudingen

Getalbegrip

1-8

5

Made with FlippingBook Ebook Creator