inspiratie-innovatie-vo

Van techlabs tot een personeelskamer Voor de uiteenlopende vakken op het voortgezet onderwijs zijn verschillende inrichtingen gewenst. Denk naast de traditionele theorielokalen aan een ruimte voor BiNaSk, maar ook de praktijkvakken Beeldende vorming, Techniek en Tekenen. Techlabs zien we steeds meer. De aula is een centrale en belangrijke plek voor leerlingen, daarnaast is een verzorgd ingericht studiecentrum van belang. Docenten en ander onderwijspersoneel hechten waarde aan een personeelskamer. Wij denken graag mee over de inrichting van de verschillende ruimtes. Onderwijsvisie school centraal Visie is leidend, maatwerk wordt vanzelfsprekender, leren wordt flexibeler. Dit alles heeft gevolgen voor de leeromgeving. Het nieuwe leren vraagt om een andere kijk op inrichten. Geen lokaal meer maar een leeromgeving. Een schoolinrichting is niet alleen het vullen van een ruimte met meubels. Het is een doordacht plan waarin de onderwijsvisie van de school centraal staat. INRICHTING GESTOELD OP VISIE

Ideale oplossing voor ieder praktijklokaal Werkbank

Het Rhedens Dieren

26

• Alle prijzen zijn inclusief btw

Made with FlippingBook Ebook Creator