inspiratie-innovatie-vo

ONDERSTEUNENDE LEERMIDDELEN

Met werken aan vak- overstijgend leren

Leerlingen helpen met zelfontplooiing en toekomstmogelijkheden ontdekken… ...met de twee spellen van Steeds meer scholen zoeken naar mogelijkheden voor gepersonaliseerd onderwijs en manieren om leerlingen te helpen bij zelfontplooiing, wendbaarheid, en het stimuleren van bewustzijn over de veranderende wereld om hen heen. Nexxdott heeft met het Toekomstlabspel® en het Kernwaarden spel® twee spellen ontwikkeld om scholen en leerlingen hierbij op inspirerende en speelse wijze te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen op maatschappelijk vlak en het flexibel omgaan met veranderende omstandigheden. De spellen passen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), mentor- en burgerschapslessen

Als onderwijsprofessional werk je elke dag aan het verbeteren van het onderwijs voor de toekomst. Je ziet en schept nieuwe kansen voor leerlingen en zet je in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op het gebied van bèta- en tech niekonderwijs liggen er in de toekomst nogal wat uitdagingen. Remco Liefting, manager onderwijsadvies en -ontwikkeling bij WisMon, vertelt hier meer over. Op welke ontwikkeling in het onderwijs spelen jullie in? “Steeds meer scholen willen didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren toepassen in de lessen, samenhang creëren door vakoverstijgend te werken, loskomen van projectmatig onderwijs of hier juist meer richting aan geven en de inhoud van de lessen met vervolgonderwijs en het bedrijfsleven verbinden.” Hoe kunnen jullie helpen bij deze uitdagingen? “Hoewel er geen kant-en-klare oplossing is voor al deze uitdagingen, kunnen wij bij WisMon met onze ontwikkelaars, docenten, trainers, adviseurs en ons uitgebreide netwerk scholen wel op een goede en duurzame manier ondersteunen. Voordat we aan de slag gaan maken we samen met het team, sectieleiders en directie een analyse van de huidige situatie, stellen we een realistisch ambitieplan op en bepalen we gezamenlijk de volgende stappen.” Kun je voorbeelden geven van jullie diensten? “Of het nu gaat om het implementeren van vakoverstijgend rekenen, het betekenisvol inzetten van technologische leermiddelen in de lessen, het toepassen van ontwerpend en onderzoekend leren, het (door)ontwikkelen van leeroplossingen of de implementatie van digitale geletterdheid in verbinding met de kernvakken. Onze adviseurs, trainers en coaches willen niets anders dan samen met de docent hiermee aan de slag gaan.” Dan pikken we vakoverstijgend rekenen er even uit. Wat kunnen jullie hierin betekenen voor scholen? “Er is volop aandacht voor goed rekenonderwijs, want goed kunnen rekenen is niet alleen handig voor de wiskundeles, het is een belangrijke basisvaardigheid. Met het project Vakoverstijgend Rekenen helpt WisMon scholen met het vormen en implementeren van rekenbeleid.” Wat is jullie visie op de diensten die jullie leveren? “Leeroplossingen ontwikkelen die op de juiste manier worden toegepast in de praktijk: daar zijn we binnen WisMon goed in. Veel van onze adviseurs en ontwikkelaars werken in het onderwijs. Zij weten wat er speelt en vooral wat er werkt. Of we nu lessen voor techlabs ontwikkelen, een leerwerkboek voor rekenen, een CoSpaces-omgeving voor STO’s of methodes voor uitgevers en vakverenigingen, onze integrale visie op leren hanteren wij als uitgangspunt bij al onze ontwikkelopdrachten.”

Toekomstlabspel ® 658881 Teamspel speciaal ontwikkeld om leerlingen te helpen om hun toekomst vorm te geven. Ontdek wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, geeft het Toekomstlabspel® leerlingen inzicht in hun toekomstmogelijkheden, waar- bij ze geïnspireerd worden om te onderzoeken hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Voor 3 tot 16 spelers. 57. 70

Kernwaardenspel ® 658880 Speciaal ontwikkeld voor leerlingen die op zoek zijn naar antwoorden op essentiële levensvragen. Dit unieke spel leidt, naast veel spelplezier, tot diepgaande gesprekken over wat je écht belangrijk vindt, bevordert persoonlijke ontwikkeling en brengt mensen samen. Voor 3 tot 20 spelers. 38. 80

Het team van WisMon

Scan de QR- code of ga naar heutink.nl/ wismon voor het volledige interview met Remco.

21

Made with FlippingBook Ebook Creator