Voorjaarsfolder_MARSIVAL_2022-LR

MARIA MONTESSORI

mon t e s s o r i s i n c e 1929

‘Of all things love is themost potent’

De kracht van het materiaal Al meer dan 90 jaar combineert Nienhuis Montessori inhoudelijke kennis met technische vaardigheden.

Kijken naar kinderen Als kinderarts was Maria

Het materiaal van Nienhuis staat voor eenvoud en aantrekkings- kracht. Elk materiaal bevat meestal maar één leerdoel waar kinderen zich volledig op kunnen concen- treren.

Door het bedenken van materialen en het creëren van een omgeving passend bij de ontwikkelingsfase en de interesses van het kind, zag zij dat kinderen zich nog sneller ontwikkelden.

Montessori enorm goed getraind in het observeren van kinderen. Dit vormde de basis van haar aanpak.

45

Leeftijd 4

Duurzaam

Huismerk

Made with FlippingBook Ebook Creator