Themaboek Inrichten en meer | Heutink kinderopvang

De gebruikers

De fantasiespeler

Wat kinderen leren van fantasiespel

Bij ‘fantasiespel’ of ‘doen-alsof ’-spel speelt een kind verhalen na vanuit verschillende perspectieven, met een zelfbedachte plot en allerlei emoties. Van dit soort spel leren kinderen heel veel op sociaal en cognitief gebied. Voor kinderen tot een jaar of zeven is het zelfs essentieel dat ze zich kunnen verliezen in hun fantasie, zo stellen ontwikkelingspsychologen. Fantasiespel maakt kinderen socialer, creatiever en gelukkiger!

Kinderen leren en ontwikkelen zich op heel veel gebieden. Ze leren over de wereld om hen heen. Over hoe je omgaat met andere mensen. Ze zijn bezig met rekenen, leren nieuwe woorden. In spel waarin kinderen 'doen alsof' en situaties naspelen, komen al deze vaardigheden samen: een unieke situatie!

Leren over jezelf en de wereld: door situaties na te spelen en erover te fantaseren, leren kinderen wat ze wel en niet leuk vinden en waarin ze wel of niet goed zijn. Het geeft kinderen de mogelijkheid om te experimenteren en biedt een veilige setting om een mening te geven of gevoelens te uiten. Nieuwe ervaringen verwerken: fantasiespel is een manier om indrukken te verwerken. Door deze na te spelen, krijgt een kind meer grip op wat er gebeurd is en kan het leren omgaan met de gevoelens die daarbij vrijkomen. Communicatieskills en denkvaardigheden ontwikkelen: bij fantasiespel komt heel wat kijken, vooral als er meerdere kinderen samenspelen. In het samen ‘doen alsof’ wordt onderhandeld, rekening gehouden met de anderen, uitgelegd, compromissen en plannen bedacht, uitgevoerd, rollen verdeeld en vervolgens (meestal) zonder ruzie te krijgen leuk samengespeeld. Ga d’r maar aan staan! Goed voor sociaal inzicht en empathie: hoe we met anderen omgaan is de sleutel tot succes en geluk in het verdere leven. Het vermogen om emoties te herkennen en reguleren, te onderhandelen, te wachten op je beurt – tijdens het spelen oefent een kind omgaan met gevoelens en reacties die ook in het echte leven voorkomen. ONTDEKKEN, ONTWERPEN EN CREATIEF DENKEN Geef kinderen een grote lege doos om mee te spelen en ze zijn uren zoet. Een doos is een vliegtuig, huis, winkel en nog duizend dingen meer. Moeten er ramen en deuren in komen? En hoe maak ik eigenlijk een dak? Kinderen moeten allerlei oplossingen verzinnen om uiting te geven aan hun fantasie. En bij de uitvoering daarvan oefenen ze ook nog eens hun motorische vaardigheden en leren ze over materialen.

Heerlijk in je eigen wereldje

77

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online