Themaboek Inrichten en meer | Heutink kinderopvang

Verdieping

DE LEESSTART EN HET VOORBEREIDEND LEZEN

Lezen

Geen lezen zonder leren lezen. Je wordt vaardig in kunnen lezen, woorden (her)kennen en begrijpen wat je leest.

De fundering voor een goede leesontwikkeling begint al op vroege leeftijd bij de taalontwikkeling. Eén van de belangrijkste activiteiten daarbij is het interactief voorlezen, zo blijkt uit onderzoek. Pedagogisch medewerkers, ouders en later ook leerkrachten kunnen dus het verschil maken door veel voor te lezen en daarbij in gesprek te gaan over de teksten. Luisteren en lezen zijn vaardigheden die dicht bij elkaar liggen, wat goed terug te zien is bij het begrijpend luisteren. Hier komen vaardigheden aan bod die op een later moment onder de noemer begrijpend lezen terugkomen. Door naast het interactief voorlezen ook te focussen op rijmen, volgorde, letters en klanken, groeit zowel het fonologisch als het fonemisch bewustzijn. Dit vormt een goede basis om een competente lezer te worden. Spelenderwijs schuiven we op van luisteren naar lezen. Klanken en symbolen krijgen een betekenis en kinderen ontdekken dat taal een geschreven dimensie heeft. Op deze manier ontstaat bij veel kinderen de leeshonger. Ze ervaren dat ze ook zelfstandig betekenis uit geschreven teksten kunnen halen. De wil om te kunnen lezen ontstaat en de leesstart is nu een feit. Het leren lezen is eigenlijk al begonnen.

Met lezen leer je woorden om te verwoorden. Je wordt vaardig in spreken en vertellen, gesprekken voeren en aandachtig luisteren en begrijpen. Communiceren

Taalkennis

Met lezen ontdek je taal tot achter de puntkomma. Je wordt vaardig in het taalsysteem (her)kennen en correct toepassen.

Schrijven

Met lezen leg je de basis om zelf te kunnen schrijven. Je wordt vaardig in correct schrijven, maar ook in het doelgericht schrijven om een onderwerp begrijpelijk over te brengen in eigen woorden.

De wereld

Met lezen verleg je grenzen. Je krijgt meer perspectief op jezelf én de geheimen van de wereld.

75

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online