Themaboek Inrichten en meer | Heutink kinderopvang

Verdieping

De aarde. Daar is er maar één van. Niet zo gek dus dat er meer en meer aandacht is voor de voetstappen die we achterlaten voor toekomstige bewoners. MEUBELS MET AANDACHT VOOR LATER Duurzaamheid is een veelgehoorde term. Maar niet iedereen verstaat er hetzelfde onder. Zo zal de een het hebben over een goede investering door een lange levensduur, terwijl een ander het over iets heeft dat minimaal belastend is voor maatschappij en milieu. Hoe dan ook is duurzaamheid actueel. Wat de reden ook is om voor een duurzame oplossing of alternatief te kiezen… Duurzaam is hoe dan ook goed. Zo zijn duurzame meubels bijvoorbeeld gemaakt van ‘groene’ grondstoffen of zijn ze zelfs circulair, wat wil zeggen dat ze zo zijn ontworpen dat ze aan het einde van hun functionele leven een nieuw leven kunnen krijgen, wat verspilling tegengaat. CIRCULAIRE ECONOMIE Het vraagt wat omdenken, maar stel dat we groepsruimten, lokalen, teamkamers en kantoren gaan zien als grondstoffenbank waar gezonde materialen en CO2 tijdelijk worden opgeslagen in kwaliteitsproducten? Dan dragen we samen verantwoordelijkheid voor onze grondstoffen. Als de meubels door verandering van inzichten of na verloop van tijd esthetisch of functioneel niet langer een doel hebben, kunnen we van dezelfde grondstof een nieuw circulair meubel of ander soort product maken met opnieuw een betekenisvolle functie binnen de organisatie! We zijn trots op de partnerships die we hebben met kartrekkers als het gaat om circulaire meubels zoals TRIBOO en Roofer. Het gedachtegoed van circulaire economie proberen wij ook toe te passen in onze ontwerpen. Onze producten zijn zo ontworpen dat zij aan het einde van hun technische leven een nieuw leven kunnen krijgen. Dit wordt bereikt doordat de grondstoffen goed te scheiden zijn waardoor hergebruik, revitalisering, recycling en gecertificeerde groene energie mogelijk is. ‘GROEN’ ALS RODE DRAAD Kwaliteit, duurzaamheid en ergonomie zijn de uitgangspunten voor onze producten. Daar waar mogelijk en/of gewenst kiezen we voor de inzet van ‘groene’ leveranciers, partners, meubels en materialen bij de invulling van inrichtingsvraagstukken. ELKE STAP IS ER ÉÉN Maar hoe begin je als organisatie met verduurzamen? Wat doe je wel en wat niet, en wat als eerste? Een van de dingen die zich op elk gewenst tempo goed leent voor verduurzaming is de inrichting. Elke stap in de goede (in)richting is er een. Natuurlijk, alles in één keer aanpakken is een ultiem idee, maar niet eentje die voor iedereen realistisch is. Meer en meer mogen we meedenken met organisaties in het stapsgewijs verduurzamen van hun inrichting. Nadenken over de grondstoffen van een meubel, de mogelijkheden van hergebruik onderzoeken of kiezen voor een 100% circulaire oplossing… het zijn allemaal voorbeelden van duurzaam inrichten.

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online