Themaboek Ontwikkelen en ontdekken | Heutink kinderopvang

JE HERKENT EEN PROBLEEM ENMET DE JUISTE KENNIS, VAARDIGHEDEN ENHOUDING LOS JE HET OP. Bij STEAM draait het om uitdagingen. ,, ,,

Internationaal een veel- gehoorde term en ook in Nederland in opkomst. Met STEAM stimuleer je de ontwikkeling van weten- schappelijk denken en werken. Ingewikkeld? Helemaal niet. Er zijn twee factoren belang- rijk: 1 Het juiste leerproces: werken vanuit denken, doen, delen. 2 Een complete leer- omgeving: de Makerspace. Samen vormen ze de basis voor STEAM. SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ARTS MATHEMATICS

104

Thuis . in de kinderopvang Ontwikkelen en ontdekken

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online