Referentieboek Heutink | Kinderopvang

Sinne kinderopvang Leeuwarden

Kindcentrum als mini-samenleving en sociale oefenplaats Bij Sinne wordt ontwikkelings- gericht gewerkt. De inrichting van de twee door ons gerealiseerde groepsruimtes faciliteert de kinderen vanuit betrokkenheid en met een gevoel van welbevinden de eigen ontwikkelingsweg te volgen. Groepsopvang wordt gezien als spil: kinderen ervaren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap. Zij leren oog te hebben voor anderen en voor hun omgeving en leren samen te werken. De veilige en ont- wikkelrijke omgeving biedt alle ruimte voor ontdekken, spelen, ontmoeten, plezier hebben en ontwikkelen op het eigen niveau.

24

25

De groep staat centraal,

de inrichting faciliteert

en inspireert

INRICHTINGSSPECIAL

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker