Keuzewijzer Digitaal leren in het basisonderwijs (zomer 2018)

Met de Wijzer!-reeks kunt u compleet digitaal werken. Alle teksten en interactieve opdrachten worden voorgelezen en geven direct feedback.

In les 4 van elk hoofdstuk wordt door middel van

‘Het verhaal van…’ het onderwerp van het hoofdstuk ge- koppeld aan een persoon. In het digitale materiaal kan deze tekst voor- gelezen worden met de leeshulp.

Elk hoofdstuk begint met een interactieve opdracht met de open- ingsplaat. Door middel van schuiven, typen en aanklikken, kunnen de opdrachten worden gemaakt.

De Junior Bosatlas Topo Online is de aanbevolen oefen- software bij Wijzer! Aardrijkskunde. Met deze oefensoftware kan er extra geoefend Deze oefensoftware kan gebruikt worden voor het verder inoefenen, herhalen en toetsen. worden met de basistopografie.

WERELDORIËNTATIE

BESTELLEN? LOG IN OP HEUTINK.NL

KEUZEWIJZER

DIGITAAL LEREN IN HET BASISONDERWIJS

86

87

Made with FlippingBook Annual report