JBM2017 Compleet LR

MAAK TIJD VOOR ...

SCHRIJVEN

VREEMDE TALEN

Groep 5, schrijfschrift 5b

Groep 3, schrijfschrift 3b

1 les

4

N a ed e e t i

les

2

Engels vanaf de onderbouw

dieren@tuin.nl

oefenen au

Maak een entreekaart voorde dierentuinmetprijs,dedatum en het e-mailadres.

1

au

au

au

Schrijfboekjes 2 e -maan versie beschikbaar bij Pennenstreken Werk je met de 2e-maan versie van Veilig leren lezen? Pennenstreken heeft speciaal daarvoor nieuwe schrijfboekjes ontwikkeld. De lettervolgorde en de wandplaten van maan-roos-vis worden op de voet gevolgd in de schrijfboekjes. En je profiteert meteen van de nieuwe didactiek van Vll. Elke nieuw aange- leerde letter wordt geïntegreerd met de al eerder geleerde letters op de toepassingspagina. Natuurlijk heb je de

Feyza gaatmet de hele klas, 29 kinderen !

50

2

au au au au au au au . au .

41

Haar juf betaalt €75,00 bij de kassa.

3

4

gauw gauw . pauw pauw .

5

Méér dan schrijfles voor groep 7 en 8 Worden jouw leerlingen niet erg blij van tekstjes overschrijven? Maar wat denk je van Engelse en Franse woorden oefenen? Topografie oefenen of aantekeningen leren maken? Met het aanbod voor groep 7/8 combineert Pennenstreken het schrijven als leerstrategie en het leesbaar schrijven. In de schrijfboeken louter functionele opdrachten! Elk schrijfboek bevat 32 lessen. Schrijfboek set à 5 I €18,00 van: schrijfboek 7 schrijfboek 7 Auteurs MarionvanderMeulen, Leon Legierse Illustraties Jortvander Jagt Fontblokschrift SanderNeijnens Dtp Hansvan Loon b l o k s c h r i f t b l o k s c h r i f t Letop b l o k s c h r i f t b l o k s c h r i f t Let op

04/11/16 13:03

In het advies van Platform Onderwijs2032 geeft de PO-raad aan dat het belangrijk is dat kinderen al op een jonge leeftijd Engels moeten gaan leren. We zien dan ook dat steeds meer scholen Engels al vanaf de onderbouw geven. Sommige leerkrachten vragen zich af wat de invloed van Engelse lessen is op het leren van de Nederlandse taal. Professor Rick de Graaff (hoogleraar tweetalig onderwijs en lector taaldidactiek aan de Universiteit Utrecht) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het zogenoemde vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). In zijn Handboek vvto staan de onderzoeken en de laatste stand van zaken hierover op een rij. De Graaf schrijft over het effect van Engels leren of het leren van de Nederlandse taal het volgende: “Uit het ervaringsrapport Proefproject van de Universiteit Utrecht is gebleken dat er geen negatieve effecten zijn voor het Nederlands van de leerlingen als 15% van de onderwijstijd les wordt gegeven in het Engels of Duits. Leerlingen, ouders, leraren en schoolleiders zijn er enthousiast over. Bovendien is deze vorm van onderwijs effectief. De taal wordt op een natuurlijke manier aangeleerd, zonder dat er tijd verloren gaat voor andere vakken.”

Motiveer leerlingen bij het leren van een nieuwe taal via leuke en interactieve taallessen. “We weten dat de werkdag van een leerkracht lang duurt en daarom is Languagenut ontwikkeld om leerkrachten zo veel mogelijk tijd te besparen.” Languagenut motiveert leerlingen bij het leren van een nieuwe taal via leuke en interactieve taallessen. Met 20 wereldtalen kun je je leerlingen meer dan ooit uitdagen. De inhoud van Languagenut is ontworpen om per onderwerp en activiteiten te zoeken, zodat je zo snel mogelijk kunt vinden wat je nodig hebt tijdens de les. Het systeem kijkt automatisch het werk van de leerlingen na en geeft hen meteen feedback. De voortgang van de leerlingen wordt weergegeven in voortgangs- rapporten, die op ieder moment opgevraagd kunnen worden en meteen laten zien sterke en verbeterpunten zijn. We bieden een grote hoeveelheid printbare bronnen aan, zodat je deze niet zelf hoeft te ontwikkelen. We bieden de mogelijkheid aan om de inhoud van je methode toe te voegen aan Languagenut. SL0046 I Schoollicentie v.a. €350,00 per jaar

Klinkers blokschrift voorbeelden • 11

556177_BW_02_onverbonden_T.indd 50

556154_BW_onverbonden_T.indd 41

4 • Klinkers blokschrift voorbeelden

04/11/16 12:27

Blokschrift, verbonden schrift of allebei? Bij Klinkers kiest u zelf Vanaf schooljaar 2017/2018 is het mogelijk om met uw huidige schrijfmethode Klinkers (deels) over te stappen op een blokschrift- variant. U kiest dus zelf of u één of enkele leerlingen met blokschrift wilt laten werken of met de hele groep. Het enige verschil is dat u voor deze kinderen andere schrijfschriftjes bestelt. 0330525 t/m 0330585 Klinkers blokschrift schrijfschriften, per 5 stuks I €24,50

keuze uit blokschrift en verbonden schrift. Beschikbaar vanaf schooljaar 2017-2018. Vraag ernaar bij uw verkoopadviseur.

ProjectgroepUitgeverijZwijsen JosCöp (uitgever),PaulvanTilburg (uitgever), JudithVeldhuizen (fondsverantwoordelijke),

schrijfboek8 Karinvan Lieshout (projectleiding),TonyRiboch (ontwerp), MirandavanZeelst (bureauredactie),SjorsHeezemans (ICT), DebbieVogels (traffic),NiekRooijakkers (productie) 2 e druk ISBN:978.90.487.2803.9 ©UitgeverijZwijsenB.V.,Tilburg

b l o k s c h r i f t Letop

b l o k s c h r i f t

Auteurs MarionvanderMeulen, Leon Legierse

b l o k s c h r i f t

www.zwijsen.nl www.pennenstreken.nl

van:

b l o k s c h r i f t Letop

Illustraties Jortvander Jagt Fontblokschrift SanderNeijnens

Dtp Hansvan Loon ProjectgroepUitgeverijZwijsen Behoudensde inofkrachtensdeAuteurswetvan 1912gesteldeuitzonderingenmagnietsuit dezeuitgavewordenverveelvoudigd,opgeslagen ineengeautomatiseerdgegevensbestand, ofopenbaargemaakt, inenigevormofopenigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,door fotokopieën,opnamenofenigeanderemanier,zondervoorafgaande schriftelijke toestem- mingvandeuitgever.Voor zoverhetmakenvan reprografischeverveelvoudigingenuit dezeuitgave is toegestaanopgrondvanartikel 16hAuteurswet 1912dientmendedaarvoor wettelijkverschuldigdevergoedingen tevoldoenaandeStichtingReprorecht (Postbus 3060, 2130KB Hoofddorp,www.reprorecht.nl).Voorhetovernemenvangedeelte(n)uitdezeuitgave inbloemlezingen, readersenandere compilatiewerken (artikel 16Auteurswet 1912)kanmen zichwenden totdeStichtingPRO (StichtingPublicatie-enReproductierechtenOrganisatie, Postbus 3060,2130KB Hoofddorp,www.cedar.nl/pro). JosCöp (uitgever),PaulvanTilburg (uitgever), JudithVeldhuizen (fondsverantwoordelijke),

schrijfboek 8

Karinvan Lieshout (projectleiding),TonyRiboch (ontwerp), MirandavanZeelst (bureauredactie),SjorsHeezemans (ICT), DebbieVogels (traffic),NiekRooijakkers (productie) ISBN 978-90-487-2803-9

Kijk voor het complete assortiment op www.reinders-oisterwijk.nl

2 e druk ISBN:978.90.487.2806.0 ©UitgeverijZwijsenB.V.,Tilburg 9

789048728039

24-02-16 15:36

www.zwijsen.nl www.pennenstreken.nl

Behoudensde inofkrachtensdeAuteurswetvan 1912gesteldeuitzonderingenmagnietsuit dezeuitgavewordenverveelvoudigd,opgeslagen ineengeautomatiseerdgegevensbestand, ofopenbaargemaakt, inenigevormofopenigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,door fotokopieën,opnamenofenigeanderemanier,zondervoorafgaande schriftelijke toestem- mingvandeuitgever.Voor zoverhetmakenvan reprografischeverveelvoudigingenuit dezeuitgave is toegestaanopgrondvanartikel 16hAuteurswet 1912dientmendedaarvoor wettelijkverschuldigdevergoedingen tevoldoenaandeStichtingReprorecht (Postbus 3060, 2130KB Hoofddorp,www.reprorecht.nl).Voorhetovernemenvangedeelte(n)uitdezeuitgave inbloemlezingen, readersenandere compilatiewerken (artikel 16Auteurswet 1912)kanmen zichwenden totdeStichtingPRO (StichtingPublicatie-enReproductierechtenOrganisatie, Postbus 3060,2130KB Hoofddorp,www.cedar.nl/pro).

28039_ps_blok_schrijfboek_7_os.indd 1

Doorlopende leerlijn De methode Groove.me van uitgeverij Blink biedt een doorlopende leerlijn Engels vanaf groep 1 aan. Wanneer leerlingen vanaf de onderbouw geregeld Engelse les krijgen, kun je de volledig Engels- talige lessen aanbieden. Zo eindigen de leerlingen in groep 8 met een hoger uitstroomniveau dan wanneer je in groep 5 of groep 7 start. SL0010 Wil je uitzoeken of Engels vanaf de onderbouw iets voor jouw school is? Probeer dan gratis en vrijblijvend de proeflessen van Groove.me. SL0010 Groep 1 t/m 4 I € 2,40 Groep 5-6 I € 6,10 Groep 7-8 I € 7,40

ISBN 978-90-487-2806-0

9

789048728060

28060_ps_blok_schrijfboek_8_os.indd 1

24-03-16 15:26

Rompompom schrijfkaarten Sluit aan bij methode: Pennenstreken & Schatkist Met deze schrijfkaarten mét uitwisbare stift kunnen kinderen eindeloos oefenen met het schrijven van blokletters, cijfers, vormen en figuren. Kleuters 0130594 Schrijfkaarten I €9,95

VREEMDE TALEN

NIEUW

Op school of thuis zelfstandig aan de slag met Engels

Xtra Exercises zijn extra werkboekjes voor groep 5, 6, 7 en 8. Hiermee kunnen kinderen op een leuke manier aandacht besteden aan Engels. De werkboekjes zijn als extra materiaal bij Take it easy in te zetten maar ook zeer geschikt voor gebruik naast andere methodes voor Engels. Omdat de antwoorden in de boekjes zijn verwerkt, kunnen kinderen te allen tijde zelfstandig aan de slag. Op school of thuis. Hoezo easy? 1018000 t/m 1018003 Xtra exercizes 5 t/m 8 I €14,76

5

4+

Voor meer informatie kijk op www.reinders-oisterwijk.nl

CVR_TIE_Xtra_Exercices_Funbook.indd 2 Grade_05Book.indd 1

7/12/16 09:13

22

61

60

Bruto prijzen inclusief BTW

Made with