JBM2017 Compleet LR

TAAL

MEER METHODISCH NIEUWS

Pluskaternen bij Staal taal en spelling Voor hoog taalvaardige en/of spellingvaardige kinderen biedt Staal extra uitdaging met pluswerkboeken. De kinderen gebruiken dit werkboek naast het reguliere werkboek. Bij het pluswerkboek zijn een handleiding en antwoordenboek beschikbaar (groep 4 t/m 8).

Een schat aan woorden Een ruime woordenschat is essentieel om teksten te kunnen begrijpen. Maar van simpelweg woorden oefenen wordt geen leerling enthousiast. Daarom heeft Uitgeverij Zwijsen een online game ontwikkeld waarmee leerlingen op een leuke manier hun woordenschat vergroten. Ze zijn daarbij doelgericht en op hun eigen niveau aan het werken. Elke leerling oefent vooral met de woorden die hij of zij nog niet of onvoldoende kent en bepaalt zelf hoeveel herhaling nodig is. Je kunt precies zien welke vorderingen je leerlingen maken. Woordenschat in beeld sluit aan op Taal in beeld en Lezen in beeld. SL0068 I Prijs op aanvraag bij uw verkoopadviseur.

Taal actief Is er voor elke leerling Wist u dat er bij Taal actief een map speciale spellingbegeleiding is? Als kinderen een bepaalde spellingcategorie of het hele spellingaanbod op het minimumniveau onvoldoende beheersen, kunt u gebruikmaken van de map speciale spellingbegeleiding. Deze map sluit aan op de didactiek van Taal actief en volgt de lijn van het reguliere lesprogramma. De map speciale spellingbegeleiding biedt twee leerroutes: 1 Pre-teachingsroute: voor kinderen die extra instructie en oefenmateriaal nodig hebben om het reguliere programma te kunnen volgen. 2 Individuele leerroute: voor kinderen voor wie het minimumniveau ondanks extra instructie en inoefening nog te hoog is.

Op avontuur met Spellingspeurder Met deze online game is spelling nooit meer saai. spellingspeurder.spellinginbeeld.nl SL0051 I Prijs op aanvraag bij uw verkoopadviseur. TIP

Staal taal plus: 0494901 Werkboek groep 4 0494911 Werkboek groep 5 0494921 Werkboek groep 6 0494931 Werkboek groep 7 0494941 Werkboek groep 8 staal Spelling plus: 0494951 Werkboek groep 4 0494961 Werkboek groep 5 0494971 Werkboek groep 6 0494981 Werkboek groep 7 0494991 Werkboek groep 8

Lastig hè, die b en d of de ei en ui? Steunkaarten spelling helpen.

Bij Veilig leren lezen 3 van Zwijsen zijn handige steunkaarten spelling beschikbaar. De leerlingen gebruiken de kaarten als geheugensteuntje bij het schrijven van bepaalde letters, letterclusters of spellingpatronen. De steunkaarten zijn te bestellen als set van 9 kaarten. 0231323 I €9,90 Meer materiaal nodig voor woordenschatonderwijs? Speciaal voor kinderen die uitvallen op woordenschat is er een aparte woordenschatlijn: het pakket woordenschat extra bij Taal actief. Beschikbaar zowel op papier als digitaal, voor groep 4 t/m 8. 0494650 Handleiding groep 4 I €29,50

Map speciale spellingbegeleiding 0494525 Groep 4 0494555 Groep 5 0494585 Groep 6 0494615 Groep 7 0494645 Groep 8 €147,00 per artikelnummer

Probeer de software nu 3 maanden gratis en vrijblijvend uit.

€16,50 per artikelnummer, set à 5 stuks.

formaatcahiers-A4gelinieerd+voorlijn.indd 1 Staal spelling voor groep 3 is dé spellingmethode voor scholen die al werken met Staal en die in groep 3 voor 100% willen aansluiten op de spellinglijn van Staal in groep 4 en verder. Maar ook scholen die niet met Staal werken en die toch aan willen sluiten bij de didactiek van José Schraven, zijn gebaat bij Staal spelling voor groep 3. De spellinglijn voor groep 3 is op dezelfde manier opgebouwd als in groep 4 t/m 8. Dat wil zeggen: een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en elke dag een kort dictee. Dit geeft rust, houvast en structuur. Staal spelling in groep 3 begint na de klankzuivere periode, dus ongeveer in januari. De kinderen kennen dan alle letters. Vanaf dat moment kan de spelling uit de aanvankelijk leesmethode worden vervangen door die van Staal. Staal Spelling voor groep 3 De unieke, preventieve spellingmethodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen van José Schraven heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Daarom gebruikt de methode Staal in groep 4 t/m 8 deze spellingsmethodiek. Op verzoek van scholen heeft Malmberg deze spellinglijn van Staal uitgebreid met een voorloper voor de tweede helft van het schooljaar van groep 3.

Plusmateriaal Omdat niet elk kind in het basismateriaal alle oefenstof nodig heeft, biedt Taal actief voor groep 4 t/m 8 een plusboek voor taalbegaafde kinderen.

NIEUW

0494655 Werkboek groep 4, set à 5 I €23,50 0494660 Antwoordenboek groep 4 I €11,75

0494245 Plusboek groep 4 0494310 Plusboek groep 5 0494365 Plusboek groep 6 0494425 Plusboek groep 7 0494485 Plusboek groep 8 €46,50 per artikelnummer, set à 5 stuks Taal-actief digitaal Vanaf schooljaar 2017-2018 is Taal-actief ook volledig digitaal te gebruiken.

Kijk voor groep 5 t/m 8 op:

www.reinders-oisterwijk.nl

Kijk voor alle materialen van Staal spelling voor groep 3 op: www.reinders-oisterwijk.nl

33

32

Bruto prijzen inclusief BTW

Made with