JBM2017 Compleet LR

WERELD ORIENTATIE

MEER METHODISCH NIEUWS

NIEUW

Koolmees

Ringmus

Pimpelmees

³

³

³

JA

JA

NEE

NEE

Heeft de vogel eenblauw petje?

Heeft de vogel een lichte ring omdenek?

START

8 compleet uitgewerkte wereldoriëntatiethema’s

³

³

³

Is de vogelongeveer zo groot als eenmus?

JA

JA

³

Heeftde vogel een gele borst?

Opzoekboekje

NEE

Naut Meander Brandaan heeft 8 aparte wereldoriëntatiethema’s die volledig voor u zijn uitgewerkt. In zo’n thema worden twee of drie leerwerkboekthema’s uit verschillende vakgebieden bij elkaar gebracht. Voor de wereldoriëntatiethema’s is een uitgebreide handleiding beschikbaar. De digibordsoftware gebruikt u voor de introductie en instructie over het thema. Het katern Wereldoriëntatie maakt onderdeel uit van de Algemene handleiding groep 5-8 van Naut Meander en Brandaan. Wilt u naast thematisch, ook wereldoriënterend werken? Vraag de algemene handleiding dan snel aan op www.reinders-oisterwijk.nl.

Wereldoriënterend werken met de nieuwe Naut Meander Brandaan Met de nieuwe Naut Meander Brandaan kunt u zowel thematisch als wereldoriënterend werken. Thematisch werken is voor bepaalde onderwerpen de beste keuze. Bijvoorbeeld: kinderen leren meer over klimaten als u alle klimaten in één vakthema behandelt in plaats van dat u het woestijnklimaat behandelt als het over Egypte gaat en het poolklimaat bij een wereldoriënterend thema over Eskimo’s. Andere onderwerpen zoals energievoorziening krijgen juist meer betekenis als ze door een combinatie van vakken worden belicht. In dit geval is een wereldoriënterende aanpak ook mogelijk.

NEE

Winterkoning

³

³

Heeftde vogel een kromme snavel?

³ JA

Heeft de vogel een oranjeborst?

NEE

NEE

NEE

³

JA

Wipthet staartje vande vogel steedsop?

JA

³

Sperwer

Wijzer! is een eigentijdse methode voor

NEE

³

³

Roodborst

Is de snaveloranje?

³

JA Isde vogel bijna helemaal zwart?

34

JA

NEE

wereldoriëntatie Wijzer! is een eigentijdse methode voor wereldoriëntatie voor groep 3 en 4 en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voor groep 5 t/m 8. De doorlopende leerlijn zorgt voor een goede basis voor het volgende schooljaar en een soepele overgang naar het VO. Naast de 20 basislessen kunt u de methode uitbreiden met herhalingstaken, verdiepingstaken en de vakoverstijgende lessen ‘SamenWijzer’, om zo uw leerlingen op maat te kunnen bedienen. Met de methode- software voor Wijzer! heeft u volledige ondersteuning bij het lesgeven. Met Wijzer! kunt u ook volledig digitaal werken. Oefen- en toetssoftware Werkt u met boeken, maar wilt u daarnaast uw leerlingen ook digitaal laten oefenen? Met de oefen- en toetssoftware is dit mogelijk. U kunt de toetsen per hoofdstuk digitaal afnemen en u ziet meteen de resultaten per leerling in uw dashboard. Bij fouten krijgt de leerling meteen relevante feedback, die inhoudelijk aansluit bij de strategie uit het lesboek. Omdat het nakijken automatisch gebeurt, houdt u meer tijd over voor uw leerlingen. SL0117 Wijzer natuur & techniek SL1117 Wijzer geschiedenis SL2117 Wijzer aardrijkskunde Prijs op aanvraag bij uw verkoopadviseur.

255550WijzerOpzoekboekjeBinnenwerk.indd 34

14-01-15 16:50

©NoordhoffUitgeversbv

255550WijzerOpzoekboekje.indd 2

`Een vak is veel meer dan in de methode wordt behandeld.’ Opzoekboekje Bij de Wijzer!-serie hoort ook een handig Opzoekboekje met daarin onder andere een alfabetische begrippenlijst met alle begrippen van groep 5 tot en met 8 voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Er staan praktische stappenplannen in voor discussiëren, werkstukken maken en onderzoek doen. Verder zijn er overzichtsplaten uit alle vakken te zien en opzoekschema’s van insecten, vogels, enz. 0733480 Wijzer opzoekboekje I €16,00 27-01-15 16:11

Combipakket Wilt u snel en zonder gedoe digitaal werken met Argus Clou of Naut Meander Brandaan? Kies dan voor het combipakket!

Nieuwe editie Naut Meander Brandaan

Ook te gebruiken bij 1 e editie van Naut Meander Brandaan Is uw school volgend schooljaar nog niet toe aan een compleet nieuwe zaakvakmethode voor groep 3 t/m 8? U kunt het materiaal van de onderbouw van de nieuwe editie prima combineren met het materiaal voor groep 5 t/m 8 van de eerdere editie. Zo heeft u beschikking over een geheel nieuwe methode in de onderbouw, voor lagere kosten per leerling. TIP

Ideaal voor combinatiegroepen De 8 thema’s in groep 3 en de 8 thema’s in groep 4 hebben dezelfde onderwerpen en sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Hierdoor kunt u in de combinatiegroep 3-4 alle kinderen aan hetzelfde thema laten werken.

Wist u dat ook het materiaal voor de onderbouw van Naut Meander en Brandaan beschikbaar is vanaf dit schooljaar? Met uitdagende wereldoriëntatievragen en -opdrachten helpt de methode kinderen om alledaagse verschijnselen te verklaren. Hiermee leren ze de wereld beter kennen en verrijken ze hun woordenschat. Ook doen ze belangrijke vaardigheden op zoals samenwerken, creativiteit en kritisch denken. Met Naut Meander Brandaan voor de onderbouw gaan kinderen goed voorbereid en zelfverzekerd naar groep 5.

Naut Meander Brandaan 2 SL0096 Naut 2

0933485 Handleiding groep 3 I € 25,00 0933488 Handleiding groep 4 I € 25,00 0933490 Leerwerkboek groep 4 I € 5,95

SL0097 Meander 2 SL0098 Brandaan 2 Digisoftware I € 3,25 per leerling Verwerkingssoftware I € 7,90 per leerling Toetssoftware I € 0,50 per leerling

groep 3-4

23

22

Bruto prijzen inclusief BTW

Made with