JBM2017 Compleet LR

WERELD ORIENTATIE

MEER METHODISCH NIEUWS

Onderzoekend, ontdekkend, ontwerpend leren Blink Wereld biedt twee pakketten voor wereldoriëntatie voor groep 3 t/m 8. Zo kun je wereldoriëntatie aanbieden op een manier die past bij de visie van jouw school. Bij beide pakketten van Blink Wereld vormt ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Door middel van onderzoeksvragen vergroten ze actief hun kennis van de wereld. De 21 st century skills komen daarbij logisch en geïntegreerd aan bod. Wanneer je kiest voor Blink Wereld geïntegreerd heb je meer ruimte voor eigen inbreng en inbreng van leerlingen. Doordat je werkt met een heldere structuur en degelijke kennisbasis waarbij de 21 st century skills uitgebreid aan bod komen, is dit organiseerbaar voor leerkrachten. Het onderwijs wordt op deze manier betekenisvoller doordat er minder versnippering is, meer vrije ruimte voor kinderen om hun eigen interesses te volgen en meer mogelijkheden om talenten te ontwikkelen.

digi Nieuws Digitaal of op papier verwerken? In de klas heb je misschien niet altijd voor elke leerling een device voorhanden. Met de digitale methodes van Blink (Groove.me voor Engels en Blink Wereld voor aardrijks- kunde, geschiedenis en natuur & techniek) kun je zelf kiezen hoe je werkt. Het is mogelijk om volledig digitaal te werken, maar het is ook mogelijk om de werkbladen te printen vanuit de lesomgeving. Per les en zelfs per leerling zijn altijd alle opties open. Je kunt ook kant-en-klare doeboek- jes, werkboekjes en bronnenboeken bestellen bij deze methodes. Wanneer de leerlingen vooral op papier verwerken, scheelt je dit een hoop printwerk! De doeboekjes, werkboekjes en bronnenboeken zijn volledig in kleur.

NIEUW

Blink Wereld geïntegreerd Twee pakketten van Blink Wereld voor wereldoriëntatie voor groep 3 t/m 8. Bied wereldoriëntatie aan op een manier die past bij de visie van jouw school. 1. Met Blink Wereld vakgericht geef je les met drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) en middels gestuurd onderzoek. 2. Het nieuwe pakket voor wereldoriëntatie, Blink Wereld geïntegreerd, sluit aan op de vraag naar samenhangend onderwijs en er is meer ruimte voor het vrije onderzoek. Je kunt tussen de pakketten switchen wanneer je dat wilt.

Wereldoriëntatie passend bij de visie van jouw school. Blink kreeg veel vragen van scholen die wereldoriëntatie in samenhang willen aanbieden op een onderzoekende en ontdekkende manier. Deze vragen komen overeen met het advies van Platform 2032 van de PO-raad waarin wordt aangegeven dat er een meer samenhangend onderwijsaanbod moet komen. Wereldoriëntatie is daarvoor bij uitstek geschikt. De drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) zijn heel natuurlijk samen te geven in geïntegreerde thema’s waarbij ook de 21 st century skills en burgerschap worden behandeld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verkoopadviseur

Ontdekkend leren, starten in ‘de echte wereld’ In T-WORLD van EXOVA komen alle domeinen van wereld- oriëntatie aan bod: natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, mens & samenleving. De kerndoelen 34 t/m 53 zijn uitgewerkt in uitdagende leeractiviteiten en vormen per domein (en subdomein) leerlijnen voor groep 1 t/m 8. Ook de taalkerndoelen die te maken hebben met informatie- verwerving en -verwerking, communicatie en presentatie zijn in T-WORLD impliciet verwerkt.

T-WORLD biedt zowel de mogelijkheid om zaakvakgericht als om thematisch te werken. Thema’s zijn geheel vrij te kiezen en in te vullen met leeractiviteiten uit de database of met zelf in te voeren activiteiten. Dit kan door de leerkracht gedaan worden maar, indien de leerkracht dit toestaat, ook door de leerling zelf. De leeractiviteiten gaan uit van ontdekkend leren, startend in ‘de echte wereld’ en met voldoende ruimte voor individuele verbreding en verdieping. T-WORLD kan tevens gezien worden als een leerlijn onderzoekend leren. SL0058 T-WORLD I Prijs op aanvraag bij uw verkoopadviseur

21

20

Bruto prijzen inclusief BTW

Made with