Inrichtingsproject School voor praktijkonderwijs De Baander Amersfoort

School voor praktijkondewijs De Baander Amersfoort

Inrichting voor de nieuwe aanbouw De Baander gaat uit van de individuele mogelijkheden van haar leerlingen. Zij krijgen zoveel mogelijk les op eigen niveau en in eigen tempo. De Baander gelooft dat er alleen goed geleerd kan worden als leer- lingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Wij mochten ons steentje daar aan bijdragen in de vorm van het inrichten van de nieuwe aanbouw aan het bestaande gebouw van de school.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online