Inrichtingsproject Kindcentrum Theresia Eindhoven

Kindcentrum Theresia Eindhoven

Goede sfeer

De onderwijsvisie van kindcentrum Theresia is terug te zien in het dagelijks handelen. Daarvoor is een doorontwikkeling naar leerpleinen gemaakt. Alle ruim- tes dagen de kinderen uit elkaar op te zoeken, zelf aan de slag te gaan, begeleid te worden, rust op te zoeken en vooral ook te kunnen genieten van een goede sfeer.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online