Inrichtingsproject Ichtusschool Baambrugge

Ichtusschool Baambrugge

‘Hart, hoofd en hand gaan hand-in-hand’

Lokalen en leerplein voor verschillende werkvormen Ichthus is een moderne, Christelijke basisschool waar onderwijs zowel ‘traditioneel’ in de lokalen als toe- komstgericht en wat informeler op het leerplein wordt aangeboden. Het leerplein biedt een uit- dagende leeromgeving waar kinderen op verschillende manieren kunnen werken : alleen, in tweetallen en in groepjes van 4, 6 of 8 kinderen. De kinderen pakken hier hun Chromebook of tablet om zelfstandig een plekje te zoeken en aan het werk te gaan.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online