Inrichtingsproject Christelijke basisschool de Trieme Sint Johannesga

Christelijke basisschool de Trieme Sint Johannesga

Leerplein, stilte- werkplek, teamkamer en extra (BSO)lokaal Op De Trieme wordt naast het aanbieden van een stevige basis op het gebied van taal en rekenen heel bewust gekozen voor betekenisvol leren door middel van thematisch onderwijs . En daar past werken op een leer- plein heel goed bij.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online