Inrichtingsproject CSG Liudger Drachten

CSG Liudger Drachten

‘Accent op aandacht’

CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waar gewerkt en geleerd wordt vanuit de kern- waarden Respect, Betrokkenheid, Veiligheid en Ontplooiing. De aula en vide zijn ingericht als ont- moetingspunt, overlegplek, projectwerkplek en uitvalsbasis voor de pauzes. De treinzitjes op het hoger gelegen gedeelte voor het serieuzere werk, de lager gelegen slingerbanken en ronde zitelementen voor ontspannen. Allen uitgevoerd met een speciale coating die bestand is tegen van- dalisme en uitgevoerd kan worden in alle kleuren van de regenboog.

Made with FlippingBook flipbook maker