Inrichtingsproject CBS Beatrixschool Nieuwegein

CBS Beatrixschool Nieuwegein

Lokaal van de toekomst

In 2018 opende de Beatrixschool haar Lokaal van de Toekomst. Een lokaal zonder traditionele inrichting. Door bijvoorbeeld wiebelkrukken en statafels wordt bewegend leren gestimuleerd. De Beatrixschool is de eerste school in Nederland die met de Nureva Span Wall werkt: een mooi systeem dat samenwerken op verschillende plekken (en dus ook tussen de locaties) goed mogelijk maakt. Zichtbaar is een interactieve wand van 6 meter breed, maar omdat je kunt swipen op de muur, heb je in totaal 60 meter werkruimte voor projecten beschikbaar. ’De kinderen werken er heel graag mee. Ze plannen (via scrum) en presenteren hun werkzaamheden rond projecten (thematisch werken). Fantastisch om dit project samen met de Marnix Academie (PABO) en Nureva verder in ons onderwijs te implementeren!’ Emile van Laar, directeur Beatrixschool

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online