Inrichtingsproject Basisschool De Nijepoort Groenekan

Basisschool De Nijepoort Groenekan

Inrichting met een open karakter

’De Nijepoort wil haar leerlingen een vertrouwde, geborgen en veilige omgeving bieden, waarin elk kind met plezier leert en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren samenwerken worden uitdrukkelijk als leerdoelen geformuleerd. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor leerlingtafels in combinatie met groepstafels en zijn er meerdere ’bijzondere’ oplossingen bedacht om uiting te geven aan onze visie en functie van het gebouw.’

Marjan van Grieken, schoolleider

Made with FlippingBook HTML5